Båtfolket hade en fin monter strategiskt placerad och vi fortsatte där att sprida fakta om 0.2 lagen. Många besökare som vid en ytlig tanke tyckte lagen ”är väl bra” fick sig en tankeställare. Nykterister som av principiella skäl inte vill påtvinga sin livsstil till andra uttryckte sin uppskattning att vi är faktaorienterade och att vi i likhet med dem givetvis heller inte vill se ”fylla” på sjön.

Gabbe i vår monter. Något stökigt för nyss var det massor av besökare där för att informera sig om 0.2 lagen!

Gabbe i vår monter. Något stökigt för nyss var det massor av besökare där för att informera sig om 0.2 lagen!

Vi fick besök av så gott som samtliga ”tyngre” organisationer inom båtlivet, av riksdagsmän och andra politiker, sjöpoliser, myndigheter och givetvis tusentals båtentusiaster. Du kan bara ana vilken förnämlig skara namnkunniga individer som har satt sin signatur på att man är emot denna lag. Det är ingen generell ”acceptans” för denna lag utan båtfolket är fortsatt f-bannade! TACK för dina bidrag som gör det möjligt för oss att stå på mässan.

Fin mässa – färre besökare

Allt för Sjön beskrevs i branschens pressreleaser som affärsmässigt bättre än tidigare år. Det är glädjande om så är fallet men faktum kvarstår att besökarantalet fortsätter att minska stadigt – trots ansträngningar att re-vitalisera mässan. Finns nog många förklaringar till detta. Nya kundgrupper kanske helt enkelt inte är så intresserade av en mässa. I övrigt är det säkert stor konkurrens från andra livsstilsaktiviteter.

Men, vi har ett extraordinärt ”billigt” läge att låna pengar till båt och priserna är konkurrenskraftiga. Något som verkligen borde bidra till mycket trafik på mässan. Vi är övertygade om att 0.2 promille-lagstiftningen är en starkt bidragande orsak till allt färre besökare. Precis som våra öde fjärdar efter 18:30

Vad har vi uppnått?

Ett vanligt frågeområde på mässan: Var står vi nu? Vad har vi på Båtfolket uppnått hittills? Hur går vi vidare med detta? Vi skall be att få återkomma i denna fråga lite djupare framgent men lite kort:

  • Vi har ”lyft” frågan från den totala beröringsskräcken. Att 0.2 inte har med sjösäkerhet att göra utan är en ren morallag. Ingen vill ha ”fylla” på sjön.
  • Debatten är mer nyanserad. Vi är de som samlat in och fört fram fakta från hela världen. Det används av allt fler berörda som motvikt till vissa myndigheters desinformation.
  • Många politiker var helt emot denna lag och känner sig inte manade att försvara den. Tillskyndarna försöker ”tiga ihjäl” frågan då man insett att den inte har stöd i vetenskap och annan empiri. Vi i Båtfolket.se ser till att frågan inte kan tigas ihjäl genom att fortsätta samla fakta, nätverka, skriva artiklar, annonsera, medverka på båtmässan och mycket mera.
  • Fler partier, civilutskottet samt ständiga enskilda motioner är inriktade på att en utvärdering/översyn behöver göras. Blandade motiv för detta.
  • Allt fler riksdagsmän som inser att detta är en principiell fråga. Hur mycket skall politiker detaljstyra våra liv? Är det verkligen OK med alla dessa ”signallagar” där våra folkvalda pekar finger åt oss?
  • Fler riksdagsmän / politiker som inser att det är 430.000 båtägare med familjer som faktiskt röstar. De kanske missnöjesröstade i valet 2014?

Kustbevakningens ständiga sjösagor

Här "blåste" man på ordentligt!

Här ”blåste” man på ordentligt!

Kustbevakningen är en märklig myndighet. I en skrift som utges av bl.a Sweboat uttalar sig KBV välkänt tillrättalagt att sjöfylleriet minskar tack vare den nya lagstiftningen. Att båtfolket nu har ändrat sin attityd till lagen och man accepterar den. Man relaterar det till att man tar ”allt färre” i sina tusentals kontroller. Hur, var och när dessa kontroller tas och om de är statistiskt jämförbara redovisas ej.

Vi kan inte hålla oss så vi berättar en annan variant på KBV’s sagor:

Förbjud utan rimlig anledning vita kepsar på sjön. Sätt in mycket höga böter på de stackarna som ändå har på sig dem till skydd mot solen. Från ingen kontroll av huvudbonader alls, koppla sedan in en myndighet med stora resurser – och som desperat söker rättfärdiga sin existens – att jaga i fatt dessa kepsbärare med hjälp av tusentals kontroller. Det är klart att användandet av vita kepsar så småningom minskar!

Detta är 0.2 lagen i ett ”nötskal”. Men, har det överhuvudtaget något med sjösäkerhet eller acceptans att göra? Självklart inte. Vi hade en bra lag innan 0.2 och hade polis och KBV fått stoppa båtar med en ”lägre grad av misstanke” hade det varit fullt tillräckligt för att fånga in de som riskerar sina egna och andras liv genom att – på riktigt – vara fulla på sjön. Kriminologer konstaterar att denna typ av lag inte är preventiv för missbrukare och forskare fastslår att man inte är det minsta ”full” vid 0.2. Riskerna – i sitt sammanhang – ökar inte förran uppåt 0.8‰. Brantare riskkurva först över 1‰.

Det vore klädsamt om vår Kustbevakning slutade TYCKA så mycket och om fakta skall redovisas – se till att det är fakta överhuvudtaget! Vi anser att man därtill kan begära av Kustbevakningen att erkänna slöseriet med att haffa människor som på sin fritid har några tiondels promille i blodet. Vi har fått åtskilliga signaler om att många tjänstemän är besvärade av att ge dagsböter för nonsenssaker. Det är sunt. Vi väntar på att KBV och Sjöpolisen också öppet ska erkänna lagens brister och driva på för att lagen måste justeras. Övervakande myndigheter är till för oss och inte tvärt om.

Du båtklubbare som är med i Båtunionen!

Båtunionens (SBU) styrelse och ledning har gjort ett grannlaga arbete att sakligt kritisera både promillelagen och andra båtrelaterade politiska utspel. Det har skett i dialog med politiker och med fakta som grund. SBU bemödar sig att även få även ”landkrabborna” i riksdagen med ut på båtturer för att visa på och diskutera vad båtliv innebär som intresse, för branschen, för folkhälsan och därigenom konsekvenser av förslag och riksdagsbeslut.

Vi i Båtfolket avser inte att lägga oss i Båtunionens och klubbhierarkins arbete men de flesta av oss som är med i Båtfolket är också medlemmar i SBU. Så vi vill göra dig som är medlem i en organiserad båtklubb uppmärksam på en motion till Båtriksdagen från Södra Roslagens Båtförbund.
Förslaget går ut på att SBU i fortsättningen skall fokusera opinionsbildning och sina samhällskontakter enbart på miljöfrämjande aktiviteter. Vi citerar summapunkterna:

Södra Roslagens Båtförbund föreslår att Båtriksdagen 2015 beslutar följande:

  • Att båtriksdagen i första hand beslutar om en tydlig inriktning för SBU långsiktiga opinionsbildning och samhällskontakter under 2015, 2016 och 2017. Det innebär att från nu skall SBU fokusera på miljöfrämjande aktiviteter såsom
  • Att kroka arm med reglerande myndigheter för att tillsammans med dem hitta vägar fram till hållbar och miljöanpassad båthantering
  • Att aktivt driva frågan om skärgårds- och eller uthamnsplacerade toatömningsstationer samt att påverka Länsstyrelsen och kommuner att anordna dessa
  • Att SBU och dess representanter ska upphöra att driva frågan om förändring av alkohollagen

Det sistnämnda upprepas som det viktigaste om man inte får igenom att SBU skall fokusera organisationen på miljöfrågor.

Motionen är för lång för att återges här men vi tycker den tyder på stor naivitet i politiska frågor. Politiker och myndigheter har stor integritet och lär inte ”kroka arm” med någon. Det blir istället 100% eftergivenhet. Alltså att lyda. SBU är ju en organisation som skall jobba bl.a. politiskt och är ju en typ av ideell lobbyorganisation. En sådan skulle aldrig tänka tanken att ”kroka arm”. SBU klarar givetvis att driva flera frågor och i första hand som intresseorganisation för båtlivet – inte som en renodlad miljöorganisation.

Så tänk på att påverka lokalt i din klubb vilka beslut som skall tas på båtriksdagen.

Båtriksdagen äger rum i Helsingborg den 28-29 mars. Motionen kan läsas i sin helhet här: Motion

Annons i nästa ”Till Kryss”

Vi annonserar i ett antal tidningar. Temat är att det faktiskt finns kloka politiker och att det är dags att lyssna på dem nu. En seriös utvärdering är behövlig och det är bara den som är rädd för svaren som inte vågar ställa frågorna. Nästa tänkvärda annons är i kommande ”På Kryss” som ges ut av Svenska Kryssarklubben. Det är tack vare bidrag och stöd som vi kan göra detta och vi ber dig därför skänka en slant till vår kamp. Se nedanför under ”Stötta oss”.

Exempel på vår temaannonsering. Klicka på bilden så kan du läsa hela annonsen

Exempel på vår temaannonsering. Klicka på bilden så kan du läsa hela annonsen.

Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter ”populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell gruppering som anser att 0.2-lagen representerar något mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder och inte påhitt! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vi existerar enbart med hjälp av privata bidrag.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé på båtmässan och vi har levererat mer än 5.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!

Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Notera att den inte är modererad av oss.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell – jimhuzell@gmail.com