Vi frågade partierna

Endast några dagar kvar till valet. Ett frågebrev (se längre ned) gick ut till samtliga riksdagspartier. Hittills har regeringen försökt döda denna fråga genom att tysta ner eller dribbla bort den. Kanske med baktanken att vi båtägare skall ge upp. Ett demokratiskt underskott och ett hån mot fakta. Därför har vi hittills inte bedömt det realistiskt att någonting kommer att ske innan ett val o/e regeringsbyte. Frågan är i grunden opolitisk. V och MP har tidigare varit negativa till en förändring. S har varit splittrade i frågan såsom C och L. M vill ha en förändring. SD vet vi inte än – men de har visat sig öppna för sakskäl. Läs nedan svaren!

Båtfrågorna till partierna

På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?

Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?

Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille.

Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.

Längre ner finner du en textkopia på hela vårt brev till alla partier

Partiernas svar

Moderaterna

Är det enda parti som anser att en seriös översyn behöver göras och att lagstiftning skall vila på vetenskaplig grund.

Genom åren är det även M riksdagsledamöter som mest har motionerat i ärendet.

Vi har valt att sammanfatta svaren och dess innebörd.

Sverigedemokraterna

SD avvaktar det arbete som antagas pågå inom Regeringskansliet. Som vi ser det pågår inget arbete och ingen på kansliet vet något. Kanske för att ”utredningen” den skall falla tillbaka på är direkt usel med rena faktafel?

Kanske SD gör ett omtag efter att synat denna i ”sömmarna”.

V, MP och L har avstått att svara trots påminnelser.

Socialdemokraterna, Centern och Kristdemokraterna

Dessa står bakom dagens lagstiftning, ser inte något behov av en opartisk utredning och ej heller ett behov att harmonisera nivån till något av våra grannländer.

Ett gott exempel på faktaresistens när man hänvisar just den falska ”utredningen”. Dock har en KD samt en C riksdagsledamot tidigare motionerat för en eventuell förändring.

Faktaresistens påtaglig

Det är märkligt men i vissa frågor klarar inte Riksdagen av att laga efter fakta. Givetvis är detta inte en avgörande sakfråga för oss som väljare. MEN den är just av stor principiell karaktär. Skall vi ha lagar baserade på fakta eller på floskler och feg opportunism?

Politiker ljuger – även i vår fråga
Se videon!

Många av oss som följer politiken – alldeles oavsett den egna grundinställningen – har knappast undgått att det ljugs och vrids hejvilt i politiken. Värmlänning som jag är tycker jag ljugandet tillhör just DEN namngivna bänken (kanske med en öl i handen?), men definitivt inte i bänkar och pulpitar i Riksdagen.

Vår kollega Ola på sajten alltom02promillepasjon.se gjorde redan förra året en avslöjande video som beskriver en del av de lögner som omger just 0,2 lagen. Självfallet med den hårt kritiserade Morgan Johansson som främste talesperson.

Orkar du se i 12 minuter avslöjas detaljerat lögnerna i den så kallade ”utredningen”. Sevärd!

Hur man slösar med skattepengar?
Drick en lättöl eller ta några punschpraliner!

Igen har jag blivit ”tagen” av havets hjältar kustbevakningen. Jag blir stoppad, får blåsa i sållningsinstrumentet och den visar rött. Blir bogserad av vattenskotern till deras ”patrullbåt”. Ingen kan lämna båten. Jag tas till en piketbil som kör mig under sträng bevakning till moderskeppet 10 min bort. Inalles 7 personer ägnar 1,5 timme åt mig varande misstänkt brottsling. På moderskeppet konstateras att jag hade 0,06 promille och är inte ens i närheten av vår löjligt låga 0,2 gräns. Får då upplysningen att sållningsinstrumentet är så ”känsligt” att den kan ge utslag på punschpraliner – och i mitt fall lättöl. Usel utrustning med andra ord. Men, KBV kan ju bokföra ”meningsfullt arbete”…..

Men det slutar inte där!

Efter denna storslagna insats för sjösäkerheten har jag ändå blivit anmäld som brottsmisstänkt till Polisen. Så ytterligare byråkrati ända upp till Polisen i Kiruna innan jag avskrivs som samhällets och sjöfararnas dekadenta fylltratt.

Det är beklämmande med denna 0,2 lag och vad den kostar i resurser. Allt medan det skjuts och mördas och medan stulna båtmotorer en masse lämnar sverige utan att någon bryr sig.

Lika beklämmande att våra båtorganisationer SBU samt Kryssarklubben inte förmår ens protestera mot denna galenskap trots all fakta som påvisar hur onödig lagen är.

Här nedan frågebrevet till partierna Juli 2022

Här nedan ett antal frågor till Sveriges riksdagspartier från organisationen ”Båtfolket” med mer än 20.000 aktiva supporters (ej att förväxla med Facebook sk. följare/gruppmedlemmar) och som förväntar oss ett sakligt, motiverat svar byggt på fakta och vetenskap.

0,2 promille på sjön?

Sjöfylleri, ska naturligtvis vara olagligt och beivras. Ingen har rätt att utsätta någon för onödiga risker. Men den lag vi har idag straffar personer som har helt försumbara alkoholhalter i blodet vad gäller att utsätta sig själva eller andra för en fara. Begreppet ”sjöfylleri” har i Sverige urvattnats betänkligt.

Fjärdarna är stora och marginalerna mycket större än de i vägtrafiken. Där det är trångt på sjön råder i många fall hastighetsbegränsning. Trots detta har vi en lag som jämställer fritidssjöfart med vägtrafik. Okunnigt och dumt. Det är ingen slump att våra nordiska grannar har betydligt högre tillåtna alkoholgränser för fritidsbåtar. De anser att man inte ska kriminalisera sina medborgare i onödan. Och de har inte för avsikt att följa Sveriges udda och missriktade lagstiftning för fritidsjöfarten.

Efter mer än 12 år har vi också facit för lagstiftningen. Ingen effekt på antalet olyckor. Den har istället lett till de mest lakoniska domar och kostar domstolarna pengar att upprätthålla. Den har tagit ifrån skärgårdsfolket rörligheten bland öar – att umgås med sina grannar och få ta något glas vin till maten. Den har gjort Sverige lite tristare.

Ingen effekt

Lagen har inte haft någon påvisad sjösäkerhetshöjande effekt. Trots detta så finns än idag försvarare av lagen. Huvudargumentet lyder; lagen med sin extremt låga gräns är förebyggande. Den visar att alkohol och ”båtkörning” inte hör ihop. Argumentet är ihåligt. I våra grannländer har man satt alkoholgränser som är försvarbara för fritidsbåtar; I Norge gäller 0,8 promille, i Finland 1.0 promille och i Danmark 0,5 promille. I Sverige ligger gränsen på 0,2 promille.

Om det hade funnits ett s k ”signalvärde” hade vi sett detta i olycksstatistiken. Den som framför en båt berusad, d v s har höga alkoholnivåer och utgör en fara för andra, respekterar varken gränsen 0,2 eller 0,5 eller 0,8 promille. Vår extremt låga gräns skapar bara brottslingar av omdömesgilla tänkande människor. I samtliga nordiska länder ser vi en långsiktig minskning av antalet fritidsbåtsolyckor. Det beror på säkrare båtar, användandet av flytväst, tillgängliga mobiltelefoner och ökat sjövett. Vår sjöfyllerilag har inget med säkerhet att göra.

Båtorganisationer (Svenska Båtunionen, Kryssarklubben samt Sweboat), jurister/sakkunniga samt riksdagsledamöter har upprepade gånger krävt en seriös utvärdering samt en anpassning av lagen till vår omvärld.

Fakta talar emot lagen

2019 berördes lagen behändigt inbäddad i en väsensskild utredning ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafik-brottslighet”. Utredningen kunde inte fastslå att lagen haft effekt. Utredningen innehåller däremot pinsamt många sakfel och tokigheter. Den har dock lagts i malpåse av vår justitieminister och utredaren har gjort sig otillgänglig. Remissomgången har gått i stå. Utredningen är begravd. Så agerar bara en regering som är rädd att ändra på sina egna beslut utifrån fakta. En gedigen, seriös och oberoende forskning har utförts av sjörättsprofessor Hugo Tiberg och som publicerats i boken ”Sjöfylleri i svensk rättpraxis”. Tiberg visar att lagen är verkningslös och underlaget har bl a av dessa skäl använts som argument av våra Nordiska grannländer för att inte ändra sina lagar i linje med den svenska.

Mot denna bakgrund önskar vi veta ert partis inställning utifrån dessa konkreta frågor:

  • På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?
  • Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?
  • Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille. Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.

Vi förväntar oss svar inom rimlig tid så vi kan informera vår grupp, övriga båt-organisationer samt presentera på sociala media för hur och om partierna vill ändra sjöfyllerilagen. Idag har vi mer än 20 000 intressenter. Denna fråga är fortfarande viktig för oss verksamma i skärgården och principiellt viktig i ett fritt samhälle som måste bygga på personligt ansvar. Skall vi ha lagar av förmyndarkaraktär eller lagar baserade på fakta?

Mvh

Jim Huzell

Båtfolket.se

jim@huzell.net

Med fakta som grund arbetar Båtfolket för att förändra den extrema sjöfyllerilag som infördes 2010


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!