Klicka på bilden för en youtube video. Sjöfyllerilagen behandlas 10 minuter in i videon

Så var då utredningen ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafik-brottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri överlämnad”. Utredaren, hovrättsrådet Anne Rapp, menar att ”Det finns i nuläget inte behov av ändringar i något avseende”. 0,2 promille – samma som för vägtrafiken – skall behållas. Som du vet är vi som sjönation ensamma i världen om en sådan extremt låg gräns. Utredningens slutsatser går stick i stäv med sakkunskapen och ett enat båtsverige. SBU, Svenska Kryssarklubben och Sweboat ser också att justeringar av lagen är nödvändigt och befogat. Du kan se presentationen genom att klicka på bilden ovan. Sjöfyllerilagen tas upp 10 minuter in i videon och pågår i 5 minuter.

Som befarat – ett rent beställningsverk från regeringen

Det står helt klart att utredningen kring sjöfyllerilagen är ett beställningsverk från regeringen. Vi ”valboskap” skall till varje pris uppfostras av mamma staten hur vi skall leva våra liv även om vi inte utgör en fara för någon annan. Hur ett hovrättsråd kan ta så lätt på att kriminalisera medborgare som inte utgör en fara för andra är skrämmande.

Att hon inte förstår och begriper att tolka statistik är tydligt. Än allvarligare är att Morgan Johansson fortsätter med sin desinformation utifrån hovrättsrådets rapport. Justitieministern säger att antalet dödsolyckor gått ned med 30 procent sedan lagen infördes. Det är korrekt i sig, men slutsatsen att det har med promillelagen att göra är fel eftersom antalet olyckor har minskat i samma – eller högre – takt (glidande medeltal) i 60 års tid! Långt innan vi ens hade en formell promillegräns. Att antalet som vistas på sjön också minskat under senare år bortser vår minister ifrån. Att de som omkommer till största delen därtill har båtar som inte omfattas av lagen bryr han sig inte om. Ministern är bara ute efter en siffra som gör sig bra i radio utan att varken begripa frågan eller vilja ta reda på sanningen. ”Utredningen” är ett hån mot oss båtägare och Morgans uttalanden spär på politikerföraktet ytterligare.

Ingen utvärdering har skett. En ren skrivbordsprodukt

Någon formell utvärdering har inte skett då inga relevanta kriterier ställts upp. Huvudsakliga källor är statistik från Transportstyrelsen, Kustbevakning, Polis samt Brottsförebyggande rådet. Ofta med hänvisning till mjuka argument som att Kustbevakning ”upplever” en förbättring eller att Transportstyrelsen säger att det är  ”sannolikt” att lagen haft avgörande effekt, osv. Alla dessa så kallade källor har dessutom samma ursprungskälla!

Utredaren ignorerar våra stora båtorganisationer – fast det är vi som vet vad lagen betyder i verkligheten. Vi är inga byråkrater på myndigheter med stora kontrollbehov. Vi betackar oss för enfaldiga floskler som att ”alkohol och båtliv inte hör ihop”. Ingen hänsyn har tagits till reella fakta, internationell forskning (även inom vägtrafik), flertalet märkliga domar samt värdefull information från sakkunniga inom sjörätt och sjösäkerhet. Lagen är ju i flera avseenden direkt kontraproduktiv mot säkerheten.

Medvetna misstolkningar

Utredaren tolkar vissa data inte bara med skygglappar utan helt enkelt felaktigt. Ett exempel. Många av de som dör i olyckor på sjön har alkohol i kroppen. De allra flesta har mycket höga nivåer. Men bland de omkomna finns även de med mycket låga alkoholnivåer. I sin slutsats, som därtill utgör grunden för utredningens förslag, skriver utredaren ”… en inte försumbar andel av dem [som dör], 16 procent, har haft förhållandevis låga alkoholhalter (mellan nära noll upp till 0.5 promille i blodet). Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss.” Vi tar oss för pannan! Får en utredare göra så fatala misstag? Det finns inga som helst fakta i hela världen som gör gällande att någon med 0-0.5 promille skulle utgöra en fara på sjön. Inte ens när det gäller vägtrafiken är det någon som påstår att dessa nivåer skulle vara av vikt att stävja för att uppnå ökad verklig säkerhet (i experiment går det att påvisa ytterst små förändringar strax under 0.5 men dessa är försumbara när det kommer till verkliga händelser då komplexiteten är stor). Det finns mycket forskning för utredaren att hämta kunskap från om hon hade haft ambitionen. Att det bland dödsfallen finns personer med låga alkoholnivåer har inte ett dugg med säkerhet att göra.

Populist

Utredaren motiverar sina slutsatser med att lagen är så populär bland befolkningen och hänvisar till Båtlivsundersökningen från den helt neutrala (ironi!) myndigheten Transportstyrelsen. Som man frågar får man svar. Vad undersökningen säger är att gemene man är positiv till en sjöfyllerilag. Varken mer eller mindre.

Utredaren har helt fel om vår omvärld

Totalt fel blir det också när hon i slutsatserna skriver ”Det kan konstateras att Sveriges lagstiftning på området inte påtagligt skiljer sig från relevanta andra länders motsvarighet.” Det är precis tvärt om; skillnaden är påfallande på alla sätt och vis. Finland har en ansvarslag med maximat 1.0 promille, (som Sverige för båtar under 10 meter eller 15 knop) Norge har en nedre gräns på 0,8 promille.

Danmark har 0,5 för snabba båtar och enbart ansvarslag för övriga båtar. Frankrike och Storbritannien enbart ansvarslagar. M.a.o. man litar på båtägares omdöme och uppträdande snarare än på nominella gränser som kan kontrolleras och statistikföras.

Vänskapskorruption inom politiken?

Vi anser att denna ”utredning” och dess konklusioner har karaktären av beställningsarbete från Regeringen. Vi påminns då om att Europarådet gav tidigare i år ut en rapport där man oroas över utvecklingen i Sverige avseende korruption. Det är inte mycket av monetär korruption i Sverige men rådet uppmanar speciellt att ”Sverige måste öka medvetenheten i regeringen, hos myndigheter och polisen om intressekonflikter och vänskapskorruption inom politiken”. Finns givetvis anledning till den uppmaningen. Klicka på bilden nedan och läs uttalandet.

Europarådet varnar. Klicka på bilden för mer information

Vad gör vi nu?

Staten fortsätter alltså att kriminalisera båtägare utan att det finns offer. Grundat på rena och skära lögner. Vi vill inte gå så långt som USAs tredje president att uppmana båtägare att strunta i lagen men ju fler förmyndar-lagar vi får desto mindre respekt blir det för lagstiftaren.

Båtfolket kommer nu med alla kraft försöka ställa saker till rätta och låta fakta förbli fakta, verkligheten verklighet. Vi har kunskapen. Till slut kommer vi se en justering av lagen även om det kanske måste till ett regeringsskifte. Vi återkommer ……


Repris: Läs sjörättsprofessorns faktaskrivelse till utredarna!

Hugo Tibergs skrivelse är knastertorr, fakta-späckad och på pricken. Vi citerar ett stycke:

Sammanfattningsvis kan konstateras att den märkbaraste förändringen i 2010 års sjöfylleriregler var 0,2-regeln i sjölagen, att denna infördes utan påvisat riskområde och som följd därav mest upp-levs som ett hinder för båtfolk och skärgårdsbefolkning att röra sig fritt på sjön, samt att reglerna medfört eller i varje fall sammanfaller med en betydande minskning av båtlivet i Sverige. Reglerna har till följd av domstolarnas extensiva tillämpning i en del avseenden faktiskt medför ökade risker, bl.a. som nämnt att båtförare i svåra situationer hänvisas till personer som saknar vana eller skicklighet för uppgiften.

Att den vidsträckta 0,2-regeln dessutom är unik för Sverige och upplevs som konstig och omotiverad av besökande utlänningar talar också emot att den behålles.

Rekommendationen är därmed att straffansvaret för sjöfylleri under 1 promille liksom före 2010 bör få avgöras enligt en fri bedömning av om vederbörande till följd av alkoholpåverkan har visatoförmåga att hantera båten i den aktuella situationen. Övriga regler som införts 2010 kan däremot godtas, inklusive regeln om slumpvisa prov.

Hugo Tiberg rekommenderar alltså – baserat på sin forskning – att de regler som gäller för båtar under 10 meter – eller som kan göra högst 15 knop – åter skall gälla samtliga fritidsbåtar. Det innebär att en ansvarslag gäller upp t.o.m. 1 promille och det är sedan straffbart. D.v.s. som vi hade det innan 2010.

Läs hela Tibergs inlaga här. Bör du inte missa!


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Ikonisk dekal! Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0.2-lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé sedan båtmässan 2015. Vi har hittills levererat ut mer än 10.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Vänligen notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” (upplaga 2016 men ännu lika aktuell) finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell  jim@huzell.net