Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar

Välkommen åter! Vi hoppas nu på en skön brittsommar efter allt regn och att vi har en hel del båtliv kvar – även om många av oss har börjat att jobba. Den 27:e september öppnar Riksdagen….

Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar

Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar

Det är glädjande att regeringen – trots viktiga prioriteringar som NATO, inflation, Islamism, EU-ordförandeskap m.m. – ändå börjat ta itu med våra tokiga lagar. Plastpåseskatten är på väg att sänkas och dansförbudet på krogar och barer har plockats bort. Det finns fler oviktiga lagar som utan reson begränsar oss medborgare. Oavsett vad man tycker om Systemet är det en klar majoritet av svenskar som vill att duktiga entreprenörer som har vinodlingar och mikrobryggerier ska få sälja till kund direkt. Precis såsom skett i Finland.

Rationella skäl saknas att neka till detta. Därtill är Systembolagets och Kustbevakningens policy att med skattebetalarnas pengar driva opinion – med illa uppbyggda fakta – ett allvarligt missbruk av skattebetalarnas pengar och ger ett löjets skimmer. Lobbying från statligt ägda bolag mot allmänhet, företagare och poliiker har också fått stor och välförtjänt kritik. Du finner ett bra exempel HÄR.

Nu är det hög tid att justera vår unika och missriktade 0,2 promille-lag

Nu är det hög tid att justera vår unika och missriktade 0,2 promille-lag

Så nu är det hög tid att justera vår unika och missriktade 0,2 promille-lag. Under flera års tid har vi i Båtfolket (utan skattebetalarnas pengar) bevisat att lagen inte har någon effekt. Det är en ren symbol och ”uppfostringslag”. Svenska båtägare är kapabla att ta sitt ansvar och lagen kommer överhuvudtaget inte åt dem som ”super”, saknar sjövett och redan struntar i lag och sunt förnuft. Ofta samma individer som rent allmänt struntar i lagstiftning och sin omgivning även på landbacken.

Istället har 0,2 lagen blivit en ”födkrok” för främst Kustbevakningen som med sina sållningsprov (med osäkra instrument) ser till att fullt kapabla båtförare får orimligt höga straff (dagsböter) för nonsens-saker. Det finns inga offer att skydda med 0,2-lagen och proportionen mellan det påhittade ”brottet” och dess straffvärde går inte att försvara. Lagen är och förblir ett missfoster.

Istället har 0,2 lagen blivit en ”födkrok” för främst Kustbevakningen som med sina sållningsprov (med osäkra instrument) ser till att fullt kapabla båtförare får orimligt höga straff (dagsböter) för nonsens-saker.

Istället har 0,2 lagen blivit en ”födkrok” för främst Kustbevakningen som med sina sållningsprov (med osäkra instrument) ser till att fullt kapabla båtförare får orimligt höga straff (dagsböter) för nonsens-saker.

Nu är oppositionen faktiskt regeringen

I opposition uttalade sig och drev flera riksdagsledamöter frågan att justera lagen. Det är dags för det nu. Förslagsvis kan lagen anpassas till någon av våra nordiska grannar avseende fritidsbåtar. Norge 0,8 % eller Danmark 0.5 promille (enbart planande båtar) eller Finland som har samma lag som vi hade tidigare med en ansvarsdel och ett maxtak på 1 promille.

Frågan är långtifrån död!

Flera skribenter har på sistone tagit upp frågan. Här en bra ledare från SvD som sticker ut hakan. Blev omskrivet men med ytterst lite negativa reaktioner/påhopp.

Vi citerar: Men en båt är inte en bil på vatten. På en motorväg möts talrika fordon i hög hastighet några få meter ifrån varandra – inte sällan med sekunders marginal. Till sjöss är avstånden avsevärt mycket större, och hastigheterna jämförelsevis låga.

Dödsolyckorna till sjöss med koppling till alkohol är dessutom få. Den sedan länge sjunkande trenden kan inte sägas ha påverkats av den nya sjöfyllerilagen. I statistiken märks särskilt olyckor involverande kanoter och ekor – som ändå inte träffas av lagstiftningen. Klicka HÄR för att läsa

Hör här därtill på en POD där ledarredaktionen på Svenska Dagbladet resonerar. Börjar efter 30 min in i samtalet. Klicka HÄR för Spotifylink.

Timbros VD hade redan 2020 ett inlägg i Aftonbladet. Dags att sätta nykterhetslobbyn på plats.

Vi citerar: Den låga gränsen har ingen effekt på sjösäkerheten och är ytterligare ett exempel på nykterhetslobbyns fasta grepp om vår lagstiftning. Promillegränsen för sjöfylleri borde därför höjas till nordiska nivåer.

Klicka HÄR för att läsa artikeln

Studio ett Sveriges radio apropå debattinslagen. Svenska Livräddningssällskapets VD svamlar om ”höga promillehalter”, kort sagt om promillenivåer som vi sedan länge haft en lag som försökt stävja. Därtill riktar VD:n fokus på stora båtar, men det finns ingen statistik som visar att stora båtar är ett problem, varken nu eller tidigare. Kommentarer utan substans och kunskap. Tyvärr. Lyssna HÄR på P1

Hycklande slutsatser om promillelagen på uppdrag av den tidigare regeringen och Morgan Johansson

Här en liten fördjupning och påminnelse om den tidigare regeringens hycklande och slutsatser baserade på rena lögner. Våren 2021 gjorde Civilutskottet följande yttrande baserat på en ”utredning”:

Enligt Civilutskottets betänkande2019/20:CU8 har utskottet konstaterat att det nu har skett en utvärdering av tillämpningen och effekterna av det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri och dragit slutsatsen att det därmed – i linje med utvärderingen – inte finns anledning att förändra lagen och inte heller att det behöver göras en översyn av densamma.

Som grund för utskottets beslut hänvisas till utredningen ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri” (Ds 2019:22).

Som vi i tidigare nyhetsbrev (finns på vår websida www.båtfolket.se) påpekat i detalj är utvärderingen är full av felaktigheter. Låt oss här bara påminna om ett av alla fel: I utredningen står ”… en inte försumbar andel av dem [de som omkommit på sjön], 16 procent, har haft förhållandevis låga alkoholhalter (upp till 0,5 promille) i blodet. Statistiken talar alltså för ett tydligt samband mellan alkoholpåverkan och olyckor till sjöss.” Detta är fel!

De som omkommit under den 8-åriga utvärderingsperioden som utredningen hänvisar till är 20 till antalet. Vi kan alltså konstatera att det är frågan om ytterst få dödsfall med tanke på hur många som nyttjar fritidsbåtar. Men vad består då dessa 20 av? Efter att ha brutit ned Transportstyrelsens statistik (samma statistik som utredaren hade tillgång till) framkommer att 6 av dessa utgörs av personer som legat döda i vattnet och därmed bildat alkohol (trots att utredningen säger att dessa inte ska ingå!), 9 st har under 0.2 promille och faller inte inom ramen för lagen, 3 personer har omkommit från förtöjda segelbåtar/roddbåt och 2 st avser roddbåtar som går under 15 knop. Vad verkligheten visar – igen – är att lagen inte behövs! Men den slutsatsen drar inte utredaren och Civilutskottet tror (eller har påverkats att ”tro”) på att det utredaren skriver är sant och fattar fel beslut. Vi i Båtfolket har på flera sätt försökt att uppmärksamma både utredaren och Civilutskottet på dessa fel men efter flera försök och 2 år har vi inte fått något svar alls. Så illa är det om man står med rumpan bar skulle man kunna säga. Men lagen finns kvar. Så nu är det upp till den nya regeringen att kasta hycklandet över bord och anpassa lagen till verkligheten.

Vad gör Båtfolket nu?

Vi inom Båtfolket har haft en period med lite färre av aktiviteter, låtit den nya regeringen bli ”varm i kläderna” och inleda med att ändra andra onödiga lagar. Vi kommer att öka vår aktivitet och påminna politikerna om deras utfästelser och de som inte tidigare tagit del av fakta skall vi försöka upplysa om verkligheten. Så vänligen ge oss ditt stöd både genom att tala med dina vänner och bekanta och kanske pytsa in en slant till oss.

En sak är säker. Den som försvarar promillelagen utifrån sakliga argument har mycket att bevisa. Och omotiverade lagar finns det tyvärr fortfarande gott om.

REPRIS: Va fan får vi för skattepengarna?
Testa med en lättöl eller några punschpraliner!

/Tänkvärd repris från sommaren 2022/ Igen har jag blivit ”tagen” av havets hjältar kustbevakningen. Jag blir stoppad, får blåsa i sållningsinstrumentet och den visar rött. Blir bogserad av vattenskotern till deras ”patrullbåt”. Ingen kan lämna båten. Jag tas till en piketbil som kör mig under sträng bevakning till moderskeppet 10 min bort. Inalles 7 personer ägnar 1,5 timme åt mig varande misstänkt brottsling. På moderskeppet konstateras att jag hade 0,06 promille och är inte ens i närheten av vår löjligt låga 0,2 gräns. Får då upplysningen att sållningsinstrumentet är så ”känsligt” att den kan ge utslag på punschpraliner – och i mitt fall lättöl. Usel utrustning med andra ord. Men, KBV kan ju bokföra ”meningsfullt arbete”…..

Men det slutar inte där!

Efter denna storslagna insats för sjösäkerheten har jag ändå blivit anmäld som brottsmisstänkt till Polisen. Så ytterligare byråkrati ända upp till Polisen i Kiruna innan jag avskrivs som samhällets och sjöfararnas dekadenta fylltratt.

Det är beklämmande med denna 0,2 lag och vad den kostar i resurser. Allt medan det skjuts och mördas och medan stulna båtmotorer en masse lämnar sverige utan att någon bryr sig.

Lika beklämmande att våra båtorganisationer SBU samt Kryssarklubben inte förmår ens protestera mot denna galenskap trots all fakta som påvisar hur onödig lagen är.


Läs vår faktaspäckade folder

Nedan vår folder med korta kärnfulla budskap – alla backade med fakta! Läs eller ladda ner foldern HÄR eller klicka på bilden nedan. Maila oss om du behöver tryckta exemplar.


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂 Sänd oss ett mail!

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0,2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0,2-lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, diverse licenser, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0,2. En absolut succé sedan båtmässan 2015. Vi har hittills levererat ut mer än 10.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Vänligen notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” (upplaga 2016 men ännu – tyvärr – aktuell) finns att ladda ner: www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell – jim@huzell.net


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!