Precis, det är en mänsklig rättighet att vi båtfolk skall få dra några pilsner och järn till maten och sedan dra ut dyngraka ut på fjärden……… Svarar vi emellanåt.

Först när vi i Båtfolket ger ett sådant svar på harangen inser ofta den som frågar hur absurt påståendet är. Nå, en del skojar givetvis också. Alla som vet vad båtliv innebär förstår dels att vi inte menar allvar med vårt svar, dels att vi inte kan ha en lag som kriminaliserar båtfolket hårt för alkoholnivåer som går långt under vad som är sakligt belagda gränser i Europa för säker biltrafik. Särskilt med tanke på att fjärdarna är ofantligt mycket bredare än asfaltvägar och hastigheter på sjön ofta betydligt lägre.

För att kunna just tänka vettigt om saker, så måste man först ta reda på vad de går ut på. Själva essensen i båtlivet – notera BÅTLIVET – är den känsla det ger att fritt få välja sin kurs över de öppna fjärdarna. Det är alltför många som känt den frihetskänslan förstöras av att ölen till lunchen nu gör dig kriminell, att man får dricka vatten till middagen på grannön eller att man inte kan hämta oanmält besök på bryggan. Istället jagas båtfolket av resurskrävande blåljus utan sakliga skäl. Läs gärna vår faktaspäckade folder du finner längre ner i brevet. Eller klicka direkt HÄR.

Båt – hemester

I dessa Coronatider kanske inte ”vår” fråga känns som den viktigaste. Men vi är inte välkomna till semesterorter vare sig i Sverige eller utomlands. Vi som har båt är lyckligt lottade fast den viktiga principfrågan kvarstår nu när det därtill blir mer av ”hemester” och båtsemester. Vi tvingas nu att se fram mot ännu en sommar där samhällets resurser läggs på struntsaker. För kom ihåg att för varje krona som går till att jaga 0.2 förare kan istället läggas på att rädda liv inom t ex sjukvården. Det är inte populism utan hårda fakta i dessa tider.

Den farsartade 0,2 ”utredningen” fortsätter

Det har ju gjorts en ”utredning” om 0,2 promillelagen med namnet: Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafikbrottslighet och en utvärdering av den nedre promillegränsen för sjöfylleri. Utredaren, hovrättsrådet Anne Rapps slutsats var att: Det finns i nuläget inte behov av ändringar i något avseende. 0,2 promille – samma som för vägtrafiken – skall behållas. Vi har i tidigare nyhetsbrev påvisat att denna ”utredning” var rena beställningsverket från regeringen med sakfel och tokigheter som borde fått alla båtälskare att skrika högt. Vi väljare skall uppfostras till varje pris tycks det. Läs vidare i nyhetsbrev 40 HÄR och 41 HÄR.

Det har nu lämnats in ett femtiotal remissvar till ”utredningen”. Många instanser inser att frågan inte direkt berör dem. så hälften av dem avstår helt från kommentarer. Myndigheter och organisationer tillhörande det offentliga tillstyrker i allmänhet utredarens slutsats att behålla 0,2 på sjön. Inte oväntat i Sverige. Man ställer in sig i ”ledet”. Men läst ”utredningen” har man uppenbart inte gjort – eller bortser medvetet från den.

Sakkunniga inom sjöliv och Juridik samt båtrelaterade organisationer avfärdar sakligt utredarens argumentation och förordar en höjning av promillenivån och en anpassning till fakta och vår omvärld.

Båtfolket har givetvis sänt in ett remissvar till ovan nämnda utredning. Det är 7 sidor där ”utredningen” dissekeras. Klicka HÄR så kan du läsa hela. Kryssarklubben och Sweboat (båtbranschen) har sänt in föredömliga och faktabaserade remissvar. Läs HÄR respektive HÄR. Även Försvarsmakten törs gå sin egen väg och har sakliga invändningar mot utredarens slutsatser. Samtliga remissvar kan läsas på Riksdagens sida HÄR

SBU – verkar man för medlemmarna eller har man blivit ”myndighetssmittade”?

– Att köra båt är ungefär som att köra bil även om det inte riktigt är samma sak, säger Christer Eriksson, ordförande för SBU. Läs artikeln i tidningen Skärgården HÄR.

Ett mycket märkligt uttalande från ordföranden i Svenska Båtunionen som organiserar majoriteten av Båtklubbarna i Sverige. SBU har tillsammans med bland annat Båtfolket och Kryssarklubben under snart 10 år uppmärksammat brister i 0,2 lagen samt dess tillämpning.

Båtfolkets logiska slutsats är som bekant att lagen därför måste skrivas om. Men den slutsatsen drar helt plötsligt nu inte SBU. Man gör en kovändning och tillstyrker nu plötsligt sjöfylleriutredarens slutsats att behålla lagen som den är. Men snälla SBU, ni kan inte både stödja en lag och samtidigt säga att lagen har påtagliga brister i sin tillämpning.

Vi har från flera källor fått veta att det på senare tid inom SBU finns ängsliga funktionärer och förtroendevalda som tror att fakta på bordet och en laganpassning till vetenskap och omvärld är detsamma som att uppmuntra medlemmarna att ”köra fulla” på sjön! Som om inte båtklubbarnas medlemmar är vuxna nog att tänka själva. Först schabblade SBU bort tillfället att direkt diskutera 0,2 utredningen med utredaren (man fick inte ens status som remissinstans – och då är SBU vår största båtorganisation). Sedan sänder man in en saklig inlaga till utredaren författad tillsammans med just Kryssarklubben där man i detalj kritiserar lagen.

Men efter att utredningen presenterats sänder man under våren in en helt obegriplig inlaga som remissvar – utan att vara tillfrågad. Värd att läsa – Klicka HÄR. För oss är svaret obegripligt och inkonsekvent. Istället framstår SBU:s agerande som ett skepp på driv, utan egna åsikter och riktning, men där ängsligheten har fått ta över.

Vi undrar hur SBU:s argument klingar hos de medlemmar som under de senaste tio åren blivit hårt straffade, utan sakliga grunder och utan att det funnits några offer? SBU måste som båtorganisation orka föra ett ”nyktert” samtal och stå upp mot att en eller annan dogmatisk nykterist påstår att ett ifrågasättande av lagen är att locka människor i fördärvet. I praktiken innebär SBU’s handlande att de hellre låter oskyldiga medlemmar få hårda omotiverade straff än att arbeta för att övertyga oupplysta politiker, myndigheter och allmänhet. SBU kan bättre!

Bilden: Christer Eriksson Ordförande SBU träffar inrikesminister Mikael Damberg. Foto: Lars-Åke Redéen.

 

Ordföranden skriver i sin kolumn i tidningen Båtliv: – Det finns dock ett stöd bland båtägare för den befintliga lagen även om inte alla SBUs medlemmar tycker likadant.

Oavsett om en oupplyst majoritet av båtägare skulle känna stöd för lagen så måste SBU också orka företräda fakta och de båtägare som berörs av 0,2 lagen. Istället krokar SBU arm med makten.

Så länge vi har en båtorganisation som agerar på detta sätt behövs vi i Båtfolket!


Riksdagseminarium 5 mars

De som stöder promillelagen vill inte diskutera frågan. När Båtfolket inbjöds av ett antal riksdagsledamöter till ett riksdagsseminarium – Har sjösäkerheten i Sverige förbättrats med den ändrade sjöfyllerilagen? i mars så fanns inte en enda politiker närvarande som aktivt stod upp och försvarade lagen. Däremot fanns flera närvarande som ville lära sig mer och sätta sig in i frågan. Men de som förordar lagen uteblev. Så har det varit i 10 år. Läs artikeln i Tidningen Skärgården om seminariet HÄR eller klicka på bilden ovan. Du kan även se en oredigerad video HÄR.

Vi förmedlar fakta till mer än 25.000 följare

Detta brev sänds ut till 25.000 prenumeranter. En klar majoritet av er som läser är just ”båtfolk” som vill ha en förändring av 0,2 lagen och stödjer oss helhjärtat. Men detta regelbundna brev läses även av myndigheter, politiker, sakkunniga, jurister, journalister m.fl samt olika intresse-organisationer. Därtill sannolikt av ett antal individer och förtroendevalda i båtklubbar där man som kollektiv kanske inte tagit ställning. Men vi tror att de flesta av är intresserade av FAKTA oavsett.

Läs vår faktaspäckade folder

Nedan vår folder som vi delade ut på mässan med korta kärnfulla budskap – alla backade med fakta! Läs eller ladda ner foldern HÄR eller klicka på bilden nedan.


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss.

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0.2-lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé sedan båtmässan 2015. Vi har hittills levererat ut mer än 10.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!

 

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Vänligen notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” (upplaga 2016 men ännu lika aktuell) finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell jim@huzell.net