Önskar även du att onödiga lagar plockas bort?

0,2 promille – en lag utan betydelse för säkerheten

Tycker du att samhällets resurser ska gå till allmänhetens bästa och där de kan göra verklig skillnad? Hjälp oss då att ändra den sjöfyllerilag som kom 2010. Även om frågan inte är högst prioriterad för partierna så är det principiellt viktigt för många av oss som bor och är aktiva i skärgården. Skall vi ha lagar av förmyndarkaraktär eller lagar baserade på fakta? Kontakta ”ditt” parti på respektives hemsidor eller riksdagsledamöter direkt på Riksdagens hemsida och framför dina åsikter.

https://riksdagen.se/sv/ledamoter-partier/

Vi frågar partierna

Nedanstående brev går ut till samtliga riksdagspartier inför valet. Hittills har regeringen försökt döda denna fråga genom att tysta ner eller dribbla bort den. Kanske med baktanken att vi båtägare skall ge upp. Ett demokratiskt underskott och ett hån mot fakta. Därför har vi hittills inte bedömt det realistiskt att någonting kommer att ske innan ett val o/e regeringsbyte. Frågan är i grunden opolitisk. V och MP har tidigare varit negativa till en förändring. S har varit splittrade i frågan såsom C och L. M vill ha en förändring. SD vet vi inte än – men de har visat sig öppna för sakskäl. Det kanske fler partier är nu!

Några nyare motioner från M och L finner du t.ex HÄR och HÄR. Så visst har vi många Riksdagsledamöter på vår sida!

Vi kommer att redovisa partiernas respektive svar och inställning till 0,2 frågan i nästa nyhetsbrev innan valet.

Till partierna: Båtfrågor inför valet

Nedan en textkopia på vårt brev:

Här nedan ett antal frågor till Sveriges riksdagspartier från organisationen ”Båtfolket” med mer än 20.000 aktiva supporters (ej att förväxla med Facebook sk. följare/gruppmedlemmar) och som förväntar oss ett sakligt, motiverat svar byggt på fakta och vetenskap.

0,2 promille på sjön?

Sjöfylleri, ska naturligtvis vara olagligt och beivras. Ingen har rätt att utsätta någon för onödiga risker. Men den lag vi har idag straffar personer som har helt försumbara alkoholhalter i blodet vad gäller att utsätta sig själva eller andra för en fara. Begreppet ”sjöfylleri” har i Sverige urvattnats betänkligt.

Fjärdarna är stora och marginalerna mycket större än de i vägtrafiken. Där det är trångt på sjön råder i många fall hastighetsbegränsning. Trots detta har vi en lag som jämställer fritidssjöfart med vägtrafik. Okunnigt och dumt. Det är ingen slump att våra nordiska grannar har betydligt högre tillåtna alkoholgränser för fritidsbåtar. De anser att man inte ska kriminalisera sina medborgare i onödan. Och de har inte för avsikt att följa Sveriges udda och missriktade lagstiftning för fritidsjöfarten.

Efter mer än 12 år har vi också facit för lagstiftningen. Ingen effekt på antalet olyckor. Den har istället lett till de mest lakoniska domar och kostar domstolarna pengar att upprätthålla. Den har tagit ifrån skärgårdsfolket rörligheten bland öar – att umgås med sina grannar och få ta något glas vin till maten. Den har gjort Sverige lite tristare.

Ingen effekt

Lagen har inte haft någon påvisad sjösäkerhetshöjande effekt. Trots detta så finns än idag försvarare av lagen. Huvudargumentet lyder; lagen med sin extremt låga gräns är förebyggande. Den visar att alkohol och ”båtkörning” inte hör ihop. Argumentet är ihåligt. I våra grannländer har man satt alkoholgränser som är försvarbara för fritidsbåtar; I Norge gäller 0,8 promille, i Finland 1.0 promille och i Danmark 0,5 promille. I Sverige ligger gränsen på 0,2 promille.

Om det hade funnits ett s k ”signalvärde” hade vi sett detta i olycksstatistiken. Den som framför en båt berusad, d v s har höga alkoholnivåer och utgör en fara för andra, respekterar varken gränsen 0,2 eller 0,5 eller 0,8 promille. Vår extremt låga gräns skapar bara brottslingar av omdömesgilla tänkande människor. I samtliga nordiska länder ser vi en långsiktig minskning av antalet fritidsbåtsolyckor. Det beror på säkrare båtar, användandet av flytväst, tillgängliga mobiltelefoner och ökat sjövett. Vår sjöfyllerilag har inget med säkerhet att göra.

Båtorganisationer (Svenska Båtunionen, Kryssarklubben samt Sweboat), jurister/sakkunniga samt riksdagsledamöter har upprepade gånger krävt en seriös utvärdering samt en anpassning av lagen till vår omvärld.

Fakta talar emot lagen

2019 berördes lagen behändigt inbäddad i en väsensskild utredning ”Ett stärkt straffrättsligt skydd mot upprepad trafik-brottslighet”. Utredningen kunde inte fastslå att lagen haft effekt. Utredningen innehåller däremot pinsamt många sakfel och tokigheter. Den har dock lagts i malpåse av vår justitieminister och utredaren har gjort sig otillgänglig. Remissomgången har gått i stå. Utredningen är begravd. Så agerar bara en regering som är rädd att ändra på sina egna beslut utifrån fakta. En gedigen, seriös och oberoende forskning har utförts av sjörättsprofessor Hugo Tiberg och som publicerats i boken ”Sjöfylleri i svensk rättpraxis”. Tiberg visar att lagen är verkningslös och underlaget har bl a av dessa skäl använts som argument av våra Nordiska grannländer för att inte ändra sina lagar i linje med den svenska.

Mot denna bakgrund önskar vi veta ert partis inställning utifrån dessa konkreta frågor:

  • På vilket sätt avser ni att kommande mandatperiod arbeta med att sjöfyllerilagen förändras till gagn för fritidsskeppare och samhällets knappa resurser?
  • Avser ni verka för att en faktabaserad och opartisk utvärdering genomförs?
  • Anser ert parti att det kan finnas anledning att harmonisera promillenivån till någon av våra grannländer? 0,8 promille har Norge, Finland har den lagstiftning som Sverige hade innan 2010 med en ansvarsdel samt ett absolut tak på 1,0 promille. Danmark har ingen speciell nivå för segel och långsamgående båtar, men 0,5 promille för planande snabba båtar.

Vi förväntar oss svar inom rimlig tid så vi kan informera vår grupp, övriga båt-organisationer samt presentera på sociala media för hur och om partierna vill ändra sjöfyllerilagen. Idag har vi mer än 20 000 intressenter. Denna fråga är fortfarande viktig för oss verksamma i skärgården och principiellt viktig i ett fritt samhälle som måste bygga på personligt ansvar. Skall vi ha lagar av förmyndarkaraktär eller lagar baserade på fakta?

Mvh

Jim Huzell

Båtfolket.se

jim@huzell.net

Med fakta som grund arbetar Båtfolket för att förändra den extrema sjöfyllerilag som infördes 2010

Faktafolder från 2020 men lika aktuell nu:

https://batfolket.se/wp-content/uploads/2020/04/A5-Batmassan-2020.pdf

 


Läs vår faktaspäckade folder

Nedan vår folder med korta kärnfulla budskap – alla backade med fakta! Läs eller ladda ner foldern HÄR eller klicka på bilden nedan. Maila oss om du behöver tryckta exemplar.


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂 Sänd oss ett mail!

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0,2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0,2-lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, diverse licenser, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0,2. En absolut succé sedan båtmässan 2015. Vi har hittills levererat ut mer än 10.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Vänligen notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” (upplaga 2016 men ännu – tyvärr – aktuell) finns att ladda ner: www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell – jim@huzell.net


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!