Sveriges mest missriktade lag!

Båtmässorna är igång och vi ser nu fram emot båtlivet kommande sommar. Ännu en säsong då alldeles för många okunniga politiker på typiskt svenskt vis fortsätter ducka för vetenskap och fakta av populistiska skäl. Att införa extremt strikta alkoholgränser på sjön kan låta bra för den som inte tänker efter och sätter sig in i båtlivet på allvar.

Det är väl belagt att 0,2 sjöfyllerilagen inte medfört någon ökad säkerhet på sjön. Båtfolket har tagit fram fakta i frågan i tidigare nyhetsbrev och fakta talar för sig själv. En lag som mer eller mindre myglades igenom i en ohelig uppgörelse bland riksdagspartierna mot inrådan av en mängd sakkunniga. Lagen har på ett otillbörligt sätt lagt sig i hur vi skall leva våra liv och utan rationell anledning omyndigförklarat just svenska skeppare på fritidsbåtar.

Lagen är unik i världen och skapat onödiga begränsningar, farliga situationer och kommit att leda till att man av goda skäl ifrågasätter och förlöjligar tillsynsmyndigheternas berättigande och hur de prioriterar sina knappa resurser. Vi har levt med lagändringen i 13 år nu och ännu finns inte bevis på att den haft någon effekt mer än att skapa brottslingar. Lagen har begränsat sjölivet för de som t ex har båten som sommarstuga och behöver ankra om eller alla de boende i skärgårdarna som finner glädje i att ta ett glas vin till middagen hos vännerna på grannön. De har all rätt att kräva att lagen skall ha ett berättigande och inte som nu bli kriminaliserade för helt irrelevanta promillenivåer!

Sakkunniga som t.ex riskforskare Professor Lennart Sjöberg (Centrum för Riskforskning) och Kriminologprofessor Leif GW Persson varnade t.o.m. för sänkningen från 0,5 i vägtrafiken till 0,2 att det inte skulle göra någon skillnad för säkerheten. Vilket de båda fått rätt i. Det finns ingen utvärdering som påvisat högre säkerhet varken på väg eller på vatten med just 0,2. Olyckor och skador har stadigt minskat av andra anledningar. När det gäller alkohol så struntar suputerna i om det är 1, 0,2 eller 0 promille. De dricker i alla fall och måste hanteras på annat sätt än med svepande lagar som drabbar den stora majoritet som är fullt kapabel att hantera en alkoholgräns som är grundad i vetenskap och som används i andra ”fritidsbåtländer”.

Kampanjade i opposition – men nu då M?

Så var är vi nu? Det finns vettiga politiker – men de har uppenbarligen inte lyckats övertyga de ignoranta och okunniga kollegorna i plenisalen. Detta är en tvärpolitisk fråga men vi är ännu så länge speciellt besvikna på Moderaterna som i opposition KAMPANJADE till oss båtentusiaster och skärgårdsbor att lagen skulle justeras till verklighetens behov. En typisk så kallad symbol och moralistlag som exempelvis plastpåseskatten väcker löjets skimmer även om intentionen kan ha varit god. Vi förväntar oss något hända under mandatperioden! Moderaternas kampanj finns ännu här. Klicka på bilden nedan så kommer du till webbsidan.

Svensk forskning och utredning i frågan

Sveriges nestor i sjötrafikrätt Professor Hugo Tiberg har genom sitt arbete på Sjörättsinstitutet publicerat en gedigen genomgång (Sjöfylleri i svensk rättspraxis) där han gjort djupanalyser och gått igenom ca 400 sjöfylleridomar alltifrån sjölagens datum 1994. Av dessa föll 350 fall under den gamla ordningen, då polisen endast fick stoppa och kontrollera de som bröt mot trafikregler eller betedde sig misstänkt. Dessa felande förare var till helt övervägande del grovt sjöfulla med mer än 1 promille.

Utredningen visar tydligt att 0,2 lagen är missriktad och inte alls når de som verkligen missbrukar alkohol och ger sig ut på vattnen. Snarare att svenska fritidsbåtskeppare har gott omdöme – även innan den drakoniska 0,2 promille-lagen infördes.

Riksdagens ”utredning”

Vi har också sett hur speciellt Socialdemokraterna sopat en ”utredning” som just visat att lagen inte har någon effekt under mattan. Den socialdemokratiskt ledda regeringen lade in en ”passus” om sjöfyllerilagen i en biltrafikutredning. Allt i akt och mening att ”begrava” ärendet i en fråga om biltrafik som har ytterst få beröringspunkter till sjö och båtliv.

”Utredningen” försökte påvisa att lagen skulle kunna haft en viss effekt, men en djupare nagelfaring av siffrorna visar på motsatsen. Du kan bl.a se Båtfolkets remissvar HÄR. ”Utredningen” är nu lagd i ”träda” på justitiedepartementet. Ingen vågar ta i den. Fakta är en farlig kraft.

Den person (3:e i ordningen) som enligt uppgift på departementet av politikerna pådyvlats ärendet heter Elin Dalenius elin.dalenius@regeringskansliet.se – om vill stöta på. Du får med all säkerhet ett intetsägande ”papegojsvar” hon nödgas att ge – på order!

Riggad utredning och dunkla handslag

Men, riksdagsledamöter vi känner har obehagligt nog bekräftat och berättat att detta hela scenario är helt riggat – sannolikt av Morgan Johansson (S) – och med konsensus från sossarnas samarbetspartners. Kanske även med fler ledamöter – i ”oheliga överenskommelser”. Inte heller partier inom dagens regeringsbildning ”törs” ta tag i frågan. Vissa likheter med tidigare ”de-facto” självcensur att diskutera migration eller NATO kan skönjas.

Samma fråga kan ställas till SBU. Vårt största båtförbund som samlar de flesta av Sveriges Båtklubbar. Hur kan de undvika att kräva att denna symbol lag inte ändras då den drabbar deras egna medlemmar? Från att på goda grunder varit kritiska så undviker man nu att sakligt angripa den utan ”krokar arm” (egna uttrycket) med politikerna. De är naturligtvis rädda för makten och vill verka dygdiga och medgörliga. Mesigt och fördummande agerande är bara förnamnet.

Undfallenheten är alarmerande

Lite otäckt agerande då vi vet vad undfallenhet för makten kan betyda, särskilt i dessa dagar när desinformation diskuteras varje dag parat med svenskars ängslighet Är det säkerhet vi vill uppnå så bör vi fokusera på saker som gör skillnad som t ex flytväst i öppen båt, vattentätt fodral för mobilen och kunskap i sjövett. Alla vet därtill att man inte skall framföra en båt full. Vilket givetvis inte var tillåtet heller före 2010. Sådana företeelser ska beivras, men lagen som den ser ut nu skjuter långt över målet. Långt. Och det vet alla. Vem finner glädje i att belasta våra domstolar med struntmål? Vem kan finna glädje i att försvara en lag som bevisligen inte gör nytta. Varför slösa bort våra skattepengar frågar vi oss.

Ingen politiker har ännu vågat debattera lagen och med saklighet visat på dess påstådda förträfflighet. Svaret är enkelt. De vet att det blev en helt misslyckad lag. Så här är det dags för M att våga ”ta bladet från munnen” och agera. Vi i Båtfolket – med flera – kan gärna förse berörda med relevanta fakta i ärendet. Det är också dags för oppositionen att vara på folkets sida och visa att man kan ta bort lagar som blev fel. Det inger respekt.

Omvärld

Det är överhuvudtaget en överdriven tilltro att klåfingrigt lägga sig i Båtlivet med allehanda lagstiftning. Ett bra exempel är Norge. Olyckorna har minskat ytterst marginellt de sista åren trots att man infört obligatoriska flytvästar som måste vara på om båten är 8 meter eller kortare. Därtill har man infört obligatoriskt ”körkort”. Norge har 0,8 promille som gräns och haft det i många år.

Den absoluta majoriteten av Europas ”fritidsbåtländer” – och även USA – klarar sig säkerhetsmässigt utmärkt med antingen en ren ansvarslag eller 0.5, 0.8 eller 1 promille som gräns! Ingen annan har 0,2! Av goda och förnuftiga skäl. Våra grannländer har till och med använt vår promillelag som ett avskräckande exempel på lagar som skjuter över målet – något de inte tänker befatta sig med.

Elda skattemedel – för en moralistlag!

Sorgligt – för oss skattebetalare om inte annat – är att Kustbevakningen över huvud taget satsar resurser på att jaga fritidsbåtägare. De borde vara ärliga här – som sjöpolisen redan innan lagen infördes – och tillstå att lagen inte har någon säkerhetshöjande effekt. Så därför borde de istället satsa på metoder på att få tag i de få som framför båtar fulla och med fara för andra. Enskilda kustbevakare försvarar sällan lagen. Men när träder en chef fram och tar ansvar för sin myndighet och dess resursallokering?

Harmonisera promillegränsen!

Signallagar utan substans

Signallagar utan substans

Olyckorna har stadigt minskat i Sverige i mer än 40 års tid. Alltså även under den gamla ansvarslagen med max 1 promille. Samma långsiktiga utveckling ser vi i Finland som behållit 1 promille-lagen. De riktiga alkoholproblemen där – som här i Sverige – är de båtägare som struntar helt i lagens promillegränser, dricker för mycket och oftast håller till i insjöar. De måste vi komma åt på annat sätt än med svepande förbud för den överväldigande majoritet som hanterar sitt båtliv med omdöme.

Sjöpolisen kunde för 13 år sedan upprätthålla vår tidigare ansvarslag på ett utmärkt sätt. Och skulle kunna göra det även idag med kunskap och små resurser. Vi förordar i grunden att återgå till den gamla lagen för alla båtar – även för de som KAN göra 15 knop.

Men säger kanske någon försvarare av lagen – vi gör detta förebyggande. Det är ju en del av problemet. ”Signallagar” utan substans genomskådas och det finns ingen evidens att de verkligen är förebyggande. Men som en del av politikens rävspel. Kompromissa då åtminstone om en gräns som harmoniserar med något av våra andra grannländer. 0,8 som i Norge eller typ Danmark med 0,5 promille för snabbgående båtar. Dvs den gräns som man anses kunna köra säkert med bil i majoriteten länder i Europa.

Vägar är smala och marginalerna som bekant är oändligt mycket mindre än för oss på vattnet.

Sluta haffa de som inte utgör en fara mer än att de njuter att ett glas vin hos vännen på grannön eller önskar ankra om sin båt utan risk för dryga böter. Sluta missbruka fakta och med skattebetalarnas pengar. Vi måste kunna tala nyktert även om alkohol i Sverige.


Läs vår faktaspäckade folder

Nedan vår folder med korta kärnfulla budskap – alla backade med fakta! Läs eller ladda ner foldern HÄR eller klicka på bilden nedan. Maila oss om du behöver tryckta exemplar.


Stötta oss – en kamp för att kriminaliserande lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Lagar som kriminaliserar oss medborgare måste bygga på fakta – inte myter. Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor.

Vi är givetvis även intresserade av att du personligen engagerar dig 🙂 Sänd oss ett mail!

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Denna symbol kan du sätta på din båt för att visa vad du står för. Vi skickar några till dig om du sänder ett bidrag till oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter opinionsundersökningar och inte efter fakta och minoriteters rätt. Ett samhälle som allt mer styrs av tyckande och ängsliga eller ensidiga kvällstidnings-rubriker. 0,2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell aktionsgrupp. Vårt arbete med att få till en justering av 0,2-lagen är givetvis viktigt. Men frågan rymmer också dimensioner som är långt mycket viktigare än rätten att få framföra en båt med låga alkoholnivåer så länge man inte utgör en fara för andra. Även rätten att inte dömas galet hårt för ett påhittat brott där det bevisligen inte finns några offer! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, diverse licenser, producera material. Vår verksamhet bygger endast på hjälp av privata bidrag.

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0,2. En absolut succé sedan båtmässan 2015. Vi har hittills levererat ut mer än 10.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!


Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Vänligen notera att den INTE är modererad av oss i Båtfolket.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” (upplaga 2016 men ännu – tyvärr – aktuell) finns att ladda ner: www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell – jim@huzell.net


Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!