Rättsfall

Tre illustrerande aktuella rättsfall

Kvällen den 9 juli 2010 så skulle en båtägare på västkusten flytta sin båt. Vädret började bli dåligt och båten låg utsatt för vinden. Tidigare på kvällen hade han druckit ett glas vin och en grogg men kände sig nu inte påverkad av alkohol. Ingen annan fanns tillgänglig för att flytta på båten.

Ägaren hävdar därtill att ett motorfel gjorde att den inte gick att köra över 15 knop. När båten sedan flyttades till en närliggande plats stoppades föraren av poliser för att blåsa. Ägaren visade sig ha 0.28 promille i blodet. Polisen hävdar att de inte kunde höra något fel på motorn och bestrider att det var något fel på den. Båtägaren frikändes i tingsrätten men fälldes i hovrätten. Ärendet har nekats prövningsrätt i högsta domstolen. Tilläggas kan att i detta fall fungerade inte polisens stationära alkoholmätare (den så kallade ”Evidenzern” som används vid verifiering). Så istället kallade polisen på en polisbil med 2 man från Strömstad 3 mil bort. Allt för att konstatera 0.28 promille.

Detta fall visar på tre saker:

  • Den nya sjöregeln gör det i princip omöjligt att skydda sin egendom när det behövs. Lagpropositionen antydde ett kryphål genom att kunna åberopa nödregler för att skydda sin egendom. Den möjligheten visar sig vara stängd.
  • I sjöfyllerifall visar sig domstolarna benägna att åsidosätta grundläggande legalitetskrav och kan fälla på en polismans uppfattning gentemot den åtalades fritagande uppgift.
  • Rättsväsendet felprioriterar sina resurser

I Uddevalla Tingsrätt fälldes hösten 2010 en båtägare för sjöfylla med 0.2 promille. Han hade lossat tamparna till sin båt, startat motorn, men inte lagt i någon växel. Domen visar att det inte är nödvändigt för fällande dom att båten är i rörelse. Det innebär att det är fritt fram att göra nykterhetskontroller i hamnar, hemmaviken osv. Rättsväsendet felprioriterar resurser.

I Ångermanland så tog en man över rodret från sin hustru när de närmade sig hemmahamnen eftersom mannen hade mer erfarenhet att köra båten och därför kunde lägga till bättre och säkrare än hustrun. Mannen fick blåsa och fälldes för 0,36 promille eftersom han ”ej haft skäl att köra” enligt domen. Domen visar att lagen i praktiken åsidosätter kravet på säkerhet. Den åsidosätter också det personliga ansvarstagandet och säkerhetstänkande som makarna velat använda för att föra båten säkert till plats. Återigen felprioriterar rättsväsendet sina resurser.

För detaljer och referenser ladda ner och läs vår Vitbok. Båtfolket kommer att lägga ut fler rättsfall på denna hemsida längre fram.

Vitbok_0.2_sjofyllerilagen_ver.1.2

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Sveriges mest missriktade lag! Båtmässorna är igång och vi ser nu fram emot båtlivet kommande sommar. Ännu en säsong då alldeles för många okunniga politiker på typiskt svenskt vis fortsätter ducka för vetenskap och fakta av populistiska skäl.

läs mer
Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar. Välkommen åter! Vi hoppas nu på en skön brittsommar efter allt regn och att vi har en hel del båtliv kvar – även om många av oss har börjat att jobba.

läs mer