C, M, SD – nu även S – har öppnat för en översyn av sjöfyllerilagen!

Vi i båtfolket har efter valet i september tagit en liten ”time-out” och sedan dess med allt större fascination betraktat det politiska läget. Nu inför extravalet tar vi givetvis nya tag.

Den fråga vi driver har ju ett antal perspektiv. Vi önskar en förändring av den instiftade så kallade 0,2 ”sjöfyllerilagen” för att den saknar sakligt stöd och är en helt onödig lag av förmyndarkaraktär som begränsar glädjen för oss när vi utövar vårt båtliv. Det har alltid varit förbjudet att vara ”full” på sjön. Vetenskap och all utvärdering hittills visar klart att det inte sker olyckor inom den härad promillehalt som regeringen röstade igenom 2010. Det var ett olyckligt beslut som togs av alliansregeringen efter en beredning av Tomas Bodström (S) och utan en slutlig remissomgång. Helt på tvärs mot alla tunga remissinstanser. För oss inom Båtfolket är detta även en synnerligen viktig symbolfråga. Skall vi tolerera ”hittepålagar” som bara är ämnade till att ”signalera” (populärt begrepp hos politiker), moralisera eller uppfostra sina väljare – och som inte bygger på saklighet? Fortsättter politkerna sin klåfingrighet utan kunskap och förståelse för vad båtliv är så riskerar vi därtill ytterligare tvivelaktiga lagar och påbud.

Tvärpolitisk fråga

Frågan är tvärpolitisk så tillvida att det finns omfattande kritik mot 0.2 promillelagen hos sjöfartsexperter, båtorganisationer, experter inom rättsväsendet samt även bland politiker och tongivande opinionsbildare, speciellt inom M, C, SD och S. M och SD har klart deklarerat att man vill ha en översyn av lagen och även C och S har sedermera öppnat för detta. FP är tydligen ännu bakbundna av sin nykteristtradition men vi kan kanske tycka att den rigida inställningen rimmar illa med ”liberalism” och att vi medborgare skall ha frihet under eget ansvar. KD står – utan relevant argumentation – bakom 0,2 lagen. För närvarande råder det inget tvivel om att en röst på V eller MP snarare leder till fler restriktioner för båtlivet än något annat.

Klicka på bilden för att se en större bild

Efter att Båtfolket officiellt krävt svar (ref nyhetsbrev 11) och slutligen SBU’s tidning Båtliv (klicka till höger) fick Socialdemokraterna att agera har vi nu fyra partier C, M, SD och nu S som har tagit ställning för en formell utvärdering o/e omprövning.

Moderaterna framför i sitt svar att: ”…detta är en lämplig tid för att göra en uppföljning av lagen för att klargöra hur effektiv denna har varit.
En sådan genomgång borde titta på hur dödsolyckor och andra olyckor till sjöss har utvecklats sedan lagen skärptes och om det finns något som tyder på att de hårdare reglerna har bidragit till färre olyckor. I detta arbete är det viktigt att lyssna på såväl ansvariga myndigheter som Trafikverket och Sjöpolisen som fritidsbåtslivets intresseorganisationer och forskare på området”.

Centerpartiet framför liknande synpunkter och hänvisar bl a till sitt landstingsråd Gustav Hemming i Stockholm som är väl insatt i frågan och som driver på hårt för att få en förändring av sjöfyllerilagen. Se ett utdrag ur hans blogg nedan.

Sverigedemokraterna meddelar att de vill se över lagen och anpassa den till övriga Nordiska länder.

Socialdemokraterna har även de sedermera ställt sig positiva till en utvärdering efter att bl.a SBU’s tidning ”Båtliv” ställt frågan

Det är glädjande att fyra partier tagit till sig fakta och kritik och därmed ansluter sig till de krav på omprövning som nära nog en enig expertkår och alla större båtorganisationer ställt sig bakom.

Gustav Hemming (C) bloggar

Gustav Hemming

Centerns Gustav Hemming är inflyteserik och energisk som regionplanerings, miljö och skärgårdslandstingsråd och har ett starkt intresse och kunnande angående skärgården och dess båtliv. Ur hans blogg citerar vi följande:

Verklighetsanpassa sjöfyllerilagen. Självklart ska man inte köra full på sjön, vilket var förbjudet även med tidigare lagstiftning, men en nolltolerans utan sjösäkerhetsmässig grund slår hårt både mot det sociala livet, skärgårdskrogarna och en livskraftig fritidsbåtskultur. Dessutom är det helt barockt att Kustbevakningen på detta vis lyckas lobba till sig ytterligare 143 miljoner i ökade anslag från en regering som har gott om riktiga hål att stoppa pengarna i och där de faktiskt skulle göra nytta.

Ord och inga visor! Länk till det fulla inlägget om krångliga regler för skärgården: Gustavs Blogg

De sakliga grunderna för en översyn

Vi inom Båtfolket, majoriteten av Sveriges båtklubbar (SBU), Svenska Kryssarklubben och Sveriges Båtbransch (Sweboat), sjörättsinstitutet m.fl. anser att det är mer än rimligt att det nu sker en formell utvärdering och översyn av denna 0.2 regel.

Redan 2013 sändes flera väl underbyggda skrivelser in till regeringen. Ett bra exempel finner du här Begäran om översyn av 2010 års “sjöpromillelag”

430.000 båtägare kan ändra bland mandaten!

Vi kommer att fortsätta bearbeta och informera politiker och opinionsbildare om det rationellt sett tokiga med denna lag och även dess symbolvärde.

Våra folkvalda måste lyssna på sina väljare och då inte på de ”landkrabbor” som är ängsliga för allt utan de utövare och sakkunniga och som omfattas av lagen. Vi båtägare som under 30 års tid minskat på båtolyckorna och alltid visat ansvar. Precis som i vägtrafiken finns det vissa som ”super till” och de gör det oavsett promillegräns. De måste vi komma åt med andra metoder och det finns ingen anledning att kollektivt bestraffa övriga skötsamma båtägare.

Det är mer än 430.000 båtägare med familjer som drabbas och vi VET att det varit rörlighet i valet 2014 pga missnöje med denna lag. Kanske den ”droppe” som fick allt att rinna över? Utan tvekan kan båtfolket ha ett avgörande inflytande på hur mandat och regeringsbildning blir efter extravalet. Du som väljare måste kräva besked av de partier du överväger! En opartisk och sakligt backad översyn av 0.2 promillelagen måste till!

God Jul och Gott Nytt År!

Vi avslutar med en uppmaning till en God och kulinarisk Jul och ett Gott Nytt 2015 där vi förväntar oss att politikerna gör om – och gör rätt! En liten bildhälsning från Newport Beach där även båtfolket tar sitt ansvar för att både Jul och Nyår firas av på ett vederhäftigt sätt med båtparader. Här behöver inte kaptenen dricka Julmust utan en pilsner eller en glögg kan slinka ner utan fara varken för sig själv eller någon annan och utan risk för dryga böter. Ingen risk heller att glädjen skall grumlas över att KBV för sitt eget existensberättigande lyser tillbaka med sina strålkastare och kräver en blåsning mitt i glädjen! God Jul och Gott Nytt 2015 önskar Båtfolket!

Sätt upp miniaffischer överallt!

På vår webbplats finns det en bra affisch med kärnfulla och tänkeställande påståenden som kan skrivas ut i A5, A4 och t.o.m större. Printa ut, sätt på ett plastskydd och nagla upp på relevanta anslagstavlor och platser! Sprid kunskapen så dödar vi myten!
Klicka här för affisch