Båtfolket önskar dig välkommen att hälsa på oss på Båtmässan 1-9 mars. Vi har monter AG32 som är i gången mellan Hamburgeriet och A-hallen. Vårt tema är att vi kräver en omprövning av 0.2 sjöfyllerilagen.

Som de flesta initierade vet har ingen pågående utvärdering hittills kunnat påvisa någon positiv effekt för sjösäkerheten. Detta var remissinstanser och andra experter tydliga om redan inför varje förslag till skärpning av lagen. De negativa effekterna har varit desto tydligare.

Fakta vinner i längden och allt fler i Riksdagen opponerar sig. 12 motioner behandlades för en månad sedan och ett enat Civilutskott begär av regeringen att göra en översyn.

Nedan vårt banderoll på mässan:

Budskap på mässan

Nedan några av de budskap vi förmedlar på mässan som snabbfakta. Tanken är att väcka ett och annat ”aha” hos besökarna. Budskapen finns inom kort att ladda ner från vår hemsida i A3 och A4 format som ni kan printa ut och sätta upp på anslagstavlor och klubbhus.

Ompröva sjöfyllerilagen – NU!

 • 0.2‰ på sjön infördes år 2010 utan stöd i fakta och vetenskap samt mot experters inrådan
 • Den löste ett problem som inte existerade. Båtolyckorna är få och det har aldrig varit tillåtet att vara full på sjön
 • De som ”super” bryr sig inte om en promillelag. Där lagen verkar finns inga tecken på olyckssamband
 • Bygger på en osaklig jämförelse av båtliv och vägtrafik
 • På världens hav gäller 0.8 för yrkessjöfarten
 • Ingen påvisad effekt på sjösäkerheten – flytvästar har det
 • Är rättsosäker i sin tillämpning och på tvärs mot sjölagen
 • Kostar samhället stora pengar i övervakning samt inom rättsväsendet. Till vilken nytta?
 • Mycket höga böter är inte ovanligt för något som på goda grunder är legalt i hela världen
 • Båtunionen, Sweboat, Kryssarklubben och experter kräver en omarbetning
 • Lagar skall stiftas på saklig grund och inte i onödan detaljreglera och moralisera över hur vi lever våra liv
 • 0.2‰ är en omotiverad förmyndarlag som tär på vardagsglädje och båtupplevelser för många av oss

Anpassa lagen till fakta, båtlivets förutsättningar och vår omvärld!

Intressanta artiklar

Professor i Sjörätt, Hugo Tiberg i Kryssarklubbens tidning ”På Kryss”:

Det är märkligt att Sverige som ett av världens båttätaste länder har en helt verklighetsfrämmande reglering av båtlivet.

Hugo Tiberg: Sverige, vakna för båtlivet! Del 2

Två mycket uppseendeväckande historier i skenet av att seglare fått betala 50.000 i dagsböter för ofarliga promillehalter på öppen fjärd. Många exempel finns.

http://www.svd.se/nyheter/inrikes/tankerkapten-friad-fran-sjofylleri_8905548.svd

http://hd.se/skane/2014/02/16/inte-rattfylla-om-man-ar-for-full/

”Knopskylt” som dekal

Vi har tagit fram en klisterdekal utformad som en farledsmärke med ett rättframt budskap att Regeringen skall sätta igång med den omprövning som det samlade båtlivet (SBU, Kryssarklubben, Sweboat m.fl) nu tillsammans med Civilutskottet begär. En dekal för dig som står för att lagar ska stiftas på sakliga grunder och därtill alltid utvärderas. Besök oss på mässan och ge ett bidrag så får du en dekal. Du som varit generös och redan supportat oss får givetvis en direkt i handen om du besöker oss på mässan!