Maria Abrahamsson (M) i debatten

Maria Abrahamsson (M) i debatten

I onsdags var det så debatt i Riksdagen angående sjöfyllerilagen. 12 motioner från i huvudsak M men även S var uppe till debatt och beslut.

Civilutskottet delade motionärernas uppfattning om att en översyn behöver göras. Logiken inom politiken är emellanåt outgrundliga, så i praktiken bollades frågan tillbaka till Regeringen.

Klicka på bilden så kan du se och höra debatten. 23 min. värda att lyssna på.

Reflektioner

Vi tycker nog att inläggen från Maria Abrahamsson och Finn Bengtson var de mest initierade men det var givetvis bra att alla debattörer vill få till en översyn. Att ingen debatterar FÖR lagen är förståeligt då inget vetenskapligt talar FÖR den. Det enda man kan sikta in sig på då – förutom ”floskelretorik – är att den är en ”signal-lag”, ”normativ lag” eller alkoholpolitiskt betingad lag. D.v.s. en lag som inte har att göra med sakfrågan – sjösäkerhet.

Flera i utskottet säger till oss att de fattat sitt beslut på uppgifter lämnade av Transportstyrelsen. Att lagen måste verka längre innan det är idé att utvärdera den. Vi vet att lagen aldrig går att utvärdera utifrån antalet olyckor – då de inom det härad som lagen omfattar alltid varit ytterst få. Det bekymrar oss om en myndighet vilseleder ett utskott på detta sätt. Vi arbetar nu med att finna ut vad som ligger bakom detta.

7 minuter in i videon hör vi just Maria nämna det faktum att Civilutskottet var ense med motionärerna i kravet på en utvärdering men att man ändå bollar det till regeringen. Glädjande att se att både C och S ställde sig upp och pläderade för en utvärdering. Denna lag rimmar illa med den första paragrafen på Centerns hemsida: Centerpartiet tror på varje människas rätt att forma sin framtid och bestämma mer själv.

Agneta Gille (S) inledde sitt anförande med:

Herr talman! Jag är också en av motionärerna i detta ärende. Det har tagits fram många frågor och beskrivningar, och det är väl en av de frågor där vi i kammaren har utsatts för lobbying. Det visar vilket oerhört stort engagemang som båtfolket har i frågan. Det är ju de som känner av lagstiftningen. Jag har egen erfarenhet…

Två konklusioner ur detta korta citat.

  1. Ja, det är Lobbying. Något normalt sett intressenter inom näringslivet ägnar sig åt. Även om båtbranschen definitivt vill ha en ändring så är det vi båtägare i form av båtklubbar och inte minst vi inom Båtfolket – med alla våra supporters – som står för lobbyingen denna gång!
  2. Det är inte bara Agneta som – med egen erfarenhet – ställer sig kritisk bland riksdagsmännen. Vi har träffat många riksdagsmän och andra politiker och har i princip inte stött på någon som har egen båtvana och som själv stödjer denna lag. ”Partipiskan” kanske tvingade dem att rösta mot sin personliga övertygelse och kunnande. Alltid trist när okunnigheten och ”kvällstidningarna” får råda.

Nu gäller det att fortsätta få till en översyn och att den görs baserat på fakta och forskning. Det gäller ju sjö och rättsäkerhet så då är det experter inom dessa områden som skall vara involverade. Skall Polis och Kustbevakning vara delaktiga får man presentera sakuppgifter. Något man hittills inte lyckats med.

Så vi får inte slappna av. Denna lag kan – och får – inte överleva. Det om något är omoraliskt. Då styr dumheten över förnuftet!

Den rättsosäkra lagen

Här en artikel – bland många – som visar hur trubbig och rättsosäker denna lag är. Samma dag kunde man läsa om en seglare i Västervik som fick 40 dagsböter för 0.26 promille.

Kaptenen drack sprit – friades från sjöfylleri

Ditt stöd behövs!

Vår statsminister ironiserade i partiledardebatten härom veckan att SD vill stifta lagar efter sitt ”tyckande” och inte efter fakta. Han varnade för ett samhälle som styrs av kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte! Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. 0.2 lagen är mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Sätt gärna in en ny hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Du som företag kan kanske bidra med mer? Är i alla fall för ett båtrelaterat företag avdragsgillt. Din marknad har minskat på grund av denna lag. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en auktoriserad revisor.

Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Tack-Tack