5 år med en meningslös lag.

KngaGott Nytt 2014! Vi går in på det 5:e året med en för sjösäkerheten menigslös lag men som definitivt inte är menlös. Höga böter utdöms till ofarliga båtägare som får både ekonomi och glädje förstörd. Ingen nyhet för oss båtägare att det gått nu ännu ett år då man inte på något vis kan påvisa nytta men denna lag annat än att den opportunt passat in för Kustbevakningen att rättfärdiga sitt arbete. Där ”tycker man sig ana att man inte kan utesluta att den nya lagen haft en viss effekt”.

Jo, jag fabulerar lite men dessa ord slipper ur munnen i lite olika ordning från de inom tillsynsmyndigheterna som ser sig kallade att uttala sig. Sedan är KBV direkt oärliga när de säger att det blivit lite lugnare på kvällarna. Att en lag medfört att vi färdas mindre med båt får aldrig tas som intäkt som att lagen i sig har någon effekt.

Det är glädjande att allt fler slutar att vara ”korrekta”, tar bladet från munnen och öppet kritiserar lagen. Det är ett antal motioner från olika partier inne i riksdagen där man begär en översyn o/e utvärdering av lagen. Många skäms för denna tyckarlag och följer riksdagsmännen Statsministerns återuppväckta dogm (se nedan) bör denna pinsamma lag ses över snarast och anpassas till verkligheten. Så vi vet att positiva krafter nu är i rörelse. Men, det är farligt att slå sig ro med detta. Vi inom Båtfolket kommer att fortsätta informera och samla in kunskap i frågan. Ny vitbok, upprop och en kortare faktatext är under produktion. Webbsidan skall uppdateras och göras om. Vi kommer att stå på båtmässan även i år. Vi vet att vårt arbete aktivt bidragit till att debatten kring lagen hålls alltmer ”nykter” 😉 och att politiker, tjänstemän och så kallad allmänhet nu törs framföra rationella invändningar utan att bli påhoppad och beskyllda för att uppmana till ”fylla” och elände.

Perspektiv på promille – även på väg!

För att påminna om att de Svenska perspektiven inte är i harmoni med omvärlden och med forskning återger vi här Aftonbladets kända Trafikjournalist Robert Collin blogg om att 0.2 t.o.m. är irrelevant för vägtrafiken. Denna blogg skrevs 8 månader innan vår nya sjölag trädde i kraft. Det är från vetenskapligt håll påvisat att det är en MYT att låga alkoholhalter är till fara för omgivningen nästan oavsett vad man pysslar med på land eller vatten.

Collinlogo

0,21 promille gör dig inte berusad. Men lagen gör dig rattfull

4 november, 2009, kl. 12:23 av Robert Collin

Hur berusad är en vuxen karl med 0.2 promille alkohol i blodet? Inte särskilt.

Är han för full för att kunna köra bil? Nej, inte alls. Men det är förbjudet. I varje fall i Sverige. I grannländerna Danmark och Finland är förbudsgränsen 0,5 promille.

0,5 är den vanligaste gränsen i Europa men en del länder har fortfarande 0,8 medan många före detta Öststater har 0,0. Gamla Östtyskland hade 0,0 under kommunisttiden, men fick höjd gräns till 0,5 när Öst- och Västtyskland blev ett rike igen. Var promillegränsen hamnar är mer en politisk fråga än betingat av fakta.

Bilförare med mindre än 0,5 promille orsakar aldrig några olyckor. Statistiken visar att de inte är farliga i trafiken. Riskerna börjar upp emot en promille och de flesta rattfyllon som orsakar olyckor har långt över en promille. Och de är oftast alkoholister eller unga pojkar som tappat omdömet efter en fest. I de flesta civiliserade länder är det både tillåtet och socialt godkänt att köra hem efter en bättre middag. Och så skulle jag gärna se att vi hade det även i Sverige. En öl till förrätten, ett par glas vin till maten, kanske hoppa över avecen till kaffet och sen hem med egen bil är helt i sin ordning på andra sidan Öresundsbron och jag har gjort det många gånger själv.

Men i Sverige är det kriminellt. Och inte nog med det. Man blir uthängd som en dålig människa, tvingas till pudlar och blir kanske av med jobbet. För att man är ”ett dåligt föredöme”. Men låt oss lämna den pryda ankdammen Sverige för en stund till. I Tyskland är det fri fart på Autobahn. I Sudan är det förbjudet för kvinnor att gå i byxor. I hela Saudiarabien måste kvinnor ha slöja, men i norra Saudi duger bara heltäckande med titthål. I Italien är det snarast en fördel för äldre manliga – gifta – politiker att ha unga älskarinnor. Det handlar om lokala sedvänjor, om politik, religion, attityd, patriarkat och fundamentalism. Men knappast om absoluta fakta. Det är precis lika lite vetenskap som vår 0,2-promillegräns.

Statsministern är inte konsekvent!

Supervalåret har startat med att vår Statsminister gjort klart att han helt delar våra principer men är inte helt konsekvent ännu i just vår fråga. Partidebatten den 15 Januari. Som svar på Björn Söders (SD) inlägg när han tycker att undersökningar och statistik om sjunkande brottslighet/kriminalitet skall tas med en ”nypa salt” och att folks oro ökar. Ordagrant citerat från Statsministern:

– Välkomna till Sverigedemokraternas idévärld. Ställd inför forskning och fakta så hänvisar man till att jag själv tycker. Jaaa…det är ju en bra utgångspunkt /applåder/. Så här kan vi ju föra samhällsdebatten. Vi kan hänvisa till de senaste rön vi har och sen meddelar man att det tror man inte på. Och så var den diskussionen avklarad. Formar man politik utifrån ”jag tycker” – ja då blir det ett väldigt konstigt samhälle. Då formas det väldigt mycket utifrån kvällstidningstänkande och det skulle jag starkt varna för.

Vi i Båtfolket håller helt med om detta. 0.2 promille på sjön är en ”tyckarlag” och ingen forskning, statistik eller annan empiri stödjer att den på något vis är till gagn för sjösäkerheten. Nykterister och okunnika politikers ”tyckande” parat med smaskiga rubriker i media var grunden för denna lag. En lag som över tiden inte kommer att överleva! Vi ser fram emot att Statsministern nu med samma inställning som ovan svarar på det samlade båtkollektivets begäran om en omprövning av 0.2 och nu med FAKTA som grund!

ReainfeldsDu kan se och höra själv Statsministern här. Parat med lite kommentarer från vår kollega på en annan sajt Alltom02promillepsjon.se.

Motioner behandlas på onsdag!
I kommande vecka onsdagen den 29 mars kommer de 12 motioner där man begär en översyn av sjöfyllerilagen att behandlas i Riksdagen. Civilutskottet har förslagit avslag men att frågan skall följas av regeringen.
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/201314/CU12/?vote=true
Båtfolket har givetvis haft kontakt med både Cilvilutskottet och andra politiker. Det finns krafter att få till någon form av översyn o/e utvärdering. Om så är fallet är det ju av extrem vikt att den sker med utgångspunkt i fakta och att det är relevanta specialister inom sjösäkerhet, kriminologi m.fl. samt att båtorganisationer och båtbransch är involverade. Tillsätts någon allmänt verserad ”politisk ämbetsman” att göra en summarisk utvärdering riskerar vetenskap, statistik och annan relevant empiri att hamna utanför ramarna.
Det är nu ett helt år sedan SBU med Bengt Gärde som undertecknare samt Ulf Hallström (f.d ansvarig för sjöräddningen), Hugo Tiberg (Professor Sjörätt) samt Gustav Hemming – känd politiker och skärgårdsvän tillsammans med oss på Båtfolket begärde i ett öppet brev att Regeringen skulle göra en seriös översyn. Även Sweboat (branschen) gick in med en liknande begäran. Svenska Kryssarklubben och andra sjörelaterade aktörer har framfört seriös kritik mot lagen. Så vitt jag vet har inget svar lämnats till någon.
Det är beklämmande att man så flagrant kan helt negligera en relevant fråga från det samlade båtlivet i Sverige? Civilutskottet yrkar avslag och ett i princip enat båtliv – med fakta i ryggen – körs över utan motivering. Men, sista ordet är inte sagt – som sagt och det svajar nu betänkligt.

LÄS OCH BEGRUNDA!

Hot från Riksdagen!? Ja, kanske mot vissa partiers närvaro i riksdagen!

solnedgngsegelDet finns politiker som har varnat oss för att vid en översyn/utvärdering kommer okunniga politiker fortsätta att hantera detta irrationellt. Lagen kan helt enkelt kan komma att skärpas! Den märkliga logiken är då att trots extremt få olyckor överhuvudtaget – så minskade de ju inte med denna lag. Några kapsejsade med kajakerna, ramlade ur segelbåten eller föll från den öppna lillbåten. Alltså blir det 0.2 för ALLA båtar. Notera att all talarkonst om risken med snabba båtar och trånga farleder bevisligen är ren desinformation. De få olyckor som sker är i huvudsak på insjöar och inte ens där det är många andra båtar. Så har det varit i många år. Det har därtill varit en starkt sjunkande trend på båtolyckor sedan 1990.

Vi inom båtfolket och andra båtorganisationer anser inte att vi skall självcensurera vår berättigade kritik och avstå från vår demokratiska rätt att påtala detta missfoster till tyckarlag under förtäckta ”hot” att det kan bli ännu värre! Låt det i så fall bli än mer absurt. Vi vill ändå i slutänden tro på det goda i politiken och att det som är RÄTT till slut segrar. Vi vet att det finns ansvarskännande politiker som är mycket irriterade över denna lag. Vem vet, det kanske blir en ”liten” valfråga till slut? 425.000 ägare med familjer omfattas av lagen. Även om alla inte är motståndare eller ens vill byta parti pratar vi om tillräckliga antal att kanske rädda ett parti från att ramla ur riksdagen!?

Ditt stöd behövs!

Vår statsminister ironiserade i partiledardebatten förra veckan att SD vill stifta lagar efter sitt ”tyckande” och inte efter fakta. Han varnade för ett samhälle som styrs av kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte! Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. 0.2 lagen är mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder!

Sätt gärna in en ny hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Du som företag kan kanske bidra med mer? Är i alla fall för ett båtrelaterat företag avdragsgillt. Din marknad har minskat tack vare denna lag. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en auktoriserad revisor.

Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Tack-Tack

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Sveriges mest missriktade lag! Båtmässorna är igång och vi ser nu fram emot båtlivet kommande sommar. Ännu en säsong då alldeles för många okunniga politiker på typiskt svenskt vis fortsätter ducka för vetenskap och fakta av populistiska skäl.

läs mer
Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar. Välkommen åter! Vi hoppas nu på en skön brittsommar efter allt regn och att vi har en hel del båtliv kvar – även om många av oss har börjat att jobba.

läs mer