Vi har förhoppningsvis ännu många veckor och helger vi kan njuta av vårt båtliv. Debatten fortsätter om vår förmyndarlag och igen tar några riksdagsledamöter initiativ i frågan.

Riksdagsledamöter ser det orimliga med lagen

Förra måndagen hade Riksdagsledamöterna Maria Stockhaus och Lars Beckman (M) inne en debattartikel i Aftonbladet. De påpekar att 0.2 lagen på sjön är hårt lobbad av den sk. ”nykterhetsrörelsen” och med dess agenda som fundament blivit en rättsosäker förmyndarlag som adresserar ett problem som inte finns. De anser att lagen bör omprövas och anpassas till fakta och vår omvärld. Klicka här för att läsa artikeln.

M vill se en utvärdering

M i Stockholm har officiellt tagit ställning för en omprövning. Nedanstående annons har synts bl.a på sociala medier.
Många politiker inser att lagen slår fel och retar upp en stor del av de c:a 230.000 båtägare – plus familjer och vänner – som omfattas av lagen.

Genom åren har ett flertal riksdagsmän reagerat och i olika former krävt att en översyn bör göras. Hittills har M ledamöter varit flitigast men även C och S representanter har tagit upp kravet. Vi uppfattar KD och SD som ambivalenta i frågan. V, MP samt L/FP är för lagen, vill inte diskutera den överhuvudtaget och är därigenom emot en översyn. Inte speciellt liberalt alltså!

Tänk på att även du som medlem och medborgare kan påverka direkt.

MHF:s extrema tolkningar

MHF’s Lars Olov Sjöström replikerade (läs här) på M Riksdagsledamöternas artikel. Han slår fast att år 2015 omkom 30 personer i båtolyckor varav 19 var ”alkoholpåverkade” (d.v.s. hans definition av att ha druckit vin eller öl överhuvudtaget) och därför berodde olyckan på just alkohol. Utan tvekan är det riskfullt att vara ”full” på riktigt men att utan vidare fastslå sambandet alkohol och olyckor är att göra det väldigt lätt för sig.
Vi är lediga när vi har båtliv och det är inte konstigare än att vi tar en öl eller ett glas vin och äter god mat när vi är på sjön heller. Sambandet mat i magen och olyckor är sannolikt ungefär detsamma. Eller med chips, eller med Coladryck. Vi som gått i skola vet att korrelation (samband) inte alls behöver innebära kausalitet (orsakssamband) överhuvudtaget.
Lars-Olov hänvisar till en amerikansk studie från 2001 att i praktiken dricka en halv lättöl skulle vara farligt. Det är en helt extrem tolkning av så kallad ”relativ risk” som inte skall förväxlad med ”absolut risk”. Läser man studien noggrant så är det tydligt att det är först vid c:a 0.8 promille den relativa risken ökar så den reellt kan ha någon betydelse.

Svensk forskning

I svenska sjörättsinstitutets forskning på över 400 domar så fann man att endast något dödsfall eventuellt gick att härleda till att föraren på båten var onykter och hade en promille strax under en promille. I alla övriga fall låg man över 1 promille. D.v.s. över den gräns som gällde innan 2010 och som ännu gäller långsamgående båtar o/e båtar under 10 meter. (Marine Intoxication in Swedish Case Law – Sjöfylleri i svensk rättspraxis).
Inte heller Transportstyrelsen har i sin statistik kunnat härleda någon säkerhetshöjande effekt av den unika 0.2 lagen.

Så vad säger internationell forskning?

Det är brist på seriös forskning om droger och alkohol inom båtlivet. Men inom fordonstrafik finns det forskning (sammanställt av bl.a. av FN organet World Health Organisation, sanktionerad och undertecknad av bl.a svenska Claes Tingvall) och den visar att det är först vid c:a 0.8 promille som den relativa riskkurvan börjar peka brant uppåt.
Sedan skall den risken sättas i sitt sammanhang när mobiltelefon, vara trött, nysa, passa på barnen, fixa med musik, lägga in snus, röka etc faktiskt anses som farligare – men inte är förbjudet. Vid 0.4 är det inte möjligt att mäta någon reell påverkan överhuvudtaget. Vi (inklusive Högsta Domstolen) anser att båtliv inte kan jämföras med krävande fordonstrafik. Därför skall vi ha en promillegräns som är anpassad till båtlivets förutsättningar och övriga ”sjönationers” gränser.
WHO rapporten går att läsa här.