I går morse – 1 augusti – i radions P1 kunde vi höra: Allt färre fulla till sjöss – När de sociala normerna förändras får lagen effekt.

Synd att okunskapen fortfarande är så stor och avsaknad av fakta är slående.

Varför ställde inte P1 följande frågor:

  • Varför avstår man från att dricka ett glas vin när straffet är i paritet med en generaldirektör som brutit mot lagen och sätter ett rikes säkerhet i fara?
  • Varför kan vi inte se någon effekt av lagen på de få allvarliga olyckor som sker med fritidsbåtar?
  • Varför anser man att det är rätt att på osakliga grunder kriminalisera människor utan att det finns några offer?
  • Varför har båtlivet minskat kraftigt på kvällstid?
  • Varför tillåts skattepengar gå till bevisligen onödig övervakning istället för t.ex. sjukvård eller behövlig polis?
  • Är det acceptabelt att politiker bortser från fakta för att främja särintressen?

Även inom detta område finns mycket mer att önska i form av granskning och uppföljning. Tack alla ni över 10 000 supporters (samt press och opinionsbildare) som bidrar till att sprida fakta och hjälper oss att förändra en lag som missar målet!

Tryck här eller på bilden nedan så kommer du till inslaget i Sveriges Radio P1