Lagom till sommaren har Riksdagsledamoterna Maria Stockhaus och Lars Beckman (M) bjudit in Båtfolket att medarrangera ett frukostseminarium i Myntmatsalen Sveriges Riksdag. Riksdagsledamöter, tjänstemän, press och alla som är intresserade av båtliv är välkomna. Se anmälan nedan.

Den nya sjöfyllerilagen fyller snart sju år. En rättsosäker lag som saknar legitimitet och inte bidrar till sjösäkerheten?

Ända sedan den världsunika 0,2 lagens tillkomst har den varit starkt kritiserad för att vara rättsosäker i tillämpningen, sakna legitimitet och därtill heller inte minskat antalet allvarliga olyckor. Den nya sjöfyllerilagen kostar också samhället stora summor pengar, eftersom den är dyr att underhålla och har påverkat båt- och turistnäring negativt med intäktsbortfall som följd.

Dessutom är påföljderna i jämförelse mycket hårda för små avsteg utanför lagens gräns. Allt fler röster höjs nu för att lagen måste utvärderas. Hur kan vi komma loss från grundet?

Hållpunkter och anmälan – du är välkommen!

Meddela att du kommer till lina.nygren@riksdagen.se
Om du kommer som gäst utifrån gäller följande: Ingång Riksgatan 1. Där skall du anmäla dig till vakten. Medtag legitimation. På grund av att alla besökande måste passera riksdagens säkerhetskontroll är det viktigt att du kommer i god tid.


En kritisk bok om Kustbevakningen

Tre snabba frågor till André Persson som har skrivit boken Kustbevakningen – en berättelse om myndigheten som gick på grund. Kommer ut nu i juni.

Varför en bok om Kustbevakningen?
Varför inte? Kustbevakningen, liksom alla andra myndigheter, skall vara beredda på att bli granskade.
Det är en demokratifråga. Hur sköter myndigheterna sina uppdrag och vad gör de för våra skattepengar?
Nu när boken i det närmaste är klar så kan jag bara säga: Kustbevakningen behövde granskas.

Hur menar du?
1988 blev Kustbevakningen en egen myndighet. Det känns som deras förbannelse. Sedan dess har de tagit sig an allt fler uppdrag, allt för att bevisa sitt existensberättigande. Det har inte blivit bra. Den nya sjöfyllerilagen är ett lysande exempel på det. Jag hoppas kunna sprida lite ljus över den frågan.

Kommer boken att innehålla några avslöjanden?
Ja. Och jag tror att folk kommer att häpna när de ser hur våra skattepengar används. Jag blev själv mycket förvånad över hur mycket energi och resurser som läggs ner på att försöka undanhålla fakta och frisera densamma. Det är långt i från kärnverksamheten, som faktiskt handlar om att bevaka Sveriges kustområden.
Boken går redan nu att förbeställa. Den som beställer boken före 1 juni 2017, kan göra det till 149 kr/styck+porto (ord. pris 199 kr). Se, http://www.andrepersson.se/kontakt

Olyckorna har minskat i mer än 40 år

Ovan ser vi kurvan 1971 till 2015. Det syns tydligt att den stora nergången i fatala olyckor inträffade innan milleniumskiftet – alltså 10 år innan nya sjöfyllerilagen – och trots stor ökning av båtbeståndet. På senare år har båtintresset – och därigenom båttrafiken – minskat. Så i realiteten har vi relativt sett en uppgång av olyckor sedan 2010 då den nya sjöfyllerilagen trädde i kraft.

Sanningen är ändå att vi är nere på så låga olycksnivåer att tillfälligheter avgör. Det innebär inte att vi motsätter oss relevant och befogat säkerhetsarbete. Äldre män, insjöar, kajak, ingen flytväst, nationalitet och verklig fylla är de huvudsakliga riskfaktorerna.

Källa: Transportstyrelsen.