Tack alla ni som bidrog att göra båtmässan i Stockholm till en succé. Vi är nu fler än 10 000 sympatisörer som stöder vårt mål att få till en riktig utvärdering och därmed justering av den missriktade så kallade promillelagen. Egentligen skulle vårt arbete inte behövas då en klar majoritet i riksdagen redan i valrörelsen 2014 lovat en sådan. Tyvärr så tycks det som om vissa politiker tagit tillbaks detta löfte och istället för en riktig utvärdering vill de nu bara presentera en promemoria i ämnet.

Endast de som är rädda för resultatet av en korrekt utförd översyn kan tänka så. Då behöver man ta till så kallade ”alternativa fakta”.


Hur hanterar vår justitieminister Johansson fakta?

Detta nyhetsbrev fokuserar på hur vår justitieminister hanterar just fakta i en nyligen genomförd interpellationsdebatt i frågan. Vill du se den? KLICKA HÄR

Som främsta argument för att behålla lagen oförändrad hävdade han de 4 punkter vi listar nedan.
Som faktaunderlag angav ministern Brottsförebyggande Rådet, Kustbevakningen och Polisen.
Allt väl om det nu inte vore för Lögn, förbannad lögn och statistik – som Mark Twain lär ha myntat. Vad är det vår justitieminister påstår egentligen?

Antalet anmälda sjöfylleribrott har minskat sedan lagens tillkomst.
Antalet som äger båt eller som vistas på sjön har minskat sedan lagen infördes. Hur mycket går att diskutera, men utgår vi från data från Transportstyrelsens båtlivsundersökning så rör det sig om en betydande minskning, särskilt på kvällstid (konstaterat bl a av Kustbevakningen). Att antalet som anmäls och lagförs för brott på sjön minskar då båtåkandet minskar är helt logiskt.

Antalet som lagförs för sjöfylleri (över en 1 promille) har minskat sedan lagen infördes
Det sätt på vilket Kustbevakning och Polis arbetar med sjöfylleri har ändrats sedan nya lagens tillkomst. Det gör det nära nog omöjligt att jämföra data mellan åren.

Antalet som lagförs för sjöfylleri (under 1 promille) har minskat allteftersom lagen verkat.
Att det antal som lagförs för sjöfylleri och som har under en promille minskat är självklart. Intensifierad bevakning parat med höga böter medför självklart att en viss företeelse minskar. Effekten skulle bli precis densamma ifall det blev kriminellt att bära vita T-shirts på sjön. Men vad har det med olyckor att göra?

Antalet sållningsprov har minskat allt eftersom lagen har haft effekt.
Att Kustbevakningen och Polis minskat antalet sållningsprov måste i så fall gälla för 2016 för i annat fall är uttalandet helt felaktigt.

 


Vad glömmer ministern helt att tala om månne?

Det viktigaste och centrala i frågan glömmer ministern helt att tala om:

Det går inte att koppla den nya lagen till antalet allvarliga olyckor på sjön. Ingen påstår något sådant. Inte Kustbevakningen, inte Polisen och inte Transportstyrelsen. Antalet allvarliga olyckor har gått ned under 40 års tid! En liknande utveckling som vi också ser i vårt grannland Norge som hållit fast vid sin 0,8 promillegräns.

Glädjande så sjunker antalet döda fortfarande med ca ett liv per år bl.a genom ett idogt arbete av bl a Transportstyrelsen, båtklubbar och andra aktörer. Det är bra och går att t ex koppla till säkrare båtar och man vet att människor under senare år räddats till livet av t ex vattentäta mobiltelefonfodral. Själva lagens effekt går dock inte att spåra utan en rejäl portion spekulation och då talar vi om enstaka dödsfall. (Kan nämnas att antalet som drunknade förra året i isolyckor ökade med 16 personer – det ger perspektiv på problemets storlek generellt). Därtill kan vi återigen konstatera att antalet människor som vistas på sjön minskat och då vore det märkligt om inte också dödsfallen minskade. Transportstyrelsen säger själva att de satta målen kan behövas minskas om allt färre idkar båtliv!

Lagen har inte givit någon effekt eftersom de grupper som nykriminaliserats i och med lagens tillkomst, dvs de som har lägre än en promille i blodet, inte finns representerat i de olyckor som sker. Det visste vi redan utifrån de data som bl.a Sjörättsinstitutet lade fram för flera år sedan. Att det ska vara brottsligt att framföra en båt full där man bevisligen utgör en fara för andra är självklart – och var heller inte lagligt före den nya lagens tillkomst.

De politiker som talar om lagens signalvärde får tänka om. Signalvärdet handlar snarare om dogmatiska politiker som inte vill se verkligenheten och som inte drar sig för att göra människor kriminella utan att det finns något skäl. Signalvärdet går snarare åt motsatt håll. Mindre respekt för politiker. Många riksdagsledamöter inser givetvis det och delar vår åsikt att kriminalisering måste ske med försiktighet och vara baserad på fakta – inte myter.

Fakta: Att föra fram en båt som omfattas av lagen efter att ha druckit en starköl ger ett straff motsvarande misshandel

Vad säger vår justitieminister i realiteten?

Justitieministern: Lagen har varit en succé eftersom antalet personer som idkar båtliv Sverige har minskat.

Båtfolket säger: Syftet med lagen var inte att minska antalet personer som semestrar i Sverige och satsar på ett sunt och mycket säkert och socialt båtliv. Ministern själv säger att lagen kom till för att ”minska olyckor och dödsfall”. Något sådant samband går inte att identifiera.

Justitieministern: De resurser som satsas på att upprätthålla lagen är väl använda resurser och bör bibehållas eftersom extra resurser inte behöver tas från den ordinarie verksamheten.

Båtfolket: Att lagen inte skulle kräva resurser är givetvis inte sant. Det är som om man vill förtränga alla struntbrott lagen givit upphov till och som tar resurser ifrån bl a våra domstolar. Utbilda istället t ex nya poliser för att ta hand om verkliga brott i samhället.

Justitieministern: De som tas fast efter att ha korsat en fjärd i låg fart efter att ha druckit ett glas vin bör berättiga ett straff motsvarande ringa misshandel.

Båtfolket: Det är absurt, cyniskt och har knappast plats i gängse medborgares rättsuppfattning.

Vi kommer under våren fortsätta att med all kraft visa på bristerna på lagen och kräva ordentliga argument från de politiker som vägrar att utvärdera lagen. Vi tror på det demokratiska samtalet som sker öppet och ärligt. Vi tror att ministern kan göra nödvändiga justeringar av lagen. Vi tror på att säkert båtliv skapas av väl avvägda lagar och enskilt ansvar. Vi tror inte heller att Polis och Kustbevakning tycker det är meningsfullt att jaga de som har 0,2 promille i blodet och som bevisligen inte är en fara för andra. Endast den som är rädd för resultatet av en översyn kan agera som vår minister gör.

Tack alla som stöder vår verksamhet! Som du ser så behövs vi.

Maila även du till Morgan Johansson!

Maila gärna Morgan Johansson och uppmana honom till att göra en korrekt utvärdeing istället för att ”ducka” med någon form av promemoria. En utvärdering som (S) genom Anders Ygeman gav utfästelse till i valrörelsen 2014 i bl.a Båtunionens tidning Båtliv. En utvärdering bransch och båtklubbar fomellt begärt sedan åratal. En sådan tar sin utgångspunkt i alla fakta i ärendet och om lagen haft betydelse för sjösäkerheten – inte för nykterhetslobbyn.

Formulera din egen uppmaning till Justitieminister Morgan Johansson på mejladress ju.brev@regeringskansliet.se

Olyckor har minskat i mer än 40 år

Ovan ser vi kurvan 1971 till 2015. Det syns tydligt att den stora nergången i fatala olyckor inträffade innan milleniumskiftet – alltså 10 år innan nya sjöfyllerilagen – och trots stor ökning av båtbeståndet. På senare år har båtintresset – och därigenom båttrafiken – minskat. Så i realiteten har vi relativt sett en uppgång av olyckor sedan 2010 då den nya sjöfyllerilagen trädde i kraft.

Sanningen är ändå att vi är nere på så låga olycksnivåer att tillfälligheter avgör. Det innebär inte att vi motsätter oss relevant och befogat säkerhetsarbete. Äldre män, insjöar, kajak, ingen flytväst, nationalitet och verklig fylla är de huvudsakliga riskfaktorerna.

Källa: Transportstyrelsen.