Vi fortsätter oförtrutet vårt arbete med att kräva att ansvariga politiker ska uppfylla sina löften om en snar översyn av 0.2 sjöfyllerilagen. Varför? Svaret är enkelt. Lagen är verkningslös, tar resurser från annan viktig verksamhet och straffar människor utan grund.Och vi anser därtill att politiker ska hålla sina löften.

Lagen missar målet. Efter sju år kan vi slå fast att lagen inte har någon effekt på antalet allvarliga olyckor. Det sker samtidigt som bl a drunkningsolyckorna skjuter i höjden och antalet så kallade ”no go-zones” i Sverige ökar dramatiskt. Ingen politiker i världen kan anse att en sådan prioritering är rätt och riktig. Ingen tjänsteman på jorden kan försvara en sådan prioritering i sitt dagliga arbete.

Vi som är ute och debatterar denna fråga får ofta höra följande: Ska det vara så svårt att vara nykter på sjön? Frågan är lika intolerant som den visar på ett främlingskap. Ingen förordar fylla på sjön. Men varför ska den som dristar sig till att ta ett glas vin till maten på grannön i goda vänners lag och sedan blir stoppad av Kustbevakningen riskera ett straff som motsvarar det för misshandel? Särskilt med tanke på att lagen inte har visat sig ha någon effekt mer än att hämma båtåkandet. Låt oss komma ihåg att ca 1 miljon fler vistades på sjön 2010 jämfört med 2015 (enligt Transportstyrelsen egen undersökning). Vädret kan givetvis spela roll men förklarar inte hela skillnaden. De som använder båten dagligen förstår varför intresset för båtliv sjunkit. Det är som om Kustbevakningen skulle stå utanför riksdagshuset med alkoholmätaren i handen och lagföra alla politiker som avnjutit ett glas vin i samband med riksdagens öppnande. Ska det vara så svårt att vara nykter? Allt blir fel.

6 motioner inlämnade till Riksdagen

Det är glädjande att det även i år ligger ett flertal motioner på riksdagens bord om att det snarast ska ske en översyn. Fyra moderata riksdagsmän, en centerpartist har motionerat. Därtill särskilt glädjande är att ordföranden för Civilutskottet – Caroline Szyber (KD) – är en av motionärerna eftersom det är Civilutskottet som hanterar frågan. Ytterligare intressant med Carolines motion är att hon representerar KD som var en av de pådrivande partier när lagen kom till. KD verkar sedan en tid släppt lite av sin ”ängslighet” och återgår mer till sin tidigare syn att vi människor har förmågan till eget ansvar och att staten inte skall lägga sig i hur vi lever våra liv så länge vi inte skadar någon annan.

Det är glädjande att det varje år sedan 2010 (första året med vår unika ”sjöfyllerilag”) finns ett antal riksdagsmän som fattar pennan, debatterar och vill få till en ändring. Det är betydligt fler än dessa årets sex stycken som önskar få en utvärdering och omprövning – det vet vi bl a utifrån tidigare års motionsflod.

Här finner du motionerna Klicka här. Anti Avsans motion är kanske den mest välskrivna.

Vi i Båtfolket ställde ett antal väl underbyggda frågor till Kustbevakningen i tidningen Skärgården (se och klicka ovan). Bl a skrev vi följande:

”Kustbevakningen har ett särskilt ansvar genom att i media blåsa upp sjöfylleriet som ett samhällsproblem värt att satsa resurser på. Kustbevakningen fortsätter att basunera ut att färre ”kör fulla på sjön” för att därigenom lura allmänheten om att lagen och Kustbevakningen gör nytta. Det gör den de facto inte. Statistiken visar däremot att ni genom era insatser skapar brottslingar utan att det finns några offer. Det anser vi omoraliskt. Vi är väl medvetna om att Kustbevakningen inte stiftar lagar, men ni har ett stort ansvar för vad ni satser era resurser på och er kommunikation mot allmänheten.”

Svaret från kustbevakningen löd att de inte har något ansvar eftersom det är politikerna som stiftar lagarna. Vart tog tjänstemannaansvaret vägen frågar vi oss? Ridå. Det ser alltså ut som om KBV även fortsättningsvis genom media kommer vilseleda allmänheten genom att blanda samman antalet brottslingar de skapat med hjälp av den nya lagen och sjösäkerhet. Den relativa risken att orsaka en olycka vid låga alkoholnivåer är och förblir försumbar. Fjärdarna är stora och marginalerna likaså. KBV:s ansvar för att be för sin sjuka mor manar dock till eftertanke.

Klicka här för att läsa hela artikeln:

”Kajbevakningen” går till skogs

Blir inga älgar i sikte för detta jaktlag. Foto Richard Ullman Magnusson / Kustbevakningen

Blir inga älgar i sikte för detta jaktlag.
Foto Richard Ullman Magnusson / Kustbevakningen

Sveriges mest onödiga och kostsamma myndighet har givetvis tid och resurser att kliva iland och ”jaga” jägare som sitter på pass. Kontroll av vapenlicens och att man betalt det statliga jaktkortet (man kollar inte att man har rätt att vara på själva marken..). Igen löser man ett problem som inte finns. Det är upprörande med tanke på polisens svårigheter att upprätthålla grundläggande trygghet för oss svenskar. Så ta ”kajbevakningen” med in i de 55 zoner varken enskilda polisbilar, brandkår, ambulans, media m.fl inte kan gå in i utan massiv eskort. De kriminella bestämmer där!

Kritisk film om Kustbevakningen

Till dess så vill vi även tipsa om en lite annorlunda kampanj som en annan aktionsgrupp skapat kring denna fråga. En mycket kritisk you-tubefilm om Kustbevakningen och dess huvudman! Det intressanta med filmen är att upphovsmännen grävt fram nya fakta kring lagen och ställer ansvariga politiker till svars. Klicka på bilden nedan så ser du filmen.

Ett bilkörkort får inte dras in på grund av skyldighet till grovt sjöfylleri

Ett körkort får inte återkallas enbart på grund av att innehavaren har gjort sig skyldig till grovt sjöfylleri (1.08 promille) Det måste i så fall också finnas andra omständigheter som talar för en återkallelse. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen och går därmed på sjöfylleristens linje i ett prejudicerande mål. Klicka här för att läsa vidare.

Debattartikel ”Praktiskt Båtägande”

Ett mycket välskrivet inlägg i Praktiskt Båtägande från Göran Gabrielsson och Ola Ljungberg. Klicka här eller på bilden.

Stötta oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter ”populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell gruppering som anser att 0.2-lagen representerar något mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder och inte påhitt! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vi existerar enbart med hjälp av privata bidrag.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé på båtmässan och vi har levererat mer än 5.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!

Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Notera att den inte är modererad av oss.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell jimhuzell@gmail.com