Glädjande, vårt nyhetsbrev går nu ut till c:a 10 000 aktiva sympatisörer samt ett antal politiker, myndighetspersoner, bransch samt media. Därtill har vi en mycket hög aktiv läsfrekvens. Det är enkelt att prenumerera med en anmälan på vår web-plats.

Nyhetsbrev 21 – 28 augusti 2016

Och igen avgick en minister …..

Båtfolket vill inte blanda samman biltrafik med båtliv eftersom förutsättningarna på sjön skiljer sig så mycket från de som gäller på våra vägar. Men låt oss kort göra ett undantag. Vi har under senaste veckorna kunnat följa hur en minister avgått på grund av att hon enligt svenskt lag kört ”rattfull”.

Självklart måste en svensk minister, liksom vi andra, följa lagar. Självklart måste hon ta eget ansvar för sina handlingar. Hon avgick. I kölvattnet av denna incident så har vi fått en diskussion om vilka lagar vi har och dess rimlighet. ”Förståsigpåare” har stått i TV och visat att redan vid mycket låga alkoholnivåer så kan man i avgränsade experiment identifiera alkoholens inverkan på kroppen Därmed har det pläderats för nolltolerans.

Andra har visat hur absurd den svenska lagstiftningen är genom att man i nästan samtliga andra länder i världen – och på saklig grund – anses kunna framföra en bil säkert vid låga alkoholnivåer. Det sker samtidigt som vi i Sverige beslås med epitetet ”rattfull” och – förutom böter och indraget körkort – då snarast bör rullas i tjära och fjäder. Det är en stigmatisering som saknar proportioner. En saklig debatt utanför den accepterade ”åsiktskorridoren” saknas. Ingen upplyser om ministern faktiskt tog en risk eller inte när hon framförde sin bil med 0.2 promille i blodet och om de strikta regler vi har i Sverige verkligen har effekt. Därtill saknas en debatt om brottet och straffet satt i ett sammanhang. Debatten har istället lett till en polarisering.

Visst skulle det ha varit intressant om samma minister istället för att ha tagit bilen framfört en båt mellan de två nordiska länderna och på öppen fjärd i några knops hastighet blivit ertappad med 0.2 promille i blodet (en öl såsom på bilden). Att ministern då också begår ett brott är kristallklart så länge hon haft en viktig uppgift ombord och båten kan gå över 15 knop eller vara över 10 meter. Men hade hon då avgått?

Hade de mest högljudda rösterna som ropar på nolltolerans då fått lika stort utrymme i media? Hade allmänheten tyckt att hon skulle utmätas samma straff som hon nu riskerar?

Hade vår statsminister då också sagt att det är ett ”allvarligt brott” och försvarat att straffvärdet motsvarar det som gäller för misshandel. Vi tror inte det och den som hävdar motsatsen har mycket att bevisa. Det hade varit en hälsosam övning för alla som anser att biltrafik och båtliv är samma sak.

Desinformationen fortsätter

Sommaren har fortskridit som den brukar. Kustbevakningens kommunikationsavdelning har under säsongen lyckats med konsttycket att upplysa oss om hur mycket ”nyktrare” vi blivit på sjön efter deras intensiva insatser, eftersom allt färre ertappas med 0.2 promille. Samtidigt söker de utökade anslag genom att hävda att alltför många fortfarande är ”fulla” på sjön. De vet att deras insatser och fokus på att lagföra 0.2-are inte går att finna i olycksstatistiken över allvarliga olyckor, de vet att de lagför båtägare som bevisligen inte utgör en fara för andra.

KBV vet att fjärdarna blivit lugnare på kvällstid eftersom färre rör sig ute på vattnen för att de inte vill riskera att ertappas med 0.2 promille i blodet och därmed även de rullas i tjära i fjäder och få ohemult höga böter. De vet också att de dödsolyckor som sker nästan uteslutande berör småbåtar/kajaker, ofta i insjöar osv. Hur är det möjligt att denna skeva information for fortsätta oemotsagt frågar sig den eftertänksamma? Kan ingen istället ta upp frågan om hur många liv vi faktiskt kan rädda genom att allokera om en del resurser från Kustbevakningen till t.ex simskolor för nyanlända?

Saklig kritik öppnar för förändring

Båtfolket kommer under kommande år att intensifiera arbetet med att upplysa politiker – och andra berörda – med fakta och information. Vi ser som vår uppgift att balansera debatten, att visa att man både kan arbeta för ökad sjösäkerhet utan att för den skull kriminalisera människor i onödan.

Det är bra att det finns många som engagerar sig i denna fråga. Självklart. Och vi förstår att många känner frustration. Att framföra kritik mot myndigheter och politiker hör hemma i en demokrati. Dessvärre har debatten urartat på sina ställen. Vi vill uppmana alla som vill nå fram till klokare och bättre regler för fritidsflottan att argumentera sakligt och absolut utan personliga påhopp.

Stötta oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter ”populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell gruppering som anser att 0.2-lagen representerar något mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder och inte påhitt! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vi existerar enbart med hjälp av privata bidrag.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.

Du kan Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår ikoniska dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. En absolut succé på båtmässan och vi har levererat mer än 5.000 av dem! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!

Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Notera att den inte är modererad av oss.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell jimhuzell@gmail.com