En lag som skapar kriminella utan offer!

No-evidenceEfter fem somrar med den nya promilleregeln så står det klart:

Det går inte att se någon effekt på antalet allvarliga olyckor efter det att man infört den nya promilleregeln till sjöss. Lagen har dock lett till ett antal underliga för att inte säga tokiga domar som drabbat båtmänniskor. Utan att utgöra en fara för andra har de fått höga dagsböter. Så skapar man kriminella utan offer och raserar förtroendet myndigheter och lagskrivare!

Nyhetsbrev 19 – 1 Maj 2016

Snigelfart – men många politiker vill ha en översyn

snailboatUtifrån att lagen inte ger någon påvisbar effekt och leder till direkt olyckliga domar vore det sunt att tro att lagen snarast kommer att göras om och anpassas till båtlivets förutsättningar. Vi i Båtfolket har en tro på att saklig och välgrundad fakta kan motivera Civilutskottets ledamöter att inse vikten av en omarbetning. Samtidigt har vi en olustig känsla av att saklighet inte är relevant i denna typ av frågor. Trögheten i systemet är stor. Inte minst när det gäller alkohol.

Det börjar dock skymta hopp. Caroline Szyber (KD) som är ordförande i Civilutskottet (som äger frågan i riksdagen) säger att det gått så pass lång tid nu så att en ”utvärdering vore naturlig”. Vi ser nu ett första steg mot en översyn. Det mycket glädjande för oss alla som har tilltro till det politiska systemet.

Vi vill dock till alla er tusentals som aktivt anmält er som prenumeranter till vårt nyhetsbrev att sprida denna information. Det finns alldeles för många dysterkvistar som gett upp politiker som vägrar inse att de hade fel. Det finns alltför många ängsliga personer som inte vill ta i frågan och istället gå i så kallad ”armkrok” med politikerna. Vi skall heller inte glömma bort att ett flertal riksdagsmän har motionerat i frågan och dagens politiska läge kan snabbt komma att ändras.

Detta är i huvudsak en tvärpolitisk fråga och vi VET att väldigt många riksdagspolitiker tycker det är pinsamt att i längden ”ducka” i frågan. Vi tror i slutändan på politiken. Att det finns mod nog att stå för avlagda löften och att man initierar en översyn och justering av lagen.

Myndigheternas alldeles alldeles egna agenda

transportstyrelsen_4__slideshowIstället för att vara en pålitlig leverantör av objektiva fakta och underlag för rationella beslut har Transportstyrelsen och Kustbevakningen börjat driva en egen agenda. I praktiken mot fler restriktioner och förbud. Transportstyrelsen har under våren genomfört en så kallad Båtlivsundersökning. Den sägs vara ett faktadokument. En närläsning visar att det till stor del är ett propagandainstrument!

På det sätt den är uppbyggd visar den mer hur propagandan från Systembolaget, Transportstyelsen och Kustbevakningen slagit igenom i befolkningslager som inte har kunskap och erfarenhet av lagens effekter. Undersökningen är fabricerad av en myndighet för att nå fram till nya inskränkningar inom båtlivet. Som man frågar får man svar och saknas det stöd i fakta söker man stöd i tyckande! Visst kan det i vissa fall finnas skäl till nya lagar – även inom båtlivet – men då ska de vara motiverade, rimliga och byggda på fakta. Med olycksnivåer så låga relativt utövarna får varje ny restriktion som läggs fram i den heliga ”nollvisionens” namn stora konsekvenser för den absoluta majoriteten av oss som njuter båtliv.

attention-manipulationBåtlivsundersökningen är ett strategiskt dokument för populister Klicka Här. Inte ett ord om konstiga domar, om att lagen inte har effekt, att våra nordiska grannar valt bort den, att den inte har effekt etc. Istället vädjar undersökningen till politiker som söker snabba politiska poänger. De är inte intresserade av den enskilda båtägarens frihet, värdighet och rätt som beskrevs i in en debattartikel häromdagen. Du finner den här.

xn--granperssonhrskare-wtb26aDirekt beklämmande blir det när Transportmyndighetens ansvariga för undersökningen som svar på vår kritik använder sig av vedertagen härskarteknik genom att kalla alla oss för en liten ”högljudd grupp”. Ja, vi är både högljudda och vill nå resultat genom att argumentera med fakta som vapen.

Vi är nu över 10 000 supporters som läser detta nyhetsbrev som vill se en förändring av en missriktad lag. Det är direkt oanständigt av en myndighetschef att frångå fakta och ta till sådana uttryck. Det är tyvärr vad vi möter och är bara att beklaga.

surt

Undrar hur det känns att arbeta på en myndighet där en ”agenda” skall drivas istället istället för fakta? Tips: Säkraste båtlivet är det som inte finns!

Det är ingen brist på resurser (skattepengar) för ringa brott!

Tusenlappar-i-buntarVi fick ett mail från en upprörd båtägare häromveckan. Klockan 21.14 stoppas hans båt i Stockholms innerskärgård av Kustbevakningen för ett sållningsprov. Farten på båten var bara ett par knop. Lanternorna var på och trafikintensiteten låg (dvs inga andra båtar i närheten). Resultatet visade positivt. Föraren av båten förs iväg för bevisprov (den så kallade evidencern).

Under tiden tar Kustbevakningen reda på medpassagerarnas namn och adress ifall de skulle behöva kallas in till förhör. Kl 23.10 friges föraren enligt Kustbevakningens uppgifter och återförenas med sina vänner. Efter detta följer ett antal turer där myndigheten missar i sina rutiner där förundersökningsprotokoll skickas på felaktigt sätt, där bl a namn förväxlas och familjemedlemmar oavsiktligt involveras i ärendet. Vad var då brottet?

Föraren till båten visade sig ha precis 0.2 promille i blodet! Båtägaren riskerar nu dagsböter på samma nivå som ringa misshandel! Vi ställer oss dock frågan om vem som misshandlas i fall som dessa?

Hur kan någon med förnuftet i behåll försvara en sådan lag som därtill kräver så stora resurser? 40 dagsböter för att utan fara för andra föra fram en båt med en alkoholnivå som är helt irrelevant i sammanhanget. Ett sådant beteende har ett straffvärde i klass med misshandel av en medmänniska. För oss räcker detta fall som skäl för att kräva att lagen måste justeras. Vi kommer att följa upp detta vidare. Det finns mer av ”misshandel” i ärendet.

Nanopuls_Evidenzer_03_0uqN9fh

Efter att man fått blåsa i en portabel enhet måste man transporteras någonstans där man har denna så kallade ”Evidencer”. Där åker man på en ”blåsning” till.

KBVDjurgardsbrunnsvikenvattenskoter

Havets hjältar!

Vad har en båtorganisation för syften?

SBU-logo-utan-textVi har i vår kritik av lagen tidigare påvisat att den splittrar och trasar sönder. Det tycks också gälla vår största båtorganisation SBU. Organisationen fick 2012 ett starkt mandat att driva på frågan om att promillelagen skulle omarbetas. Dess ordförande har vid ett antal tillfällen på ett bra sätt markerat lagens brister och nödvändigheten för en översyn. 2015 hände dock något. SBU:s egen tidning Båtliv ville inte längre ha debatt i frågan genom att neka såväl riksdagsmän som andra tillgång till debattsidan om det handlade om en översyn av promilleregeln. Underligt eftersom det är ju just på debattsidorna denna diskussion ska pågå och debattsidan bör ju vara en arena för att driva fram förändringar.

Om vi har förstått det rätt så har SBU på sin senaste båtriksdag fattat ett icke-beslut att inte aktivt driva frågan och därmed varken säga bu eller bä till sjöfyllerilagen och istället överlåter allt åt myndigheter och riksdagen. Vi vet inte om detta är typiskt svenskt, eller ett resultat av inre stridigheter, men det är onekligen intressant att efter 2012 har nya fakta tillkommit som visat att lagen inte har effekt och då lämnar SBU walkover istället för att kräva en översyn. Det går över vårt förstånd. Eller så är det så enkelt att man som båtförbund inte ser sin uppgift att längre driva båtfolkets intressen. Vad kan driva ett förbund att inte ställa sig positiva till ett krav att få mer kunskap om en omdiskuterad lag? Vi inom Båtfolket tror absolut att politikerna vill ha förbund som i alla fall ger visst ”tuggmotstånd”. Det är förväntat i andra demokratiska sammanhang och sker i andra ”sjönationer”. Det finns alltför många kloka själar i SBU för att vi ska tro att denna strategi är långsiktigt hållbar.

568f2339-d65f-4aff-8983-fa5f0db91879Mer diskutabel propaganda!

I brist på fakta fabricerar även Systembolaget olika uppgifter till stöd för sitt monopol och för att rättfärdiga sin ”folkhälsoroll”. Inte bara Timbro har ”klätt av” dessa påståenden utan flera aktörer. T.ex Johan Lyhagen – professor i statistik vid Uppsala universitet – sågar slutsatserna. Inför att Sverige gick med i EU förutspådde ”expertisen” att dödligheten i alkohol skulle öka kraftigt. Detta har inte skett trots kraftigt ökad tillgänglighet på alkohol samt att det dessutom nu är tillåtet med reklam för öl och vin. Svenskar är givetvis inte betjänta av att få högst tvivelaktig och missriktad information från myndigheter eller statliga bolag även om det rör en – i Sverige – så svår fråga som alkohol.

Allt för sjön – Båtmässan 2016

alltforsjonlogoVi ställde som vanligt ut på båtmässan och grovt förenklat möter vi tre människotyper. I fallande ordning:

  • De allra flesta är personer som kommer för att visa sitt stöd, berätta indignerade historier och att diskutera vad de och vi kan göra för att få till en formell utvärdering och justering av 0.2 lagen.
  • En tämligen stor grupp som i likhet med oss inte tycker man skall vara ”full på sjön” men som inte tänkt igenom frågan. Efter en diskussion med kända fakta så inser de ofta att lagen har kommit till utan fakta, innebär ett flertal konstigheter och behöver omarbetas.
  • En ganska liten grupp är överhuvudtaget inte mottagliga för fakta eller argument utan upprepar det infantila mantrat: ”Båtliv och alkohol hör inte ihop”, ”Måste man vara full på sjön?”, ”klart man skall vara nykter på sjön”, ”supa får man göra när man lagt till” osv. Alltså en mängd floskler (en del vulgära) som man rättar sitt liv efter. Alla som tänker efter inser naturligtvis att skulle vi införa dagsböter och skapa stora övervakningssystem för allt som man anser ”inte höra ihop” – då öppnar sig ett rent helvete. Dessa personer är ”troende”, förblindade och går dessvärre inte att nå.
    Vi kommer få rätt. Det gäller nu att vara uthållig. Fakta är på vår sida!

Stötta oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter ”populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell gruppering som anser att 0.2 lagen representerar något mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder och inte påhitt! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vi existerar enbart med hjälp av privata bidrag.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.