En lag måste ha legitimitet!

Med båtmässor i antågande så startar 2016 års båtsäsong. Vår principiellt viktiga hjärtefråga får igen full aktualitet. 7:e året med en lag som inte löste några problem. Skall vi i Sverige stifta och underhålla diskriminerande lagar som saknar faktastöd? Ett känt ordspråk lyder: Vägen till helvetet är kantat av goda föresatser. 0,2 på sjön är just en av de ”goda” initiativen.

Nyhetsbrev 18 – 31 januari 2016

Har vi fega politiker?

Som tidigare nämnts hade civilutskottet sjöfyllerilagen uppe till debatt och omröstning för tredje gången nu i höstas. Man upplever ett starkt ”tryck” från oss båtägare och de är i grunden tämligen eniga om att lagen bör utvärderas. Men, istället för att kräva just det hänskjuter utskottet frågan till regeringen med formuleringen:balance-154516_1280

Utskottet anser alltjämt att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även när det gäller det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010.

Vi anser att det är ett fegt agerande för samtidigt torde de vara väl medvetna om att inget kommer att hända. Än mer besvärande är att ingen politiker vill ta en debatt med sakkunniga eller journalister. Sanningen är ju att om man är det minsta påläst i frågan så vet man att denna unika lag inte har eller – har haft – någon betydelse för sjösäkerheten. Det är en 100% moral-lag med betydande nackdelar för båtlivet. I brist på argument erkänner vissa politiker t.o.m. att det är en ”uppfostringslag” och de kritiker bland båtkollektivet som har fört fram rationella argument har fått infantila svar. Så kan också makt utövas. Många politiker slingrar sig likt maskar på en krok för att undkomma att ta tag i denna fråga då det vet att det blev tokigt. Det är synd för betydligt enklare vore att göra om och göra rätt.

Alkohol har i alla tider varit svårdiskuterat i Sverige. ”Nykterhetsrörelser” har haft en stor påverkan inte endast i sina hjärtefrågor utan även mer generellt hur samhället bör organiseras och vilka lagar som bör stiftas. Myterna frodas utan att bli emotsagda. Men som vi märkt under hösten kan det till synes omöjliga plötsligt bli möjligt att prata öppet om – alldeles oavsett ståndpunkt. Det är varken att vara rättshaverist eller drogliberal att hävda att det inte ska utfärdas dagsböter till den som för fram en båt i anpassad fart och med flytvästen på även om personen ifråga njutit av ett glas vin till sommarmiddagen. Sommaren är kort och vem vill inte njuta av livet i dess hela vidd så länge det inte går ut över andra.

En tvärpolitisk fråga bör kunna lösas smidigt

Detta är i huvudsak en tvärpolitisk fråga och vi VET att väldigt många riksdagspolitiker tycker det är pinsamt att i längden ”ducka” i frågan. Vi tror i slutändan på politiken. Att det finns mod nog att stå för avlagda löften och att man initierar en översyn och justering av lagen.

alltforsjonlogoAllt för sjön. Vi satsar på mässan i Stockholm 4-13 mars med en centralt placerad monter!

Vi ställer ut på ”barrikaden” i år igen. Du finner oss i en perfekt placerad monter AG-32 som du finner i gången mellan stora A-hallen och sektionen med restauranger. Välkomna och kom och snacka med oss. Hänvisa vänner, bekanta, branschfolk, båtklubbar, politiker, journalister till oss för FAKTA i ärendet! Vi har våra ikoniska dekaler till din båt/bil och vi uppskattar även ett litet pengastöd. Du kan redan nu swisha till 123 223 88 06. Tack på förhand!

Karta-monter-2016

SBU-logo-utan-textLägg RÄTT röst på SBU’s båtriksdag

Sveriges Båtklubbar med ordförande Bengt Gärde har aktivt och sakligt argumenterat emot 0,2 lagen i den egna tidningen Båtliv, i officiella och inofficiella båtsammanhang samt i samtal med myndigheter och politiker. Det har skett med ett ”båtriksdagsbeslut” i ryggen. Förra året skapade nya motioner och en långt utdragen process att publicera mötesprotokollet viss förvirring om SBU:s mål och inriktning. Vad vi tror och hoppas (oklarhet råder) så ligger SBU:s målsättning om att arbeta för en justerad promillelag fast. Sörmlandskustens Båtförbund har ändå sänt in en motion för att klargöra att båtunionen kraftfullt skall verka för en utvärdering och översyn av 0,2 lagen.

Du som är klubbansluten bör medverka till att denna motion får sitt rättmätiga stöd under båtriksdagen. Ni har god support i fakta. Flera riksdagsmän har uppmanat Båtfolket att skapa tryck i frågan för det är så vi tillsammans kommer att få till en förändring.

Skrivelse-sbu

Agnes-WoldEn annan propagerad moralistmyt sågas

”Etthundra procent ren moralism” – den kända läkaren och professorn Agnes Wold slaktar påbudet om att ammande kvinnor ska avstå från öl och vin i SVT programmet ”Min sanning”. Uppmaningen är ett helt ogrundat påhitt!

Klicka här för kort video

Lika rätt att umgås på sjön som på stan

02-09”Man skall vara nykter i en trafikmiljö” ekar det från nykteristhåll och vissa politiker.

Sjöfyllerilagen är lika orimlig som det vore med en 0,2 lag för fotgängare för att korsa en gata. Läs Båtfolkets debattartikel i tidningen Skärgården. En tidning som förstår båt och skärgårdslivets villkor och som välkomnar debatter.

Klicka här för att läsa

Olycksstatistik 2015

Tyvärr ökade antalet förolyckade kraftigt 2015. Det omkom 31 personer i båt och bryggrelaterade olyckor jämfört med 22 personer år 2014. Det har ju annars i mer än 30 års tid varit en sjunkande kurva. Med hänsyn till den stora mängd utövare av båt och sjöliv är det en imponerande förbättring. Vi har ännu inte alla detaljer framme kring 2015 men med lite förhandsbesked och erfarenhet från de senare åren är det kanoter, öppna mindre motorbåtar och segelbåtar som är de mest drabbade. När det gäller alkohol har vi heller inte detaljerna ännu men det verkar följa tidigare år, dvs. antalet båtkollisioner är få – om några – och i de fall som allvarliga olyckor sker där alkohol är inblandat så rör det sig om nivåer på över en promille, dvs den nivå som gällde innan den unika 0.2 lagen.

Det är nästan ödets ironi att när promillelagen enligt Kustbevakningen minskat antalet fritidsskeppare på kvällstid så har antalet kanotister ökat och lett till ett antal påvisbara dödsfall. Det stora antalet olyckor med kanoter har föranlett Transportstyrelsen att kontakta kanotförbund, klubbar och uthyrare att se till att alla mobiler förvaras lätt åtkomliga i ett vattentätt fodral. Ett superråd för oss alla på sjön vill vi påstå!

Nedan en graf över olycksutvecklingen t.o.m 2014 (22 omkomna). 2015 31 st. Källa: Transportstyrelsen

Trpstyr-olyckor-tom-2014

Olycksperspektiv

Dödssolyckor eller allvarliga skador är alltid förenat med tragedier. Men, ibland måste vi ändå drista oss till perspektiv. Nedan följer en lista på antalet omkomna inom olika områden. Når ni läser listan ha i minnet vad bl a professor Hugo Tiberg kommit fram till i sin forskning: ” I ett undersökt material om 350 sjöfylleridomar (1994–2010, 2011 på Jure Förlag) har sjutton fall av död eller allvarlig kroppsskada befunnits orsakade av berusning över 1 promille, medan ett enda sådant förekommer med lägre påverkan, som enligt domstolen inte behöver ha orsakat olyckan.” Alltså när ni läser om dödsfallen nedan så sätt det i relation till att vi inte kunnat påvisa något egentligt dödsfall under 1994-2010 som omfattas av den nya sjöfyllerilagens bestämmelser.

Antal omkomna per år:

  • Fritidsbåt, kanot, bryggolyckor 31 (2015)
  • Drunkning (båtliv exkluderat) 94 (2015)
  • Järnvägar 102 (2015)
  • Vägtrafik 260-275. Varav c:a 50 är cyklister. (preliminära siffror). Notera. Cyklister är med singelolyckor den trafikgrupp som får klart flest allvarliga skador.
  • Flyg 6 – endast med privatplan. (2015)
  • Självmord fler än 1500
    (Vi reserverar oss något för preliminära tal)

Exempel på den rättsosäkra promillelagen

Inkonsekvens

Vet våra ”verktyg” domstolarna vad de pysslar med?

Eftersom 0,2 promillelagen i flera avseenden inte ens harmoniserar med sjölagen är den fortsatt rättsosäker och inkonsekvent för oss båtburna medborgare. Ringa förseelser kan ge stora böter. Samtidigt kan man bli frikänd av en domstol och fälld i en annan för snarlika förseelser…

Nedan några exempel från 2015:

Västmanland 5 feb 2015. Pelle flyttade på anmodan sin båt c:a 100 meter. Blev kontrollerad och hade 1.14 promille. Åtalades följdriktigt för grovt sjöfylleri men fälldes enbart för enkelt fylleri. Gick till hovrätt som fastställde enkelt sjöfylleri, dvs böter men inte fängelse.

Göteborg 20 feb 2015. Bertil seglade med sin Albin Accent ensam vid Trubadurens kasunfyr. Efter nattseglingen blev det kav lugnt och då motorn inte startade väntade Bertil in bogsering. Efter en tid infinner sig KBV och kollar tillståndet. Efter c:a tre timmar bekräftades 1.4 promille i blodet (grovt sjöfylleri). I Tingsrätten blev Bertil frikänd då han inte innebar någon påtaglig fara för andra och det har inte kunnat visas att han inte var kapabel att sköta båten! Denna dom är överklagad. Andra seglare har fått böter uppåt 100.000 för motsvarande.

Falun 29 apr 2015 (grov sjöfylla). Nisse körde vattenskoter på älven invid Torsångsvägen. Körde upp på land, skadade sig allvarligt och skotern blev totalförstörd. Nisse hade hela 1.94 promille i blodet och var dessutom påtänd av narkotika. Med hänsyn till att Nisse skadade sig och hade förlorat arbetet fick han villkorlig dom. Fastställdes av Hovrätten.

Nacka 24 mars 2015. Anna satt vid ratten på en motorbåt som saknade lanternor. Hon stoppades av polis i skymningen och befanns då ha 0,6 promille. Anna uppgav att hennes dotter kört men att hon inte ville sitta vid ratten när polisen kom, varför de bytte. Tingsrätten ansågs sig inte kunna visa att Anna inte betryggande kunde sköta sin uppgift eller föra båten. Hon blev frikänd. Det finns flera liknande fall där man istället fått böter mellan 30-70.000 kronor!

Politik. SD bryter sina löften.

xn--sd-blomma-framfr-vriga-8hccUnder båtmässan Allt för sjön 2014 arrangerades en ”Val-special” på det s.k. Båttinget med riksdagspolitiker på plats för att ge väljarna besked var partierna stod i olika frågor som rör fritidslivet till sjöss. Då framförde Sverigedemokraternas representant riksdagsledamoten Tony Wiklander SD:s vallöfte till väljarna. Att SD ville se en översyn av den nya promillelagen på fritidsbåtar och att den därtill skulle harmoniseras till de promilleregler som gäller i övriga Norden.

Vallöftet (och inlägg från fler) finns inspelat via denna länk: Klicka här. Dessutom återupprepade SD sitt vallöfte i Båtunionens/SBU:s tidning Båtliv i valrörelsen 2014 genom att svara att man såg positivt på att utvärdera 0,2-promilleregeln.

Allt detta skulle dock visa sig vara ett röstfiskande spel för galleriet. På SD:s sk. landsdagar i november 2015 så svek stämman vallöftet på uppmaning av partistyrelsen som satte sig emot en motion av SD:s Peter Wihlner. Den motionen låg helt i linje med SD:s vallöfte om att man vill ompröva 0,2-promilleregeln på fritidsbåtar. Partistyrelsen rekommenderade stämman att rösta nej till motionen – och vallöftet – vilket också fastställdes. Därmed är SD det parti som mest flagrant svikit väljarna i denna fråga. SD:s partistyrelse motiverade avslaget med att det finns för lite underlag för en utvärdering! Ett märkligt påstående då både Norge och Finland – bl.a. baserat på svensk dokumentation – kom just fram till att inte införa en 0,2-promilleregel. Ännu märkligare är uttalandet då SD tidigare hade ståndpunkten att det inte ens fanns underlag som motiverade lagskärpningen 2010!

Löften är utställda

De partier som i olika sammanhang hävdar att de står fast vid sina vallöften är S, M och C. Även vissa av KD:s ledamöter har visat intresse. Tyvärr har inte nämnda partier lyckats något vidare hittills. Deras representanter i civilutskottet röstade inte FÖR ett tillkännagivande till regeringen i november 2015. Vi tror och hoppas att det sker nästa gång – mycket talar för det. Det går helt enkelt inte att ”ducka” hur länge som helst.

02knopskyltjpegStötta oss

Vi är många som blir allt mer bekymrade över lagar som stiftas efter ”populistiskt tyckande” och inte efter fakta. Ett samhälle som allt mer styrs av ängsliga eller ensidiga kvällstidningsrubriker. 0.2 promille på sjön är exakt en sådan tyckarlag. Där du har politiska kontakter – kräv en ändring! Lyd inte bara!

Stötta oss på www.båtfolket.se med en slant för vår kamp. Vi är en helt ideell gruppering som anser att 0.2 lagen representerar något mycket viktigare än att få ta en öl i båten. Det är en grundläggande demokratisk princip att lagar skall stiftas på sakliga grunder och inte påhitt! Det kostar för oss att ställa ut på mässor, annonsera, producera material. Vi existerar enbart med hjälp av privata bidrag.

Swisha eller sätt gärna in en hundring – eller mer – på vårt bankgiro nedan. Notera, allt ev. överskott efter lagändring går oavkortat till Sjöräddningen. Vi har en kompetent revisor. Vi är givetvis även intresserade av att du engagerar dig när du kan.

swishNu kan du Swisha ditt stöd till 123 223 88 06

Annars Bankgiro 250-8109. Skriv gärna namn och mailadress så vi vet vem du är! Lägger du med en postadress sänder vi dig vår dekal i form av en farledsskylt med överkryssat 0.2. Var en absolut succé på båtmässan! Passar fint bredvid sjöräddningssällskapets dekal på båten! Du som stöttat oss tidigare – maila oss bara så sänder vi!

Facebook_logo-6 (1)

Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!

Informera dina båtvänner och klubbkollegor via e-post och sociala media om oss och vårt arbete. Sänd en länk till dina vänner för att få detta nyhetsbrev. Fakta vinner i längden om det är tillräckligt många som besitter den!

På Facebook finns den öppna gruppen ”Sjöfyllerilagen” där du finner oss och andra som debatterar. Notera att den inte är modererad av oss.

Vår 49 sidiga vitbok med ”kalla fakta” finns att ladda ner på www.båtfolket.se tillsammans med affischer och annat material.

Vill du höra av dig – sänd ett mail till Jim Huzell –  jimhuzell@gmail.com