Expressen idag – ta initiativet Morgan!

Nyhetsbrev 16 – 2015-04-28

Gabbe-expressenIdag sänder vi ett litet kortare Nyhetsbrev där vi vill uppmärksamma Göran Gabrielssons artikel i dagens Expressen. Han påtalar frankt tokigheterna med sjöfyllerilagen och uppmanar Justitieminister Morgan Johansson att påbörja en omarbetning som ger en mer rättssäker lag och en rimlig definition på sjöfylleri.

Det är ca 460.000 båtägare (plus besättning) som påverkas och frågan är av principiellt viktig natur eftersom nykriminaliseringen skett utan att sakliga och hållbara underlag redovisats. Vi är många som vill se vilka politiker och partier som är beredda att ändra en osaklig, missriktad och rättsosäker sjöfyllerilag.

För att läsa artikeln på nätet klicka HÄR!

De i artikeln nämnda skrivelserna från bl.a. SBU, Sjörättsinstitutet, Sweboat, Svenska Kryssarklubben , sakkunniga, skärgårdspolitiker, sjöräddningsexperter samt Båtfolket finns på vår webbplats med länken:

https://www.batfolket.se externa-lankar och material

aporna3

Politisk status nu

Trots flera politikers enskilda lobby- och motionsarbete mot lagen i sina respektive partier har lagens anhängare i brist på argument satsat på att alla skall ”glömma” denna fråga eller i alla fall ”knyta näven i fickan” och acceptera. Ingen politiker har rationellt kunnat försvara lagen inför sakkunniga, journalister eller för båtorganisationerna.

De som sätter sig in i lagens tokigheter kommer oftast till samma slutsats som Båtfolket – lagen måste skrivas om. Men okunskapen är fortfarande stor. Vid höstens val stod det klart att mer än en miljon väljare också är engagerade sjömänniskor. M, C, SD och S uttalade sig då positivt till en formell utvärdering. V, Mp, Fp och Kd var emot. Båtlivet har på senare år dessvärre blivit föremål för idel restriktioner med liten eller ingen förankring i verkligheten. Tråkigt och det göder förakt för politiken. Något vi inte är betjänta av.

Kräv av ditt parti att man sätter sig i denna fråga och att vi som både medborgare och båtägare måste kunna begära att en sjösäkerhetslag baseras på fakta. Brist på sådant stöd gjorde att både Norge och Finland nyligen – med eftertryck – avstod från att följa Sveriges exempel. Norge behåller 0.8 promille och Finland behåller den ansvarslag som har stora likheter med Sveriges väl fungerande lag innan 2010.

maritime-law

Utvärdering och omprövning

Det är ju inte så att riksdagen har monopol på att utvärdera resultat av lagstiftning och restriktioner. All utvärdering hittills i form av statistik, sjörättsinstitutets forskning m.m. visar att lagen är meningslös annat än för KBV som verkar sakna sysselsättning. All vetenskap talar emot lagen. Mycket höga böter utdöms för ofarliga nivåer och det är tomt på fjärdarna efter 18:00.

Är det så här vi vill ha det? Båtolyckorna har konstant minskat under mer än 30 år och är nere på ytterst låga nivåer. För att komma åt några av de verkliga ”suparna” hade det räckt med de utökade befogenheter och resurser som gavs Polis och KBV i samband med lagens införande. Varför lyssnade inte politikerna på sakkunskapen?

Däremot har ju partierna i Riksdagen lagstiftningsmonopol så det är ytterst viktigt att en formell utvärdering görs korrekt och med sjösäkerhet i fokus. Det var på de premisserna lagen kom till. Livstilsmoralister (nykterhetsorganisationer) skall givetvis inte ha ett avgörande inflytande på en utvärdering lika lite som vissa religiösa organisationer inte skall ha ett avgörande inflytande över t.ex. Sveriges abortlagstiftning. En utvärdering måste hålla sig till sakfrågan. Speciellt om den sker inom Riksdagens ramar med hänsyn till att ämnet alkohol ännu är så känsligt i detta land.

Här har bransch och båtorganisationer, sjöräddning, rättsinstanser, forskare, kriminologer, sjöexperter och givetvis myndigheter ett stort ansvar att få till de rätta kriterierna. Vi återkommer i det ärendet.

Se till att driva frågan inom dina kretsar!