C, M och SD vill ha en snar översyn av sjöfyllerilagen!

I ett direktsänt utspel i TV4 (klicka för att se det här) uppmanade Båtfolkets Göran Gabrielsson partierna att klargöra om man tänker driva frågan om en omprövning av sjöfyllerilagen eller inte. I det följande öppna brevet partierna (klicka och läs det här) frågande vi bl.a ”skall man rösta på ert parti om man vill se en snar översyn av 0.2 promilleregeln på sjön”.

Tre partier C, M och SD har klart tagit ställning för en omprövning.

Moderaterna framför i sitt svar att: ”…detta är en lämplig tid för att göra en uppföljning av lagen för att klargöra hur effektiv denna har varit. En sådan genomgång borde titta på hur dödsolyckor och andra olyckor till sjöss har utvecklats sedan lagen skärptes och om det finns något som tyder på att de hårdare reglerna har bidragit till färre olyckor.

I detta arbete är det viktigt att lyssna på såväl ansvariga myndigheter som Trafikverket och Sjöpolisen som fritidsbåtslivets intresseorganisationer och forskare på området”.

Centerpartiet framför liknande synpunkter och hänvisar bl a till sitt skärgårds-landstingsråd Gustav Hemming i Stockholm som är väl insatt i frågan och som driver på hårt för att få en förändring av sjöfyllerilagen.

Sverigedemokraterna meddelar att de vill se över lagen och anpassa den till övriga Nordiska länder.

Det är glädjande att tre partier nu tar till sig fakta och kritik och därmed ansluter sig till de krav på omprövning som nära nog en enig expertkår och alla större båtorganisationer ställt sig bakom.

Kd, Fp, S, Mp och V – vill inte!

Dessa partier anser att lagen skall vara kvar men redovisar inga faktabaserade skäl för det. Det är oroande att dessa partier inte anser sig behöva redovisa sakliga argument för en så bred kriminalisering. Några respondenter far med direkt osanning. Kanske för att de helt enkelt inte är kunniga i frågeställningen utan bara tagit till sig av mytbildning och rena floskler? Det är då ännu viktigare för oss väljare att lagstiftaren lyssnar på saklig kritik, experter och att lagar utvärderas och sedan omprövas vid behov. 0.2 är en godtycklig morallag och tyvärr verkar vissa ha uppfattningen att ”uppfostringslagar” är av godo även om de inte fyller någon direkt funktion.

I det officiella – och oinitierade – svaret från Socialdemokraterna meddelar man att nolltolerans gäller och att man inte har för avsikt att förändra lagstiftningen. Inom S vet vi dock att det finns en öppen opposition och bl.a Riksdagsledamoten Agneta Gille har även motionerat i frågan. Vid samtal ”på bryggan” är många tunga S politiker motståndare till lagen. Du som röstar S måste alltså ligga på så att även S – som sina partivänner i Norge – litar på vetenskap och experter som visat att lagen inte fyller någon funktion men har desto fler nackdelar. Vänsterpartiet och Miljöpartiet verkar inte vilja ha en förändring i närtid. De vill snarare se mer restriktioner och pålagor för båtlivet.

Trots retorik om vikten att förlita sig på den enskilda människans förmåga att fatta egna beslut väljer Kristdemokraterna och Folkpartiet att stödja lagen. Fp motiverar det med att ”det är enkelt och tydligt att det är samma regler oavsett om man kör bil eller båt”. Fp frågar också retoriskt vem som är i stånd att avgöra en annan gräns än just den världsunika 0.2 promille? Forskning verkar inte duga för detta parti och att fördumma båtägare så till den milda grad att de inte kan hålla reda på t.ex en promillehalt för bilkörning och en annan för för båtlivet är uppseendeväckande. Kd hänvisar till samtal med Stockholms sjöpolis och att de därför backar 0.2 lagen fullt ut. Märkligt då få poliser vi känner håller med om att 0.2 lagen behövdes. Däremot välkomnade polisen regeländringen att kunna kontrollera en båt på en lägre grad av misstanke (brott, fylleri etc) än tidigare. Det håller vi med om. Några polisröster finner du om du klickar här.

Glöm inte att även du kan göra en insats med att gå på politikerna direkt. Du har alla fakta som stöd!

Lysande ledare i tidningen Skärgården

Tidningen Skärgården är tämligen lokal för Stockholms övärld men läses förutom av skärgårdsbefolkningen av sommarboende, besökare, båtvänner etc. Bland dessa finns även politiker och andra beslutsfattare. 0.2 frågan berör både som individ och i näringsutövningen. Därtill är ju båten öarnas ”livlina” och medel till umgänge. Vi är många som kan vittna om tömda fjärdar tidiga kvällar och tomma gästbryggor utanför bygdegårdar och sjökrogar.

Samtidigt så går KBV ut med att de ska söka komma tillrätta med det usla rykte de har och det dåliga samarbetsklimat de upplever råda med skärgårdsbefolkning – och övrigt båtfolk. Bland annat med hjälp av så kallade ”charmkurser” 🙂 Det är beklämmande att se att de mot bättre vetande går i polemik med den grupp av sjöfarare som borde vara deras bästa vänner. Allt är mycket enkelt; den dag de går ut offentligt och ärligt konstaterar att den nya sjöfyllerilagen inte är bra utformad utan måste göras om – 0,2 gränsen höjas osv – så kommer samarbetsproblemet att lösa sig självt. Skärgårdsbor är kloka och ser skillnad på tokiga lagar och väsentligheter.

Denna ledare är ”spot on” och väl värd att läsa. Du som är intresserad av Skärgården följer utvecklingen bäst i denna tidning. Vi ser fram emot Södermans fortsatta bevakning. Kul att undersökande och kritisk journalistik faktiskt finns ännu!

Båtnytt utnämner sina läsare till fåntrattar!

Båtnytts chefredaktör har gjort ett märkligt utspel där han i en krönika benämner oss, en stor del av sin läsekrets och hundratusentals andra båtmänniskor som ”fåntrattar”. Båtorganisationernas funktionärer och medlemmar – vanligen välutbildade och kunniga entusiaster – sveps med som idioter för att vi kraftfullt reagerat och driver frågan att förändra sjöfyllerilagen.

Vi vill påstå att om någon är en fåntratt – eller snarare kanske korkad om vi skall hålla oss på samma nivå – så är det Chefredaktör Guditz själv” Han har i ett sällan skådat påhopp på sin kundkrets nu mist sin legitimitet. Ska man marginalisera lagen och dess konsekvenser från en sådan position så måste man ha argument utöver att kalla folk för fåntrattar. Guditz bör ta sig tid att läsa krönikan ovan som är välskriven och saklig eller varför inte de DN-artiklar som vid ett flertal tillfällen tagit upp ämnet utifrån sakkunskap och förnuft.

Förutom avsaknad av sakargument så missar ”korkskallen” Guditz helt poängen med engagemanget. Lagen minskar tveklöst frihetskänsla och vardagsavkoppling på sjön till förmån för övervakning och kontroll. Men, det principiellt viktiga är att det är en förmyndarlag som inskränker vår frihet och vårt omdöme utan påvisbar anledning förenat med höga kostnader för samhället i form av opåkallad övervakning.

Vi måste få stopp på lagar som saknar verklighetsanknytning. Något som även vår statsminister varit tydlig med i en mängd andra sammanhang och som vi beskrivit i tidigare nyhetsbrev.

Aschberg biter ifrån

Sjöräddaren och journalisten Robert Aschberg har numer en egen krönika i Båtklubbarnas tidning Båtliv. I sin första krönika tar han upp denna morallag och önskar att den usla moralen belastar varje politiker som inte gör något för att avskaffa den!

Du som har tidningen Båtliv har säkert noterat att det i varje nummer nu framförs saklig kritik mot 0.2 lagen av SBUs styrelseordförande, krönikörer, experter, utredare, medlemmar och förtroendevalda.

Klicka här för att läsa Aschbergs krönika

Reglera inte sönder det Svenska Båtlivet

Två Riksdagspolitiker i trafikutskottet har publicerat en mycket tänkvärd debattartikel som tar upp 0.2 i ett större perspektiv. Edward Riedl är därtill ordförande i Riksdagens båtgrupp. I kommentarerna framgår lite av de märkliga och okunniga röster som vill reglera, beskatta och förhindra för andra. I samma anda kan vi endast tänka oss att reglera Jantelagen! 🙂

Läs här!

Ett urval intressanta artiklar

Nedan ett litet urval av artiklar som är läsvärda. Debatten och kritiken dör inte ut

Skriven av Professor Hugo Tiberg och Professor Mats Edenius, Skärgårdslandstingsrådet Gustav Hemming, Sjöräddningsexperten Ulf Hallström m.fl. Denna artikel delades omedelbart på Aftonbladets sida till nära 4000 personer på Facebook bara på några timmar. Detta är ett mycket högt spridningstal och tyder på att frågan berör.

Klicka här

Tre erfarna och mycket erkända experter skriver i Göteborgsposten att ”Sjöfyllerilagen är en inkonsekvent lagstiftning där de nykterhetspolitiska ambitionerna försämrar sjösäkerheten för fritidsbåtslivet”.

Klicka här

Självfallet vet varenda erfaren polis att det inte går att jämföra båtliv med vägtrafik. Det anför man också i personliga samtal men få törs uttala sig offentligt för man har ju order om hur man skall ”tycka”. Här ett exempel på en polis som tänker själv och har intigritet att uttala sig.

Klicka här

Sätt upp miniaffischer överallt!

På vår webbplats finns det en bra affisch med kärnfulla och tänkeställande påståenden som kan skrivas ut i A5, A4 och t.o.m större. Printa ut, sätt på ett plastskydd och nagla upp på relevanta anslagstavlor och platser! Sprid kunskapen så dödar vi myten!

Klicka här för affisch