Detta är ett nyhetsbrev med en politisk betraktelse och flera länkar till läsvärda debattartiklar. Vi återkommer innan valet med en uppdatering hur partierna står i 0.2 frågan. Innehåll:

  • Vi måste kunna tala nyktert om alkohol. Annie Löfs tafatta svar
  • Våra kommande frågor till partierna
  • Organisationen Båtfolket i Aftonbladet. Sluta bluffa om sjöfylla!
  • Peter Hjörne i en ledare i GP. Onödig lagstiftning!
  • Imitatör Göran Gabrielsson om det absurda med att lagen skapar ”fyllon” och ”underjordiska” grupper
  • Allvarligt sjöfylleri – med miljöskador – tas det lätt på!

Vi måste kunna tala nyktert om alkohol

Annie Lööf var först ut i valrörelsen i en radioutfrågning i veckan. Bl a fick hon en fråga om promillelagen. Svävande svarade hon då att det är ”rimligt med en promillegräns” och att vi därför bör ha ”samma regler som på väg” och att Centern inte har någon politik för att förändra promillelagen. Vi är övertygade att hon blev överraskad av frågans aktualitet samtidigt som hennes främlingskap är oroväckande. Dels därför att det finns starka krafter inom Centern som sakligt propagerar för en justerad lag (t ex Gustav Hemming som är Miljö-, Skärgårds- och Regionplanelandstingsråd i Stockholm och väl insatt i frågan och de problem som lagen förorsakar), dels för att frågan handlar om en levande glesbygd.

Än mer oroväckande är att Annie Lööf inte tycks känna till att det i Riksdagen redan ligger ett enigt beslut om att lagen ska utvärderas och att Högsta domstolen mer eller mindre sågat lagen genom att 2012 slå fast att i en dom att alkoholpåverkan till sjöss inte riskmässigt kan jämföras med risker i vägtrafik.

Tyvärr är nog okunnigheten stor hos många politiker och det är så svårt för politiker i gemen att tala nyktert om alkohol i Sverige. Det är som om politikerna är noll-ett-kodade i sina svar. Antingen ska lagen vara kvar som den är eller bort. Vi vill att den ska justeras!

Det blir därför extra viktigt att vi alla hjälps åt att upplysa politiker om lagens tokigheter, att samhällets resurser ska satsas på verklig brottslighet, hur fel det är att begränsa de kust- och skärgårdsboendes möjligheter att leva ett normalt socialt liv och inte kriminaliseras utan sakliga skäl och utan att det finns några offer. Det är viktiga utgångspunkter i en demokrati.

Våra frågor till partierna!

Innan valet kommer Båtfolket fråga partierna om deras inställning till 0,2 lagen. Vi kommer påminna dem om att det är c:a 250.000 båtägare plus familjemedlemmar och besättning som omfattas av den.

Båtfolkets frågor till partierna:

2010 infördes den så kallade 0,2 promillelagen till sjöss. Inget tyder på att den haft någon positiv effekt för sjösäkerheten. Sverige är unikt med denna lag och dess utformning. Både Finland och Norge har tagit del av erfarenheter från Sverige och bestämt att inte ändra sina promillegränser.

Lagen har ett antal kända negativa effekter: den har lett till felprioritering av samhällets resurser, kriminaliserat människor på osaklig grund och utan att det funnits några offer och har kostat skattebetalarna pengar.

Mot denna bakgrund vill Båtfolket ställa följande frågor som många båtägare önskar svar på inför valet:

Fråga 1. Känner ni till att riksdagen enhälligt bestämt att promillelagen ska utvärderas? Kommer ni arbeta för att en utvärdering sker?

Fråga 2. Tycker ni att båtliv och bilkörning är samma sak med avseende på risker och den forskning som föreligger? Känner ni till HD:s dom?

Fråga 3. Har ni redan nu bestämt er för att motsätta er en justering utan att invänta utvärderingen?

Fråga 4. Vilka kriterier anser ni vara av vikt vid en utvärdering?

Organisationen Båtfolket i Aftonbladet

Inget tyder på att lagen fungerar förebyggande för de som verkligen utgör en fara till sjöss – de som har höga alkoholhalter i blodet, skriver debattörerna. (Aftonbladet debatt torsdagen den 12 juli 2018).

Vi medborgare har all rätt att ställa krav på att ingrepp i vårt vardagsliv skall vara sakligt grundade. Den som hävdar motsatsen har mycket att bevisa.

Klicka på bilden nedan för att läsa hela artikeln.

Sluta bluffa - sjöfylla är inget stort problem.

Göteborgsposten. Ledare av Peter Hjörne

LEDARKRÖNIKA ”Även denna sommar vi tvingas leva med en onödig lag, som stiftats på måfå för att lösa ett problem som inte fanns och inte finns. Båtägare kriminaliseras utan skäl och resurser slösas som i stället skulle kunna användas för riktigt sjösäkerhetsarbete”.

Klicka på bilden nedan för att läsa artikeln.

Göran Gabrielsson om absurda konsekvenser

Göran Gabrielsson, känd imitatör, estradör och satiriker och tillika båtentusiast i SBU ansluten klubb. Så här genomsjukt är läget i skärgården: Båtfyllon” konstrueras genom en vansinnig lagskrivning som Alliansen införde 1 juni 2010. Den är i princip endast en födkrok åt Kustbevakningen – satiriskt en ”skyddad verkstad/sysselsättning”. Det finns inga rån, inbrott, misshandel, terrorister, knarklangare eller dödsskjutningar ute i skärgården. Båtmotorstölder på båtklubbar däremot är ett problem – och det har klubbarna själva fått ta hand om – i brist på samhällsresurser(!) – med egna vaktscheman. Sundsvalls Tidning 23 Juli

Klicka på bilden nedan för hela artikeln.

Allvarligt sjöfylleri tas det lätt på! 🙁

”Riktig” sjöfylla i tungt tonnage med dess stora konsekvenser för miljö och säkerhet tar vi lätt på i Sverige. Rejält berusade styrmän och kaptener i våra farvatten ertappas endast vid olyckor, får ytterst milda straff och svenska skattebetalare får ofta stå för kostnaderna! I år är exemplen många. Igen ett exempel på tokiga prioriteringar när vi i Stockholms skärgård ständigt ser KBV:s ”promillejakt” bland ofarliga fritidsbåtsägare.

Överstyrmannen som berusad förde det stora transportfartyget Makassar Highway på grund (bild nedan) fick böter på endast 3 000 kronor. Det är den lägsta nivån som kan dömas ut och motsvarade vad styrmannen hade i sin plånbok! 14.000 liter olja i Småländska farvattnen fick vi ”på köpet”. Nyligen straffades en privatperson i en fritidsbåt med 0,26 promille med 27 600 kr plus 800 kr till Brottsfonden! Vem kan vid sunda vätskor tycka att promillelagen är rimlig i sin utformning?

Nedan en ledare i GP som tar upp problemet. Klicka på bilden för hela artikeln.

Dela och gilla nyhetsbrevet på Facebook! Klicka här!