Samma rätt bör gälla för umgänge i skärgården som i stan

INSÄNDARE & DEBATT – Tidningen Skärgården 30 dec 2015 – Klart man ska vara nykter på sjön sade politikerna och genomförde världens strängaste promillelag. Aktionsgruppen Båtfolket skapades och påbörjade ett gigantiskt upplysningsarbete. Nej, ingen förordar fylla på sjön. Men en lag som jämställer båtliv med biltrafik är dömd att misslyckas. Lagen har kapsejsat på samma sätt som våra nordiska grannar kastat den svenska lagen överbord.

Kustbevakning gömmer sig numera bakom kobbar och stoppar människor för att kunna lagföra någon som druckit en öl till lunchen på sin semester. Utan sakliga skäl har förare kriminaliserats utan att det går att bevisa att de utgör en ökad säkerhetsrisk. Lagen har kraftigt inskränkt det sätt på vilket man kan umgås i våra skärgårdar. Till och med Kustbevakningen talar om att fjärdarna numera ligger ödsliga på kvällstid. Inte ens lagens förespråkare på Transportstyrelsen kan med hedern i behåll visa att lagen haft effekt.

DEN SOM INTE är insatt i vad lagen innebär kan göra tankeexperimentet att införa 0.2 promille för alla fotgängare som korsar en gata med motiveringen att man ska vara nykter i en trafikmiljö. Den som dristar sig till att gå över gatan efter att ha druckit ett glas vin riskerar dagsböter i nivå med straffsatsen för ringa misshandel.

Vad politiker inte förstår är att för fritidsskepparen handlar de få veckor som hen är ut på sjön lika mycket om längtan, drömmar som om frihet. För såväl fritidsskepparen som fastboende i våra skärgårdar handlar det om rätten (så länge man inte utgör en fara för andra) till socialt umgänge på samma villkor som för de som bor i staden. Politikerna har med sin okunskap inte förstått vad de i sin iver reglerat sönder och förstört med en verkningslös signallag.

GLÄDJANDE NOG har ett flertal motioner lämnats in som tillsammans med våra största båtorganisationer pläderar för en justering och översyn av lagen. Vad gör då vår riksdag? Ingenting – eller snarare de gör massor för att söka kringgå sitt ansvar. Civilutskottet – som äger frågan gör följande uttalande 2015: ”Utskottet anser alltjämt att det är angeläget att beslutad lagstiftning följs upp och förutsätter att så kommer att ske även när det gäller det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010.” Denna formulering innebär dock ingenting. Nej, det fiffiga är att utskottet skjuter över ansvaret till regeringen som gör just ingenting. I en riksdagsdebatt i höstas representerades utskottet av dess ”extra suppleant”. Hon lyckades i sitt försvar av lagen hänvisa till en studie som inte finns och blandade friskt bland osakliga antaganden om faran att dricka ett glas vin och framföra en båt. Osakligt, okunnigt och ohederligt.

Därtill sviker politikerna helt oförblommerat sina egna vallöften. Enligt utfästelser i valrörelsen 2014 finns en klar majoritet i riksdagen för en översyn av lagen. I en demokrati förväntar vi oss att politiker dels ska kunna försvara sig med rationella argument, dels ska hålla sina vallöften. Tyvärr så gäller det inte för promillelagen.

Sällan har formuleringen ”där alkohol går in, så går förnuftet ut” varit så relevant som för promillelagen. Låt oss dock inte tappa tålamodet. Även om det är svårt att diskutera alkohol i Sverige så har vi under senare tid sett exempel när politiker taget ett steg tillbaks då saker blivit fel. Det gäller t ex lördagsöppet på systembolaget, öppettider för vissa krogar och det utan att vi för den skull hamnat i fördärvet, snarare tvärt om. Vi är övertygade om att sjöfyllerilagen kommer att justeras och anpassas till båtlivet. Det förutsätter dock ett fortsatt idogt upplysningsarbete och att vi ställer krav på våra politiker.

JIM HUZELL

MATS EDENIUS

SVEN SPIEGELBERG

AKTIONSGRUPPEN BÅTFOLKET

WWW.BÅTFOLKET.SE

Länk till pdf av sidan

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Sveriges mest missriktade lag! Båtmässorna är igång och vi ser nu fram emot båtlivet kommande sommar. Ännu en säsong då alldeles för många okunniga politiker på typiskt svenskt vis fortsätter ducka för vetenskap och fakta av populistiska skäl.

läs mer
Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar. Välkommen åter! Vi hoppas nu på en skön brittsommar efter allt regn och att vi har en hel del båtliv kvar – även om många av oss har börjat att jobba.

läs mer