KBV måste sluta leka spritpolis

Tidningen Skärgården når Skärgårdsintresserade i primärt Stockholm. Här ett välskrivet inlägg från Båtfolkets ordförande. Vad kostar dessa inskränkningar socialt och på andra sätt? KBV måste sluta leka spritpolis. Lagen måste ändras så det färdas båtar på fjärdarna igen.

Läs inlägget i tidningen Skärgården här (pdf)

KBV måste sluta leka spritpolis

Kritiken av tidigare lagförslag och kunskap om riskerna med alkohol och båttrafik ansågs ointressant då sjöfyllerilagen antogs. Idag vet vi mer och ingen kan med trovärdighet visa att låga alkoholnivåer påverkar olycksstatistiken.

Det är därför mycket viktigt att lagen utvärderas och omprövas.

Kustbevakningen bekräftar här i tidningen Skärgården vad många redan sett, att folk slutat åka båt på kvällstid.
Men det är ett högt pris vi betalar när våra sociala nätverk påverkas och vi slutar att umgås mellan öarna.

Effekten av lagstiftningen börjar sjunka in och vreden bland de som förlorat viktiga värden i livet harstärkts. Något vi får mycket bevis för när vi möter folk i Båtfolkets monter på båtmässan.

Jonas Ekblad på Transportstyrelsen medger att antalet olyckor är så få att vi inte kommer kunna säga om lagen har någon effekt. Det är dags att släppa detta ensidiga fokus på att bevisa alkoholens farlighet. Kunskapsläget om andra orsakssamband som t.ex äldre personer och små ranka båtar, får inte skymmas för att bekräfta en tes. Det stora och avgörande problemet är att lagens avigsidor varken nämns eller tas upp av tjänstemännen när lagen diskuteras.

NÄR POLITIKERNA skapar nya lagar måste vi kunna kräva att för- och nackdelar sakligt vägs mot varandra. Om det blev kriminellt att vistas på gator och torg med 0,2 promille skulle vi få det lika ödsligt på stan som det nu är på fjärdarna. Men hur mycket skulle gå förlorat och vad skulle hända med medborgarnasrelation till politikerna och övervakande myndigheter?

Förmånga är den där kvällen hos vännerna på grannön, umgänget på skärgårdskrogen eller solnedgången på klipporna guldkorn som man lever på hela året. Vi ser nu hur vanliga medborgare väljer bort saker som tidigare var viktiga, eller medvetet bryter mot lagen för att den gör allt förstora ingrepp i deras privatliv.

VI SER ATT LAGEN skapar onödiga spänningar inom olika intresseorganisationer.
Styrelserna är ofta ovilliga att driva kritik mot lagen för att inte stöta sig med den politiska makten, medan drabbade medlemmar irriteras över bristen på agerande.

Kustbevakningen har fått mycket utrymme i media.
Förvånansvärt okritiska journalister har hjälpt till att sprida KBV:s propaganda om nödvändigheten av hårdare tag mot alkohol på sjön. Men KBV har mycket att bevisa med hårda fakta inför en utvärdering av lagen. Vi behöver inte en spritpolis som lyder under försvarsdepartementet och som driver opinionsbildning i media. En utvärdering skulle med stor sannolikhet visa att sjöfyllerilagen är den dyraste och mest ineffektiva trafiksäkerhetsåtgärd vi någonsin sett.Vi som bor i skärgården ser dessa resursslukande bevakningsfartyg patrullera tomma fjärdar.

Inte undra på att Kustbevakningen här i tidningen medgivit att relationen till skärgårdsborna har blivit ansträngd.

Lagen skaver, splittrar och skapar förakt för politiker och myndigheter. Det brådskar att dra igång en saklig och väl förankrad utvärdering och omarbetning.

Gör om och gör rätt!

SVEN SPIEGELBERG
ORDFÖRANDE BÅTFOLKET.SE

 

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Nyhetsbrev 48 – Sveriges mest missriktade lag!

Sveriges mest missriktade lag! Båtmässorna är igång och vi ser nu fram emot båtlivet kommande sommar. Ännu en säsong då alldeles för många okunniga politiker på typiskt svenskt vis fortsätter ducka för vetenskap och fakta av populistiska skäl.

läs mer
Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Nyhetsbrev 47 – Fortsätt ta bort onödiga lagar!

Dags för regering och partner att fortsätta ta bort onödiga lagar. Välkommen åter! Vi hoppas nu på en skön brittsommar efter allt regn och att vi har en hel del båtliv kvar – även om många av oss har börjat att jobba.

läs mer