Frågor och svar

Vi har ett stark stöd för vår sak men det finns naturligtvis de som vill sätta sig in i frågan mer innan de tar ställning och och givetvis finns även de som tycker att den nya lagen är bra. Nedan finner du några vanliga frågor runt båtliv och alkohol. Dessutom framgår vår syn på en del av de tvärsäkra påståenden som möter oss då vi diskuterar och söker få till en balanserad debatt trots att det handlar om alkohol och att ibland att ifrågasätta gällande ”dogm”. Vi försöker hålla svaren korta. För mer uttömmande svar och exempel -läs gärna vår vitbok. Du får gärna maila oss dina frågor. Vi garanterar inte en publicering här, men vi lovar ett svar.

Måste man dricka på sjön?

Det är var och ens beslut så länge man inte skadar någon annan! Det skall varken politiker eller medmänniskor lägga sig i. Frågan är konstig, ja rent av dum. Med denna typ av resonemang måste man ju inte vara på sjön heller. Man måste inte heller ha en åsikt om det som inte berör en.

Betydelsen av att kröna en fin seglardag med att dela en flaska vin med sina vänner ska heller inte underskattas. Seglatsens ”pricken över i” som fullbordar helhetsupplevelsen av en fin dag är något som många av oss inte vill undvara. Det handlar om att njuta av livet. Detta är något Skärgårdslandstingsrådet Gustav Andersson (C) framhäver som en viktig komponent för många som har båtliv som rekreation.

Retoriken handlar bara om ”alkohol”. Den absoluta majoriteten dricker vin och öl för att det just är vin och öl – alltså inte alkohol per se. I matsammanhang pratar vi om olika rätter, fisk, kött vegetariskt, beredning, preparing och servering. Inte talar vi om att vi i första hand skall inta kalorier och proteiner!

Du/ni vill alltså att man skall få köra full på sjön?

Det här retoriska påståendet/klyschan tas nästan alltid till av uttalade motståndare som medvetet försöker försöker undvika rationella argument och fakta. Istället försöker man förringa o/e ”demonisera” sin motståndare. Vi har haft ett antal kända politiker genom åren som gjort sig kända för just denna ”härskarstil”.

Det enkla svaret är ”nej”.

I det längre svaret kan man ju fråga sig varför det Sverige-unika begreppet ”lagom” kan användas i så många sammanhang – även viktiga – men inte i val av måltidsdryck? Då är allt polariserat. Man är nykter – eller full. Det är svart – eller vitt. Eller som en känd amerikansk president sade. Du är antingen för oss – eller emot oss.

Polariseringen är tydlig. Självklart ska vi ha regler om alkohol på sjön. Men även sådan lagar måste vara balanserade och utgå från fakta och sjölivets förutsättningar.

NB. Därtill kanske alla seglare värjer sig mot det bilorienterade begreppet ”köra”

Med alla snabba och stora motorbåtar vi har nu är det viktigt med 0.2 lagen

Detta är en myt och det finns ingen grund för det påståendet alls. Olyckor har förekommit men de är försvinnande små inom denna sektor och statistik visar att denna grupp förolyckas minst. I både faktiska och relativa tal är det ekor, småbåtar och kajaker som är särklassigt farligast. Sedan mindre till medelstora segelbåtar.

Det skall vara Nolltolerans på väg och på sjön:

Märkligt att detta ord numer börjar användas alltmer i Sverige. ”Nolltolerans” är annars ett ord som för tankarna till totalitära stater.

Nollresonemangets dogm bygger på att Riksdagen inte litar på att vi medborgare har omdöme nog att avgöra hur och när vi skall dricka ansvarsfullt. Detta faktum framgår klart av beredningsarbetena. Därför kläs ett förmynderi in med vackert tal om nollvision etc. En stor mängd specialister och sakkunniga hävdar – och har visat – att vi som lever båtliv absolut har just det omdömet. Professor i Sjörätt – Hugo Tiberg – har därtill klart och tydligt visat att vi kan ta detta ansvar. Därmed inte sagt att det finns ett litet fåtal ”dårar” som struntar i lagar över huvud taget och kör fulla osv, men vad gäller denna grupp så har vi sedan länge en fungerande lag.

Så vi i båtfolket uppskattar inte detta språkbruk. Det är lika uselt språkbruk som när av lagstiftaren påstår att någon är ”full” vid 0.2 promille. Det finns ingen förankring i det påståendet varken medicinskt, i praktiska tester eller i rättsmedvetande.

En del politiker säger också indignerat att de aldrig skulle sätta sig i en båt och köra om de var berusade. Bra – det skulle vi inte heller göra och fakta visar alltså att vi kan ta detta ansvar. Att mot denna bakgrund gå in och lagstifta kring ett problem som inte finns är givetvis oförsvarbart.

Polis och Kustbevakning har ju tagit fler båtfyllerister de sista två åren!

Om man plötsligt utökar övervakningen markant och samtidigt definierar en ”båtfyllerist” som individer som navigerar sina båtar med låg till mycket låg alkoholhalt i blodet utan att de utgör en fara för andra så blir en absolut majoritet båtägare kriminella. Lätt då att ”fixa lite statistik”. Vad har det med sjösäkerhet att göra?

Men båtolyckor/fylleolyckor har ju ökat de senaste åren. Bra att man tar itu med det

Enskilda tidningsrubriker kan ju eventuellt bidra att man får denna uppfattning. Visst är båten som kört upp på land en stark bild. Faktum är att båtolyckorna har minskat stadigt de sista 20 åren. Vi har heller inte haft något utbrett fylleri på sjön. Där det funnits problem kan de lätt urskiljas: I första hand småbåtar i insjöar (och de omfattas ej av lagen) och sedan de som i alla år struntat i lagen oavsett lagstadgad promillehalt. Dessa kategorier nås inte av den nya 0.2 lagen som istället kriminaliserar närmare en halv miljon skötsamma och ansvarsfulla båtägare landet runt.

Även om vi inte kan komma åt alla riskmoment. Alkohol kan vi ändå mäta och lagstifta om så låt oss ha nolltolerans…

Så talar en extremist. Faran är uppenbar. Om vi ”bara” kunde mäta trötthet, kompetens att hantera båtar, omdöme, klokhet etc så skulle vi göra det – allt för att få ned en potentiell olycka. Alla inser att ett sådan samhälle vill (kan) ingen leva i. Forskning visar att under de senaste 18 åren är det svårt att över huvud taget hävda att någon människa allvarligt skadats eller förolyckats i en båtolycka för att hon eller han haft promillehalter i blodet som den nya sjöregeln tar fasta på. Däremot har många människor på felaktiga grunder blivit brottslingar och fått betala höga böter – är det rätt? Gör gärna också tankeexperimentet och fråga dig hur många läkare, vårdare, sjuksköterskor som man istället kunde ha utbildat och anställt istället för att med stora anslag försöka upprätthålla en tom lag – valet är solklart för den som vill rädda liv och har en human utgångspunkt för sina beslut.

Många politiker visar också ofta sitt främlingskap – eller okunskap – genom denna inställning. De tycks tro att båten för alla är någonting man åker ut med en solig söndag på somrarna. De tänker inte på att bor man ensam på en ö så innebär det mer eller mindre husarrest för den som vill ta sig till grannen på middag och inte vill dricka ramlösa till laxen. Gör gärna tankeexperimentet om politikerna skulle förbjuda alla människor att gå över till sin granne på middag om de inte har max 0.2 promille. En del politiker använder sig av den enkla logiken att det är ju lika dant för de som bor i Norrland och som inte kan få tag på en taxi så lätt – då är bilen det enda alternativet och då måste de vara nyktra…Ja , även om alternativen i Norrland kan vara flera som t ex cykel, spark eller promenad osv så kan man inte jämföra biltrafik med sjöliv då riskfaktorerna ser helt olika ut. Att något kanske är en smula tokigt för en part behöver inte innebära att det ska bli heltokigt för en annan part.