Ompröva sjöfyllerilagen nu!

Omprova_nu_300x2002010 infördes en ny alkoholgräns med endast 0.2 promille alkohol i blodet som gräns för att lagföras som ”full” på sjön. Den så kallade sjöfyllerilagen är inte är stiftad på saklig grund och uppfyller inte fundamentala krav på rättssäkerhet.

Det är grundläggande fel att jämställa riskerna med båtliv och fordonstrafik. Om riskerna var jämförbara skulle inte körkort för bil och MC behövas och vi skulle alla kunna träna upp vår förmåga på vägen på samma vis som flertalet båtförare skolats in.

Man har kriminaliserat en grupp i samhället som i stort sett inte varit involverade i några alkoholrelaterade olyckor under en lång tid. Det är över tiden mycket få alkoholrelaterade olyckor under nivån 1 promille med de båtar som omfattas av lagen.

Det har aldrig varit tillåtet att vara full på sjön och den tidigare lagstiftningen var bevisligen tillräcklig.

Båtfolket är en grupp sjöfarare som mobiliserar för att stoppa en onödig, kostsam och rättsosäker kriminalisering. Närmare en halv miljon båtägare samt besättning omfattas av en sjöfyllerilag som bygger på myter och saknar motstycke i hela världen.

Båtfolket verkar för:

  • Att sjöfyllerilagen skrivs om och anpassas till fakta, båtlivets förutsättningar, våra nordiska grannländer och andra sjönationer.
  • Att lagar gällande oss medborgare skall stiftas på saklig grund och inte i onödan detaljreglera och moralisera över hur vi lever våra liv. Vi vill leva i ett tolerant samhälle.
  • Att samhällets resurser för tillsyn och övervakning läggs där de gör samhällsnytta – inte för att på felaktiga grunder jaga och kriminalisera ”båtsvensson”.
  • Att straffpåföljder relateras till de omständigheter som gäller till sjöss och inte likställs med de som gäller biltrafik. Böter på mellan 20 – 90.000 kr är inte ovanligt.

Båtfolket arbetar aktivt med opinionsbildning och att sprida korrekt information om rättsläge, fakta och statistik så att debatten hålls vederhäftig. Det gäller att verka för att våra folkvalda fattar beslut på saklig grund. Om denna sjöfyllerilag inte hinner ändras innan valtider skall vi på Båtfolket se till att du och din besättning vet hur partier och enskilda politiker tänker agera.