Om Båtfolket

Vi är en aktionsgrupp och fungerar inte helt som en vanlig förening. Vi har ett antal aktiva supporters och sedan interna och externa stödresurser. Där ingår många kompetenser inom sjö och straffrätt, kommunikation, politik, sjösäkerhet, båtbranschen, funktionärer i Båtklubbar m.fl.

Sedan maj 2014 ser gruppens styrelse ut enligt nedan:

Namn Yrke Roll E-post
Sven Spiegelberg Författare, lärare,
skärgårdsbo
Ordförande sven(at)spiegelberg.se
Jim Huzell Investerare, affärskonsult V. Ordf, talesman
jimhuzell(at)gmail.com
Mats Edenius
Professor i informationssystem
Sekreterare, talesman
mats.edenius(at)eddan.se
Anders Henning
Senior Information Security Advisor
Ledamot och talesman anders.henning(at)gmail.com
Magnus Starck Investment banking risk manager Suppleant
Annika Rapp Revisor

Vi är en ideell ”gräsrotsförening” och har org nr 802463-9026. Båtfolket är finansierat helt av egna medel och donationer främst från privatpersoner och mindre företagare. Vi uppbär inget ekonomiskt stöd från annan politisk eller kommersiell organisation.

Notera.
Det är mycket ”tyckande” som florerar runt detta med alkohol och har varit så mycket länge i Sverige. Att få tycka är en fundamental mänsklig rättighet men är man inte det minsta påläst blir det ofta en osaklig pseudodebatt med moralklyschor och andra substitut till bärande argument. Våra ståndpunkter är baserade på empiriska fakta, statistik, internationell forskning och studier av mer än 400 domar i Sverige. Så därför kommer vi inte att ”stöta och blöta” i meningsutbyten över e-post och på forum som är osakliga och baserade på nykterhetslobbyns skickligt marknadsförda klyschor eller rena desinformation. Vi debatterar sakligt, tar till oss fakta, lyssnar gärna på seriös kritik och uppmuntran. Du får gärna bidra med din kunskap, erfarenheter och material. Vi vill ändra denna lag på goda grunder och du, dina båtvänner, politiker, myndighetspersoner, media m.fl. skall lita på att vi är seriösa.