Den här regeringen kommer att gå till historien som en av de sämsta med avseende att bereda och införa lagar. Kritik från bl.a. Lagrådet, rättsliga instanser samt de som omfattas av lagförslag har haft en omfattning man sällan skådat. Detsamma gäller så kallade...

läs mer