Vad säger berörda?

Här några olika vittnesmål och ståndpunkter från personer med anknytning till båtliv och skärgård.

Åsikterna nedan representerar varje person och delas nödvändigtvis inte i varje detalj av Aktionsgruppen Båtfolket. Enskild individ nedan stödjer i samma anda kanske heller inte alla ståndpunkter från Aktionsgruppen. Alla parter är helt eniga om att lagen måste göras om. Notera. Efter attack på vår hemsida lägger vi åter information så det saknas ännu information nedan.

Bjrn Sandhaag

Björn Sandhaag, Båthandlare Stockholm, Skärgårdsbo, seglare och båtåkare sedan barnsben:

Spontant är det tre saker som slår mig efter den nya alkohollagen trätt i kraft:

När jag är ute på ön och klockan passerat 19 så blir det beklämmande glest på fjärdarna, stor skillnad mot tidigare.

Om jag väljer att åka till någon av våra skärgårdskrogar för att äta middag så känner jag mig ganska ensam där ute. Måste vara eländigt för krögarna.

Det är ledsamt att få höra folk på bryggor och i hamnar med ett hånfullt leende benämna Kustbevakningen som ”Havets hjältar”. I min värld så borde det vara positivt att veta och känna att Kustbevakning och Sjöpolis finns i skärgården för att trygga vår säkerhet. Detta har nu övergått till att folk i allmänhet känner sig högst besvärade när de kan bli stoppade både tre och fyra gånger på samma dag av KBV.

Det finns verkligen många skäl att ifrågasätta den nuvarande nivån som lagen föreskriver. Det första jag tänker på är att vi Svenskar är nu världens enda människor som av myndigheterna kallas ”fulla” efter att ha druckit en öl. Det andra är att förutsättningarna skiljer sig enormt mellan bil- och båttrafik som t.e.x. att när vi har farbar yta som är smalare än 10 Essingeleder så har vi en hastighetsbegränsning på 22,2 km/h (12 knop).

L Svanfeldt 3

Lennart Svanfeldt, F.d. Reservofficer i Marinen och VD för en större distributör av utombordsmotorer och båtar

Den nya sjöfyllerilagen – slöseri med skattepengar p g a orealistisk promillegräns!

Det finns förare, både till lands och till sjöss, som saknar omdöme och som inte följer gällande lagar och regler. En lag eliminerar inte dåligt omdöme och den stoppar heller inte lagbrytare. Däremot är en strikt och omotiverad lag begränsande för omdömesgilla och skötsamma personer vilket på sikt leder till minskad respekt för lagen och lagstiftaren.

Om man accepterar jämförelsen med biltrafik, måste man rimligen verka för att det blir förbjudet för gångtrafikanter att röra sig på gator och vägar med en alkoholhalt över 0,2 ‰. Gångtrafikanter befinner sig i en biltrafikliknande miljö i mycket högre grad än båtförare och skulle därmed utgöra en olycksrisk när alkoholhalten överstiger 0,2 ‰.

Se vidare ett separat brev från Lennart (pdf – kommer)

Nyhetsbrev 39 – Höstuppdatering från Båtfolket

Nyhetsbrev 39 – Höstuppdatering från Båtfolket

Innehåll:
• En utvärdering om bl.a sjöfyllerilagen pågår. Snart rapportdags.
• Vilka fakta och resonemang har utredarna tagit till sig?
• Läs professor i sjörätts faktaspäckade skrivelse till utredarna.
• Konsten att lösa problem som inte finns. Var finns proportionerna?
• 0,2 är en rent populistisk uppfostringslag

Nyhetsbrev 38 – Midsommarbrev från Båtfolket!

Nyhetsbrev 38 – Midsommarbrev från Båtfolket!

Detta är ett informationsbrev från Båtfolket.se. Med fakta som verktyg och med stöd från fler än tjugotusen registrerade supporters vill vi få till en formell utvärdering, översyn och förändring av Sveriges unika 0.2-promilleregel för fritidsbåtar införd 1 juni 2010....