Nyhetsbrev 21 – Vi är 10.000!

Nyhetsbrev 21 – Vi är 10.000!

Glädjande, vårt nyhetsbrev går nu ut till c:a 10 000 aktiva sympatisörer samt ett antal politiker, myndighetspersoner, bransch samt media. Därtill har vi en mycket hög aktiv läsfrekvens. Det är enkelt att prenumerera med en anmälan på vår web-plats. Nyhetsbrev 21...
Nyhetsbrev 19 – En lag som skapar kriminella utan offer!

Nyhetsbrev 19 – En lag som skapar kriminella utan offer!

En lag som skapar kriminella utan offer! Efter fem somrar med den nya promilleregeln så står det klart: Det går inte att se någon effekt på antalet allvarliga olyckor efter det att man infört den nya promilleregeln till sjöss. Lagen har dock lett till ett antal...