Vi i Båtfolket har ju i 8 år - med fakta på vår sida - stretat med vår fråga som har ett stort värde, både symboliskt och praktiskt. Skall vi acceptera att lagar – som inte ens har med ideologi att göra – stiftas utan stöd i vetenskap och kunnande? Just båtlivet är...

läs mer