Det finns nu riksdagsbelut på att sjöfyllerilagen skall utvärderas och omprövas. Vi citerar: "Bifall till motioner med förslag om ett tillkännagivande om att regeringen bör utvärdera det utvidgade straffansvaret för sjöfylleri som infördes 2010. Delvis bifall till en...

läs mer