Ompröva 0,2-lagen nu!

2010 infördes en ny alkoholgräns med endast 0.2 promille alkohol i blodet som gräns för att lagföras som "full" på sjön. Den så kallade sjöfyllerilagen är inte är stiftad på saklig grund och uppfyller inte fundamentala krav på rättssäkerhet.

Det är grundläggande fel att jämställa riskerna med båtliv och fordonstrafik. Om riskerna var jämförbara skulle inte körkort för bil och MC behövas och vi skulle alla kunna träna upp vår förmåga på vägen på samma vis som flertalet båtförare skolats in.

Man har kriminaliserat en grupp i samhället som i stort sett inte varit involverade i några alkoholrelaterade olyckor under en lång tid. Det är över tiden mycket få alkoholrelaterade olyckor under nivån 1 promille med de båtar som omfattas av lagen.

Det har aldrig varit tillåtet att vara full på sjön och den tidigare lagstiftningen var bevisligen tillräcklig. 

Läs mer...

”Man ska vara nykter i en trafikmiljö”. Sjöfyllerilagen är lika orimlig som det vore med en 0,2-lag för fotgängare som ska korsa en gata, skriver Aktionsgruppen Båtfolket. Foto: Lasse Söderman

INSÄNDARE & DEBATT - Tidningen Skärgården 30 dec 2015 - Klart man ska vara nykter på sjön sade politikerna och genomförde världens strängaste promillelag. Aktionsgruppen Båtfolket skapades och påbörjade ett gigantiskt upplysningsarbete. Nej, ingen förordar fylla på sjön. Men en lag som jämställer båtliv med biltrafik är dömd att misslyckas. Lagen har kapsejsat på samma sätt som våra nordiska grannar kastat den svenska lagen överbord.

Läs mer...

Infördes 2010 med tyckande som grund. På tvärs på tvärs mot vetenskap och expertis. Helt enkelt en drakonisk förmyndarlag

Orimligt att jämställa risker i vägtrafiken med fritidsbåtar

Fanns inget behov. Sjöliv är säkert och har bättrats i mer än 30 år

Det finns ytterst få eller inga alkoholrelaterade olyckor under 1 ‰

Inga belägg för att lagen verkar preventivt. De som nonchalerar lagen gör det oavsett promillegräns

Övervakningen kostar massor av skattepengar för strunt

Tär på domstolsresurser för bagateller. Det finns riktiga brott att ta hand om

Ofarliga sjöfarare döms till mycket höga bötesbelopp

Lagen är rättsosäker och verkar kontraproduktivt mot sjösäkerheten

FN / IMO stadgar 0.8 ‰ för världens yrkessjöfart (!)

Norden och andra sjönationer har 1, 0.8 ‰ eller ren ansvarslag

Båtunionen, Sweboat, Kryssarklubben, experter samt vi i Båtfolket önskar en snar översyn av denna unika lag

 

Läs mer...

Nyheter

Nyhetsbrev 20 - 21 Juni 2016

Ge ditt stöd till en avslöjande bok om Kustbevakningen!

Författaren André Persson vill skriva en granskande reportagebok om Kustbevakningen och dess sätt att sköta sitt uppdrag. André har tidigare kritiskt granskat energidyckernas framfart och vår "förslavning" under sockret. (No Bull - hur internet och 24-timmarssamhället fick energidryckerna att flyga, Hjalmarsson & Högberg förlag (2014) samt Godis åt folket - hur svenskarna blev sockerslavar i Karamellkungens rike, Anderson Pocket (2009))

Läs mer i nyhetsbrev 20

 

Nyhetsbrev 19 - 1 Maj 2016 - Läs hela här!

En lag som skapar kriminella utan offer!

Efter fem somrar med den nya promilleregeln så står det klart:

Det går inte att se någon effekt på antalet allvarliga olyckor efter det att man infört den nya promilleregeln till sjöss. Lagen har dock lett till ett antal underliga för att inte säga tokiga domar som drabbat båtmänniskor. Utan att utgöra en fara för andra har de fått höga dagsböter. Så skapar man kriminella utan offer och raserar förtroendet myndigheter och lagskrivare!

Läs mer!

Snigelfart - men många politiker vill ha en översyn

Vi i Båtfolket har en tro på att saklig och välgrundad fakta kan motivera Civilutskottets ledamöter att inse vikten av en omarbetning. Samtidigt har vi en olustig känsla av att saklighet inte är relevant i denna typ av frågor.

Läs mer!

Myndigheternas alldeles alldeles egna agenda

Istället för att vara en pålitlig leverantör av objektiva fakta och underlag för rationella beslut har Transportstyrelsen och Kustbevakningen börjat driva en egen agenda. I praktiken mot fler restriktioner och förbud. Transportstyrelsen har under våren genomfört en så kallad Båtlivsundersökning. Den sägs vara ett faktadokument. En närläsning visar att det till stor del är ett propagandainstrument!

Läs mer!

Det är ingen brist på resurser (skattepengar) för ringa brott!

Vi fick ett mail från en upprörd båtägare häromveckan. Klockan 21.14 stoppas hans båt i Stockholms innerskärgård av Kustbevakningen för ett sållningsprov. Farten på båten var bara ett par knop. Lanternorna var på och trafikintensiteten låg (dvs inga andra båtar i närheten).

Läs mer!

Vad har en båtorganisation för syften?

Vi har i vår kritik av lagen tidigare påvisat att den splittrar och trasar sönder. Det tycks också gälla vår största båtorganisation SBU. Organisationen fick 2012 ett starkt mandat att driva på frågan om att promillelagen skulle omarbetas. Dess ordförande har vid ett antal tillfällen på ett bra sätt markerat lagens brister och nödvändigheten för en översyn. 2015 hände dock något. SBU:s egen tidning Båtliv ville inte längre ha debatt i frågan genom att neka såväl riksdagsmän som andra tillgång till debattsidan om det handlade om en översyn av promilleregeln. Underligt eftersom det är ju just på debattsidorna denna diskussion ska pågå och debattsidan bör ju vara en arena för att driva fram förändringar.

Läs mer!

 

 

 

 

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om oss på båtfolket och utvecklingen inom 0.2? Beställ vårt nyhetsbrev. Garanterat SPAM-fritt - men kolla ditt SPAM filter ibland.

*Fältet är obligatoriskt

 

Båtfolkets vitbok mot sjöfyllerilagen

Läs och sprid vår Vitbok

Ett faktaspäckat upprop mot sjöfyllerilagen.

Ladda ner den här!

Stöd oss!

Stöd oss! Vi är en helt ideell och obunden aktionsgrupp som behöver ditt stöd.

Läs mer