Ompröva 0,2-lagen nu!

2010 infördes en ny alkoholgräns med endast 0.2 promille alkohol i blodet som gräns för att lagföras som "full" på sjön. Den så kallade sjöfyllerilagen är inte är stiftad på saklig grund och uppfyller inte fundamentala krav på rättssäkerhet.

Det är grundläggande fel att jämställa riskerna med båtliv och fordonstrafik. Om riskerna var jämförbara skulle inte körkort för bil och MC behövas och vi skulle alla kunna träna upp vår förmåga på vägen på samma vis som flertalet båtförare skolats in.

Man har kriminaliserat en grupp i samhället som i stort sett inte varit involverade i några alkoholrelaterade olyckor under en lång tid. Det är över tiden mycket få alkoholrelaterade olyckor under nivån 1 promille med de båtar som omfattas av lagen.

Det har aldrig varit tillåtet att vara full på sjön och den tidigare lagstiftningen var bevisligen tillräcklig. 

Läs mer...

”Man ska vara nykter i en trafikmiljö”. Sjöfyllerilagen är lika orimlig som det vore med en 0,2-lag för fotgängare som ska korsa en gata, skriver Aktionsgruppen Båtfolket. Foto: Lasse Söderman

INSÄNDARE & DEBATT - Tidningen Skärgården 30 dec 2015 - Klart man ska vara nykter på sjön sade politikerna och genomförde världens strängaste promillelag. Aktionsgruppen Båtfolket skapades och påbörjade ett gigantiskt upplysningsarbete. Nej, ingen förordar fylla på sjön. Men en lag som jämställer båtliv med biltrafik är dömd att misslyckas. Lagen har kapsejsat på samma sätt som våra nordiska grannar kastat den svenska lagen överbord.

Läs mer...

Infördes 2010 med tyckande som grund. På tvärs på tvärs mot vetenskap och expertis. Helt enkelt en drakonisk förmyndarlag

Orimligt att jämställa risker i vägtrafiken med fritidsbåtar

Fanns inget behov. Sjöliv är säkert och har bättrats i mer än 30 år

Det finns ytterst få eller inga alkoholrelaterade olyckor under 1 ‰

Inga belägg för att lagen verkar preventivt. De som nonchalerar lagen gör det oavsett promillegräns

Övervakningen kostar massor av skattepengar för strunt

Tär på domstolsresurser för bagateller. Det finns riktiga brott att ta hand om

Ofarliga sjöfarare döms till mycket höga bötesbelopp

Lagen är rättsosäker och verkar kontraproduktivt mot sjösäkerheten

FN / IMO stadgar 0.8 ‰ för världens yrkessjöfart (!)

Norden och andra sjönationer har 1, 0.8 ‰ eller ren ansvarslag

Båtunionen, Sweboat, Kryssarklubben, experter samt vi i Båtfolket önskar en snar översyn av denna unika lag

 

Läs mer...

Nyheter

Nyhetsbrev 21 - 28 augusti 2016 - Läs hela här!

Vi är 10.000

Glädjande, vårt nyhetsbrev går nu ut till c:a 10 000 aktiva sympatisörer samt ett antal politiker, myndighetspersoner, bransch samt media. Därtill har vi en mycket hög aktiv läsfrekvens. Det är enkelt att prenumerera med en anmälan på vår web-plats.

Och igen avgick en minister .....

Båtfolket vill inte blanda samman biltrafik med båtliv eftersom förutsättningarna på sjön skiljer sig så mycket från de som gäller på våra vägar. Men låt oss kort göra ett undantag. Vi har under senaste veckorna kunnat följa hur en minister avgått på grund av att hon enligt svenskt lag kört "rattfull".

Desinformationen fortsätter

Sommaren har fortskridit som den brukar. Kustbevakningens kommunikationsavdelning har under säsongen lyckats med konsttycket att upplysa oss om hur mycket "nyktrare" vi blivit på sjön efter deras intensiva insatser,  eftersom allt färre ertappas med 0.2 promille. Samtidigt söker de utökade anslag genom att hävda att alltför många fortfarande är ”fulla” på sjön. De vet att deras insatser och fokus på att lagföra 0.2-are inte går att finna i olycksstatistiken över allvarliga olyckor, de vet att de lagför båtägare som bevisligen inte utgör en fara för andra.

Nyhetsbrev 21 - 28 augusti 2016 - Läs hela här!

Våra tidigare nyhetbrev finns här!

Nyhetsbrev

Prenumerera på vårt Nyhetsbrev

Vill du få uppdateringar om oss på båtfolket och utvecklingen inom 0.2? Beställ vårt nyhetsbrev. Garanterat SPAM-fritt - men kolla ditt SPAM filter ibland.

*Fältet är obligatoriskt

 

Båtfolkets vitbok mot sjöfyllerilagen

Läs och sprid vår Vitbok

Ett faktaspäckat upprop mot sjöfyllerilagen.

Ladda ner den här!

Stöd oss!

Stöd oss! Vi är en helt ideell och obunden aktionsgrupp som behöver ditt stöd.

Läs mer